İşçi Partisi Milletvekili (PvdA) Metin Çelik

“Zaten bu hükümetin buşekilde uzun süre devamedemeyeceği açıkçaortadaydı. Fakat çokzamansız oldu, 7 haftaboyunca vatandaşlarıoyaladıktan sonra istifagerçekleşti. 3 veya 4 haftaönce bu istifa gerçekleşseydiülke için çok daha hayırlıolurdu. Bu durum içindebulunduğumuz krizi herne kadar tetiklesede uzunvadede ülke olarak faydasınıgöreceğimize inanıyorum”, diyen Metin Çelik’ehükümetin parlementodesteğini kaybetmesini,ekonomik krizi,TürkiyeHollanda diplomatikilişkilerinin kuruluşunun 400.yıl kutlamalarını sorduk.


  • Kayıt: 04.06.2012 23:18:00 Güncelleme: 04.06.2012 23:30:00

Bu hükümetin düşmesinin Hollanda için hayırlı olmasını diliyorum

“Zaten bu hükümetin buşekilde uzun süre devamedemeyeceği açıkçaortadaydı. Fakat çokzamansız oldu, 7 haftaboyunca vatandaşlarıoyaladıktan sonra istifagerçekleşti. 3 veya 4 haftaönce bu istifa gerçekleşseydiülke için çok daha hayırlıolurdu. Bu durum içindebulunduğumuz krizi herne kadar tetiklesede uzunvadede ülke olarak faydasınıgöreceğimize inanıyorum”, diyen Metin Çelik’ehükümetin parlementodesteğini kaybetmesini,ekonomik krizi,TürkiyeHollanda diplomatikilişkilerinin kuruluşunun 400.yıl kutlamalarını sorduk.


İşçi bir ailenin çocuğu olarak geldiğinizHollanda’da PvdA partisini temsil ediyorsunuz.Hollanda’ya ne zaman geldiniz?Buraya gelme hikayenizi anlatır mısınız?“
Gölcük doğumluyum ve evin tek çocuğum,Hollanda’ya 1970 yılında 2 aylıkkengetirilmişim. Babam, annem ve benden2 sene önce buraya gelmiş. Babamın aslındazamanında İzmit’te iyi bir işi varmış,çalışıyormuş maaşıda çok iyiymiş. Fakat ozamanlarda bir maceraya atılmak istemiş.Bir de çevresinde bulunan arkadaşları abisive kardeşide Almanya’ya gidince babamdaheveslenip Avrupa’ya gelmek istemiş.Aslında sırf merakından buraya gelmiş diyebiliriz.Netice itibarı ile gelmişler ve kalmışlar.


Haziran 17, 2010 yılı itibariyle HollandaParlementosu´nda İşçi Partisi´ni temsilediyorsunuz. Politikaya ilginiz ilk ne zamanbaşladı?
“Politikaya ilgim ben daha 14 yaşındaykenbaşladı. Genelde çocukların doktor veyapilot olma hayali olur, benim küçükken ikihayalim vardı biri polis, diğeri de politikacıolmaktı. Her ikisini de başardım.21 yaşındayken polislik mesleğine başladım.O dönem siyaseti de bırakmadım herzaman takip ettim. Polislik görevimi yaparkenRotterdam Belediye Meclis Üyesi oldum.12 sene boyunca Belediye MeclisÜyeliği yaptıktan sonra parlamentoya adaylığımıgösterdim ve burada kabul edildiktensonra polislik mesliğinden istifa ettim.” 

İşçi Partisi´ni seçmenizin sebeplerinedir?
“Bana en yakın İşçi Partisi olduğuna inandımve hala inanıyorum.O dönemlerde Sosyalist Partisi (SP), YeşilSol Parti (Groen Links) ve İşçi Partisi (PvdA)arasında bir seçim yapmayı düşünüyordum.Bütün partilerin özgeçmişini araştırdım, zatensiyasetin içinde olduğum için benim içinzor olmadı. Bu araştırmalarım sonucundaİşçi Partisi'ne üye olmayı istedim.

