Hollanda, Ankara anlaşmasını uygulamak zorunda!


  • Kayıt: 29.12.2022 22:17:35 Güncelleme: 30.12.2022 18:19:40

Hollanda, Ankara anlaşmasını uygulamak zorunda!

Uyum yasası

Hiç kimse Hollandaca öğrenmeye karşı değil, fakat Hollanda hükümetinin en çok yapmak istediği şey, yeni uyum yasasını öne sürmek ve Ankara antlaşmasını yok saymaktır.

Amaç bu yasayı kullanarak Ankara antlaşmasından doğan diğer hakları da Türk vatandaşlarının elinden almak. 

Hollanda’nın Türk vatandaşları için yapmak istedikleri 

-İmamların gelmesini engellemek

-İş insanlarının İş kurmasını engellemek

-Türkiye ‘den işçi getirmeyi engellemek

-Aile birleşimini engellemek

-Vize başvurularını zorlaştırmak

-Oturum kartlarını daha kolay iptal etmek.

2) Başvuru hakkı  

Hollanda göç bakanlığı Ankara antlaşması başvurularını 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren iptal etmek istiyor.

Hollanda Göç bakanlığının meclise gönderdiği yazıda, Hollanda ‘da yapılacak olan aile birleşimi, şirket, işçi başvurularının ekim ayından itibaren artık Hollanda ‘ da yapılamayacağını ve Sürecin Türkiye'de beklenmesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla MVV vizesi olmadan Hollanda'ya giriş yapılamayacak.

Ankara antlaşmasının iptal maddesi olmamasına rağmen, sözde hukuk devleti Hollanda bu antlaşmayı tanımak istemiyor ve Avrupa Adalet Divanının kararlarını hiçe sayıyor.  

Hollanda devletine dur demek için imza kampanyası başlatıyoruz. İmzaları Avrupa komisyonuna göndereceğiz. AB Komisyonunun Hollanda devletinin Avrupa Adalet Divanının sevkini isteyeceğiz.

Biz Hollanda’da yaşayan Türkler de hakkımızı aramalıyız. 

Türklere mecbur kılınan sınav Japonyalıdan, Kanadalıdan, Romen vatandaşından istenmiyor. Bu yanlış karara göz yummamalıyız. Başlattığım imza kampanyasına destek olursanız toplayacağımız imza ile Avrupa Komisyonuna başvurarak bu yasanın kaldırılması talebinde bulunacağız. Bu çözüm önerisi STK yöneticileri tarafından da oldukça olumlu bulundu ve başlatılan imza kampanyasına destek vereceklerini açıkladılar.

Konunun takipçisi olacağız ve hukuki süreci başlatacağız.

Saygılarımla,

Av. İsmet Özkara