Hollanda’da Senato seçimlerinde tek Türk kadın aday olan Meryem Kılıç Karaaslan: İdeallerimi gerçekleştirmek istiyorum

Senato seçimlerinde D66’dan aday olan Meryem Kılıç Karaaslan, Eyalet seçimleri, Senato ve seçildiği taktirde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi...


  • Kayıt: 09.03.2023 23:35:34 Güncelleme: 09.03.2023 23:35:34

Hollanda’da Senato seçimlerinde tek Türk kadın aday olan Meryem Kılıç Karaaslan: İdeallerimi gerçekleştirmek istiyorum

Röportaj: Ebubekir TURGUT

Birçok vatandaşımız seçimlerde size tercihli olarak oy kullanmak isteyecektir. Dolayısıyla sizi daha yakından tanımak isterler. Meryem Kılıç Karaaslan Kimdir?

1971 de Rotterdam’da doğdum. Babam Hollanda’ya ilk gelen Türklerden. Sevilen ve toplumda sayılan bir insan, terzi Mustafa Karaaslan. 5 kardeşiz. Babam bize çalışkan ve özgüvenli olmayı, daima etrafımızdaki insanlara ve topluma faydalı olmayı öğretti. Kocaeli, Basiskele ilçesi Yuvacık köyündeniz. Evliyim, iki yetişkin oğlum, gelinim, iki tane de torunum var. Benim için hayatta önemli üç şey var: ailem, kendimi sürekli geliştirmek ve verimli olmak. Pasifliği ve tembelliği hiç sevmem. Değişik organizasyonlarda yöneticiyim. (https://www.linkedin.com/in/meryem-kilic-karaaslan-b551614). D66 partisinden 7’nci sırada senatör adayım. 15 Mart eyalet seçimlerinde D66’nın aldığı oy oranına göre senatör olup olmayacağım belirlenecek.

Veel van onze burgers zullen bij de verkiezingen liever op u stemmen. Daarom willen ze je beter leren kennen. Wie is Meryem Kilic Karaaslan?

Meryem Kılıç Karaaslan: Ik ben geboren in Rotterdam in 1971. Mijn vader is een van de eerste Turken die naar Nederland kwam. Een geliefd en gerespecteerd persoon in de samenleving, kleermaker Mustafa Karaaslan. Wij zijn 5 broers en zussen. Mijn vader leerde ons om hard te werken en zelfverzekerd te zijn, om altijd nuttig te zijn voor de mensen en de samenleving om ons heen. U komt uit het dorp Yuvacık in het district Basiskele, Kocaeli. Ik ben getrouwd, heb twee volwassen zonen, een schoondochter en twee kleinkinderen. Er zijn drie belangrijke dingen voor mij in het leven: mijn gezin, mezelf voortdurend verbeteren en productief zijn. Ik hou niet van passiviteit en luiheid. Ik ben manager bij verschillende organisaties (https://www.linkedin.com/in/meryem-kilic-karaaslan-b551614). Ik ben de 7e senator kandidaat van de D66-partij. Of ik al dan niet senator zal worden, zal worden bepaald door het aantal stemmen dat d66 krijgt bij de staatsverkiezingen van 15 maart.

Senatonun asıl görevi, kanun tasarılarını onaylamak veya reddetmektir

15 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan eyalet seçimleri aynı zamanda 75 kişilik Hollanda senatosunun belirlemesi açısından son derece önem arz ediyor. Senatonun önemi nedir?

Meryem Kılıç Karaaslan: Senatonun asıl görevi; kanun tasarılarını onaylamak veya reddetmektir. Ayrıca Senato'nun hükümeti denetleme görevi vardır. Senato üyeleri dolaylı olarak veya 'aşamalı' olarak seçilir. Dolayısıyla bana oy verilemeyecek. D66 eyalet meclisi adaylarına oy verilecek. D66 eyalet seçimlerinde ne kadar oy alırsa, o kadar senatör çıkarabilecek.

Ook de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2019 zijn van groot belang voor de bepaling van de 75 leden tellende senaat. Wat is de betekenis van de senaat?