Diğer partilerden Sosyalist Partisini (SP)seçmememin birkaç nedeni var. Birinci nedenSosyalist Parti’nin bir muhalefet partisiolması ve bence ciddi niyetlerinin olmaması.Ülkeyi yönetme gibi niyetleri olmayan,herşeye muhalefet olan, hayır diyen bir partioldukları için sıcak bakmadım. İkinci nedenise Sosyalist Parti’nin geçmişte İsçi Partisiyani PvdA’dan ayrılan ve kendi partisini kuranaşırı solculardan oluşan bir parti olması.Ben aşırı sol düşünen biri değilim, SosyalDemokratım. Ben sosyalist yani Maoist gibiakımlara uzağım. Marksist ve Leninist düşünceleresahip degilim. Bu düşünceleresahip olmadığım için Sosyalist Parti (SP)bana uzak kaldı.

Yeşil Sol Partisi (GroenLinks) bana çok çevrecigeldi. Bu partide yine küçük partilerinbirleşiminden oluşan ve pasifist ve dini düşünceleribünyesinde barındıran bir parti.

Ben de doğayı seven ve doğa için fedakarlıklardabulunan biriyim ama tabi her konudaçevreyi baz alarak politika yapamazsınız, bazenseçimler yapmak zorundayız. Bir de YeşilSol Partisi (GroenLinks) iktidar partisi de olamadıve iktidar partisine yakın bir partide değil.Ama bizim partimiz PvdA hem sol, hem deiktidara yakın bir parti. Bir takım durumlarıgerçekleştirmek isterseniz iktidara yakın birparti olmanız gerekir. Bir de ben PvdA’nıngeçmişiyle gurur duyuyorum. 1890 ve1930 yıllarında o zamanki adıyla SDAP(Sociaal Democratische Arbeiders Partij)yaptığı işler çok büyük. İşçiler ve emekçileriçin çok büyük başarılar sağlandı, örneğinaz gelirli insanlar için konutlar yapıldı. SDAP1946 yıılında kapatılınca yerine PVDA geldi,yani bizim parti SDAP’nin uzantısı. Benbu tarihi okuduğum zaman tüylerim dikendiken oluyor.

İşçi Partisi bir de benim ikametgah ettiğimRotterdam şehrinde birçok değişiklik yaptığıiçin beni çok duygulandırdı ve bu sebeplerdendolayı PvdA partisini seçtim.”

Avrupa’nın bu kriziatlatması 10 sene sürebilir
Hollanda’nın içinde bulunduğu enönemli problemi anlatır mısınız?
“Hollanda’da şu sıralar en önemli konu;ekonomik kriz. Kriz hakikaten hepimizi yakındanilgilendiren bir konu, açıkcası zoryıllar bizleri bekliyor, herkesin cebi yanacakgibi görünüyor. 2012 ve 2013 senesiçok zor geçecek. Fakat sadece Hollandadeğil tüm Avrupa krizin içinde ve Avrupa’nınbu krizi atlatması bir 10 sene sürebilir. Tabibu 10 senenin tümü zor geçecek demiyorumfakat krizden çıkmak 10 sene sürecek.Hollanda’da yaşayan halkta tabi bu 10 yılıhissedecek.”

Peki bu krizden halk nasıl etkilenecek?
“İnsanların ekonomiye güveni azalacak bununsonucunda alım gücü de azalıcak veişsizlik artacak. Biz ülke olarak zengin birülkeyiz ama bu 10 senenin sonunda krizinetkilerini görebileceğiz.”

Peki bu krizden en çok etkilenecek gruphangisi?
“Herkes bu kötü gelişmeden etkilenecekama tabi orta direk bu krizi en çok hissedecekgrup, bunlarda yabancılar ve az kazananlardanoluşuyor.”

PvdA partisi bu problemi çözmek içinneler yapıyor?
“Biz problemleri çözmek için elimizdengeleni yapıyoruz ama bir takım durumlarıdeğiştirmek için güç lazım. Biz şu an ikincipartiyiz, anketlerde daha düşük düzeydeyiz.Eğer seçmenler seçimlerde PVV veyaVVD partisinin en büyük parti seçilmesiniistemiyorlarsa stratejik davranıp soldaki enbüyük partiye İşçi Partisi’ne oy vermelerigerekecek.”

