Hollanda'da Sosyal Yardım Alanlar Yeniden Arttı

2023'ün sonunda Hollanda'da 401.000 kişi sosyal yardım aldı. Bu sayı bir önceki yıla göre %1 artış gösteriyor. Artış en çok erkekler ve gençler arasında gerçekleşti...


  • Kayıt: 29.02.2024 09:59:17 Güncelleme: 29.02.2024 10:02:48

Hollanda'da Sosyal Yardım Alanlar Yeniden Arttı

2022'de Düşüş Durdu: 2013 ile 2022 yazı arasında sosyal yardımdan yararlananların sayısı 400.000'in altına düşmüştü. İstatistik Hollanda'nın rakamlarına göre, 2020 korona yılı hariç, 2016'dan bu yana her yıl sosyal yardım alan kişi sayısı azaldı. Fakat 2023'te bu düşüş durdu ve sayı yeniden artmaya başladı.

Gençlerde Dikkat Çekici Artış: Sosyal yardımdan yararlananların sayısındaki artış en fazla 27 yaşına kadar olan gençler arasında gerçekleşti. Bu grupta sosyal yardımdan yararlananların sayısı %9 artarak 38.000'e yükseldi. Bu grup, toplam sosyal yardım alanlar içinde hala en küçük kısmı oluşturuyor.

Kadın ve Erkekler Arasında Fark Azalıyor: Sosyal yardım alan kadınların sayısı (227.000) erkeklerden (174.000) daha fazla. Fakat bu fark giderek azalıyor. Sosyal yardımdan yararlanan erkeklerin sayısı yaklaşık %2 artarken, sosyal yardımdan yararlanan kadınların sayısı aynı kaldı. Hollanda İstatistikleri'ne göre, sosyal yardım alan erkeklerin sayısı yıllardır kadın sayısından daha fazla dalgalanıyor.

Sosyal Yardım Alanların Sayısı Yaklaşık 10 Yıl Öncekiyle Aynı: İstatistik kurumu mevcut seviyenin hala nispeten düşük olduğunu ve sosyal yardımdan yararlananların sayısının yaklaşık on yıl öncekiyle aynı olduğunu söylüyor.

2023 yılında Hollanda'da sosyal yardım alanların sayısında yeniden bir artış görüldü. Bu artış en çok erkekler ve gençler arasında gerçekleşti. Sosyal yardım alan kadın ve erkek sayıları arasındaki fark da giderek azalıyor.

Amsterdam / Tarık OKAN