Meryem Kılıç Karaaslan: De belangrijkste taak van de Senaat is het goedkeuren of afwijzen van wetsvoorstellen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer de taak om toezicht te houden op de regering. Senaatsleden worden indirect of 'progressief' gekozen. Daarom kiezers die niet op mij kunnen stemmen. Op D66-staatswetgeverskandidaten wordt gestemd. Hoe meer stemmen D66 krijgt bij de Statenverkiezingen, hoe meer senatoren hij kan krijgen.

Eyalet nedir, ne iş yapar, eyaletinizi diğer eyaletlerden ayıran özellik nedir?

Meryem Kılıç Karaaslan: Eyaletlerde Çevre, enerji ve iklim, doğa yönetimi, bölgesel erişilebilirlik, ekonomi, kültür gelişimi hakkında önemli kararlar alınır. Eyaletlerin içinde bulunan belediyelerin yerel yönetimin kalitesini denetlerler.

Wat is een provincie, wat doet het, wat onderscheidt jouw staat van andere staten?

Meryem Kılıç Karaaslan: In de staten worden belangrijke besluiten genomen over milieu, energie en klimaat, natuurbeheer, regionale bereikbaarheid, economie, culturele ontwikkeling. En zij bewaken de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Hollanda’da büyük gelişmeler durakladı

Sizce eyalet seçimlerinin sonucu yabancı kökenli Hollandalıları neden bu denli yakından ilgilendirmekte?

Meryem Kılıç Karaaslan: Bence biz artık buradaki seçimlerde kendimizi yabancı kökenli Hollandalı olarak değil, bu toplumun ferdi olarak görmemiz lazım. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği burada. Bu eyalet seçimleri çok önemli. Hollanda’da büyük gelişmeler durakladı: ev yapımı, ekonomi, doğa. Eyaletlerde bu konular hakkında önümüzdeki senelerde büyük kararlar alınacak. En büyük sorunlarımızdan biri ev eksikliği. Bu hepimizi etkiliyor. Ya kendimizi ya çocuklarımızı ya torunlarımızı. Eyalet yönetimi büyük ev projelerini ya durdurur ya hızlandırır. D66 bu projelerini hızlandırmak istiyor.

Waarom denk je dat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zo nauw samenhangt met allochtone Nederlanders?

Meryem Kılıç Karaaslan: Ik denk dat we onszelf moeten zien als leden van deze samenleving, niet als in het buitenland geboren Nederlanders bij de verkiezingen hier. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is hier. Deze staatsverkiezingen zijn erg belangrijk. Grote ontwikkelingen in Nederland stokten: woningbouw, economie, natuur. Over deze kwesties zullen de komende jaren in de staten belangrijke beslissingen worden genomen. Een van onze grootste problemen is het ontbreken van een huis. Dit raakt ons allemaal. Ofwel onszelf of onze kinderen of onze kleinkinderen. De deelstaatregering stopt of versnelt grote woningbouwprojecten. D66 wil deze projecten versnellen.

Türk yada yabancı kökenli gençleri güzel pozisyonlarda gördüğüm zaman müthiş gurur duyuyorum

Eyalet meclisinde Türk kökenli politikacıların bulunması vatandaşlarımız için ne ifade eder?

Meryem Kılıç Karaaslan: Toplumun her tarafından, her guruptan politikaya katilim çok önemli. Böylece duyulmayan sesler duyulur, görünmeyen problemler masa üstüne konur. Hollanda’da yasayan Türk toplumu mutlaka seçime katılmalı. Türk yada yabancı kökenli gençleri güzel pozisyonlarda gördüğüm zaman müthiş gurur duyuyorum. Ama en önemlisi yabancı kökenli oldukları için değil, yaptıkları işleri çok güzel ve kaliteli yaptıkları için. Her insanın kabiliyeti var. Bu kabiliyetleri yeşertmek ve topluma sunabilmek çok güzel. O zaman babanın/dedenin nerden geldiğinden çok, neler yapabildiğin ve nelere kalite katabildiğin ön plana çıkacak. Bu çok güzel bir şey.

Wat betekent de aanwezigheid van politici van Turkse afkomst in het deelstaatparlement voor onze burgers?