Şimdi 30, 40 bin avro yıllıkgeliri olan biri yüzde 8civarında alım gücü azalıyor
Ekonomik krizi atlamak için PvdA partisininne tür önerileri olacak?
“Tabi ülke olarak kemerleri sıkmamız gerekecek.Biz (PvdA) İşçi Partisi olarak zenginlerinevleri için aldıkları vergiden yüzde 50 almalarını doğru bulmuyoruz. Zenginlerdençok, orta direkten daha az vergi almakistiyoruz. Bu tür önlemler alarak işsizlikteazalacak. Bunun neticesinde insanlarrahatlayacak, alım gücü artacak. Şimdikihükümet bunların tam tersini yapıyor. Şimdi30,40 bin avro yıllık geliri olan biri yüzde 8civarında alım gücü azalıyor. Fakat yılda 100bin avro kazanan birinin yüzde 2 alım gücüazalıyor. Aslında bunun tam tersi olması gerekiyor,PvdA partisi bu hükümetin başınageldiği zaman bu tür yaptırımlarda dengeyisağlayacak.” 

Hollanda’daki ekonomik krizden sonraburada yaşayan vatandaşlarımızınsorunlarına değinelim.
“Bence Türk vatandaşlarının durumu okadar da karamsar değil. İşyeri açan, şirketkuran, ev satın alan çok vatandaşımızvar. Üniversite ve yüksek eğitim alan öğrencilerimizher zaman daha çok artıyor.Bence vatandaşlarımızın en büyük sorunuHollanda’ya yeterli derecede entegre olmamaları.Bu entegre kelimesine açıklık getirmekistiyorum. Hollanda yapısına daha çokentegre olmak, yani Hollanda’daki mevcutolan siyasi partilere üye olmak, Hollanda’dakikurumlara üye olmak gerekiyor. Gönüllüolarak iş yaptıklarında sadece Türk kurumlarındadeğil de Hollanda kurumlarında dagönüllü olarak görevler üstlenmeleri gerekiyor.Vatandaşlarımız şirketlerini geneldeTürk vatandaşlarıyla kuruyor veya derneklerTürklere yönelik oluyor. Böyle değilde Türk-Hollanda ortaklaşa yapımı olsa hem Türklerhem de Hollandalılar bundan yararlanır. Bizhalk olarak ilerliyoruz ama bunu Hollandalılarlayaparsak mevcut kurumların işleyiştarzını daha iyi anlarız.”

Gençlerimize neler önerirsiniz?
“Buaradaki gençlerimize tavsiyem okusunlar,Hollanda kurumlarıyla içiçe olsunlar.Türk basınını takip etsinler ama bununyanı sıra Hollanda basınını da takip etsinler.Hollada’da yaşadıkları için Hollanda’daolup bitenlerden haberdar olsunlar, ilgigöstersinler. Bu ilgiyi göstermedikleri takdirdeTürk lobisi güçlenemez. Lobilerimizigüçlendirebilmemiz için bu ülkeyi iyi tanımamız gerekiyor.

Bir de herkesi sükunete davet ediyorumçünkü gidişat çok iç açıcı değil. Herkes sakinolsun elbet bunlar da birgün geçecek.Birkaç yıl zorluklar yaşayacağız fakat 5 senesonra iyi günler bizleri bekliyor olacak.”

Siz hükümetin düşeceğini tahminetmiştiniz
“Bunun bütçeyle ilgisi var. Kemerlerin sıkılacağıbelliydi ve hükümetteki 3 partininalınacak önlemlerle ilgili hemfikir olamayacaklarınıtahmin ediyordum ve nitekim öylede oldu. Her ne kadar 3 partide sağ görüşlüparti olsada aralarındaki PVV partisi popülistve her olaya muhalafet bir parti olduğu içinsonuç böyle oldu.”

Hollanda ekonomik kriz yaşıyoren ufak değişikliklerbile borsada dalganlamaetkisi yaratıyor
Hollanda hükümetinin, bütçe açığınınAB standartlarına getirilmesi için alınacakönlemler konusunda bir karar almasıgerekirken, düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Bu konuyla ilgili daha öncesinde paketlersunuldu. Ekonomik kriz paketinin hazırlıklarıdevam ediyor, hükümet her ne kadar düşmüşolsa da Hollanda sorumluluklarını yerinegetirecektir.”

