Hollanda'da Mülteciler Bir Yılda 24 Haftadan Fazla Çalışabilecek

Hollanda'da mülteci başvurusu yapanlar, bir işverenin çalışma izni (Tewerkstellingsvergunning) alarak bir yılda azami (maximum) 24 hafta çalışabiliyordu. 2017 ile 2021 tarihleri arasında mülteci başvurusu yapanların yüzde 4'ü çalışma iznine bağlı olarak çalışıyordu...


  • Kayıt: 30.11.2023 17:48:17 Güncelleme: 30.11.2023 17:48:17

Hollanda'da Mülteciler Bir Yılda 24 Haftadan Fazla Çalışabilecek

Nijerya'lı mülteci Elvis, çalıştığı işveren Mpoeple ile birlikte Danıştay'da açtıkları davada, Hollanda Danıştay Mahkemesi hakimi (De Raad van State, since 1531) vermiş olduğu davada; Elvis'in Hollanda'da mülteci olarak kaldığı sürede 24 haftadan daha fazla çalışabileceğine karar verdi.

Danıştay hakimi, mültecilerin Hollanda Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre (De Wet arbeid vreemdelingen) azami bir yılda 24 hafta çalışma izninin doğru olduğunu, ancak bu yasanın Avrupa hukukuna göre uygunsuzluk teşkil ettiğine karar verdi.

Karar ile Hollanda'da mülteci olarak kalan herkes, bir işverenin çalışma izni alarak, bir yılda 24 haftadan daha fazla çalışabilecek. Bu, mültecilerin Hollanda'da sosyal ve ekonomik hayata daha fazla dahil olmalarına olanak sağlayacak.

Karar ayrıca, mültecilerin işsizlik sigortası alma hakkını da gündeme getiriyor. Hollanda'da 6 ay (26 hafta) çalışan mülteciler, işsiz kalmaları durumunda işsizlik sigortası alabilecekler.

Çalışma izni ve ödenek veren kurum UWV, binlerce azami 24 haftalık çalışma izinlerini mültecinin Hollanda'da kaldığı süreye bağlı olarak uzatılacağını belirtti. Çalışan mültecinin ikâmet izni almasından sonra bireysel çalışma iznine gerek kalmamakta olup Hollanda'da serbest çalışması mümkün kılınmaktadır.

Karar, gelecekte daha fazla mültecinin Hollanda'da kalma iznini kolaylaştırmak için çalışacaklarını, işsizlik ödeneği hakkı ve Hollanda'da kalma ve kalamama kararları ile ilgili bazı hukuksal uyumsuzlukları ve yeni hukuksal hak arayışlarını beraberinde getirecektir.

Lahey / Nejat SUCU