Peki paketi zamanında Bruksel´eiletebilecek mi? Çünkü aksi takdirde Hollanda´ya ceza uygulanacak.
“Yetişmesi pakete bağlı. Hedeflenen yüzde3 açığının olması mümkün gibi görünmüyor.Mesela bizim partimiz önümüzdeki seneiçin yüzde 3.6 sunumunu yaptı, 2014 yılında yüzde 2.9, 2015 yılında da bütçe açığınıyüzde sıfıra indiriyoruz. Birçok parti yüzde3.0’ı kabul etmiyor. Brüksel’e bir paket gidecekama partilerin memnun kalacağı konusundaemin değilim.

Hükümetin düşmesi ekonomiyi nasıletkiler?
“Bu durumdan dolayı borsalarda düşüş yaşandıve finans merkezi etkilendi. Zaten sonyıllarda ekonomi gerileme göstermekte.Hem Avrupa, hem de Hollanda ekonomikkriz yaşıyor en ufak değişiklikler bile borsadadalganlama etkisi yaratıyor.”

Bütün Avrupa ve Hollanda kriz içindeykenpolitikacıların bu tür davranışlarsergilemesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
“Bu hükümetin böyle devam edemeyeceğiniherkes tahmin ediyordu fakat zamanlamayanlış oldu. Bu konuyla ilgili Başbakan Ruttebüyük bir hata yaptı. Bilindiği gibi birkaçhafta önce hükümetin düşeceğiyle ilgili söylentilervardı. Bence Başbakan´ın o zamanbu duruma el atması ve noktayı koymasıgerekiyordu. Siyasetçilerin ülke çıkarlarınıdüşünerek hareket etmesi gerekiyor, bizPvdA partisi olarak bunu yapmaya hazırız.”

Yakın bir tarihte seçim kampanyası başlayacak,partinizin stratejisi ne olacak?
“Bizim partimiz kampanyaya hazır. Benzaten haftanın 3 günü Parlementonun dışındayım,Hollanda´nın her tarafına gidipvatandaşlara ulaşmaya çalışıyorum. Partiolarak hazırız, bu süreçte parti çalışanlarımızsokaklarda olacak. Tabi tam olarakkampanyamızın içeriği önümüzdeki günlerdedaha da netleşecek.”

PvdA Partisi gelecek seçimlerde yenilideri Dierik Samsom’la başarıyı yakalayabilecekmi?
“Umudumuz o şekilde. Bu 3 partinin sunduklarıplanlarla orta ve düşük gelirlileri ne halegetirmek istedikleri ortaya çıktı. Bizim partimizyüksek gelirlilerin ciddi şekilde yüksekvergi ödemesini isteyenlerden. Artık halkındagerçekleri görmesi gerekiyor ve umuyorumki tekrar en büyük parti PvdA olur.”

PVV gelecek seçimlerde başarı sağlayabilirmi?
“Umarım halk Geert Wilders ve partisiningerçek yüzünü görebilmiştir ve ciddi bir düşüşyaşarlar. Çünkü bu gibi partilerin Hollandagibi olgun bir siyasette yeri yok. Hollandaönemli bir ülke ve PVV partisinin ülke etiğine uygun olmadığını düşünüyorum.Umarım küçülürler ve bir sonraki seçimlerdepolitikada yer almazlar.”

Bu sene Hollanda Türkiye ilişkilerinin400. yıl kutlaması gerçekleşiyor. Bukutlamaların hem Türkiye, hem de Hollandaiçin önemini anlatır mısınız?
Tabii bu kutlamalar çok onemli, bunu KraliçeBeatrix ve Başbakan Rutte´de belirtti. Hollandave Türkiye ilişkilerinin 400. yıl kutlamalasıçok önemli bir döneme rastladı. Türkiyebüyükmekte olan bir ekonomiye sahip.İki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesiniistiyorum. Hollandalı ve Türk vatandaşlarınınarasında benzerlikler var: girişimciler verisk almayı seviyorlar. Vatandaşlarımıza tavsiyembu eğlenceleri en iyi şekilde yaşasınlar,aktivitelere katılsınlar. Bir de aktivielerindışında ülkerinin tarihlerini bilmeleride çokönemlidir. Ben boş zamanlarımda bol boltarih kitapları okurum. Benim vatandaşlarımızave Hollandalılara tavsiyem hem Türktarihi, hem de Hollanda tarihini öğrensinler,araştırsınlar. Çünkü bir insanı ayakta tutanhafızası, bir milleti ayakta tutan da tarihidir.”