Meryem Kılıç Karaaslan: Het is erg belangrijk om vanuit elk deel van de samenleving, vanuit elke groep aan de politiek deel te nemen. Zo worden ongehoorde stemmen gehoord, onzichtbare problemen op tafel gelegd. Deelname is een must, door de Turkse gemeenschap die in Nederland woont. Ik voel me heel trots als ik jonge mensen van Turkse of andere buitenlandse afkomst op goede posities zie. Maar vooral niet omdat ze van buitenlandse afkomst zijn, maar omdat ze hun werk heel goed en kwalitatief goed doen. Ieder mens heeft capaciteiten. Het is heel mooi om deze talenten te cultiveren en te presenteren aan de samenleving. Dan komt niet waar je vader/grootvader vandaan komt naar voren wat je kunt en waar je kwaliteit aan kunt toevoegen. Dit is iets heel moois.

D66’nın idealleri bana çok uyuyor

Neden D66 Partisi?

Meryem Kılıç Karaaslan: D66’nın idealleri bana çok uyuyor. Bence bir toplumun adil ve sağlıklı olması için önemli idealler. Bunlar 5 tanedir, benim için en değerli olanları:

• İnsanların gücüne güvenmek ve bu gücün topluma faydalı olmasını ön plana çıkarmak, değerlendirmek.

• Dünya’nın ve tabiatın sağlığı ve huzurlu bir toplum için çaba göstermek

• Temel insan haklarına ve toplumdaki insanların değerlerine değer vermek

Bunun yanında parti içinde sevildiğimi ve saygı gördüğümü görüyorum. Parti içinde her konuyu görüşüp, hemfikir olup veya fikir ayrılıklarını saygı çerçevesinde analiz edebiliyoruz. Ve bu bana doğru bir yerde olduğumu gösteriyor. Parti içinde ben benim.

Waarom D66 Partij?

Meryem Kılıç Karaaslan: De idealen van de D66 passen heel goed bij mij. Ik denk dat het belangrijke idealen zijn voor een samenleving om rechtvaardig en gezond te zijn. Dit zijn er 5, de meest waardevolle voor mij zijn:

1) Vertrouwen op de kracht van mensen en benut van deze kracht voor de samenleving

2) Streven naar de gezondheid van de wereld en de natuur en een vreedzame samenleving

3) Het waarderen van fundamentele mensenrechten en de waarden van mensen in de samenleving

Bovendien zie ik dat ik geliefd en gerespecteerd ben binnen de partij. We kunnen elk onderwerp binnen de partij bespreken, overeenstemming bereiken of meningsverschillen analyseren binnen het kader van respect. En dat laat me zien dat ik op de goede plek zit.

Ne zamandır politikanın içerisindesiniz? 

Meryem Kılıç Karaaslan: D66 üyesiyim ve uzun yıllar değişik belediyelerde görev yaptım. Yerel yönetimi, eyalet yönetimini ve merkezi hükûmet sistemini iyi tanıyorum. Politikacılara yerel yönetimde yaptığım görevlerde hizmet ettim ama daha hiç kendim politikaya atılmadım. Kısmetse bu benim ilk politik deneyim olacak.

Hoe lang zit u al in de politiek?

Meryem Kılıç Karaaslan: Ik ben al heel lang lid van d66 en heb jarenlang in veel gemeenten gewerkt. Ik ken de lokale overheid, de deelstaatregering en het centrale overheidssysteem goed. Ik heb politici gediend in mijn functies bij de lokale overheid, maar ik ben zelf nooit in de politiek geweest. Hopelijk wordt dit mijn eerste politieke ervaring.

Hollanda’da siyasete duyulan güven eskisi kadar değil

Siyasi anlamda ulaşmayı istediğiniz en büyük hedefiniz nedir?

Meryem Kılıç Karaaslan: Aslında 3 hedefim var. Birincisi, senatoda kanun tasarıları görüşülecek. Ben pratikte uygulanabilen ve insani boyutu ön planda olan yasaların oluşmasına katkıda bulunmak istiyorum. İkincisi, maalesef toplumumuzda iş alanında olsun, eğitimde olsun herkese aynı eşit haklar ve fırsatlar verilmiyor. Ben eşit hak ve fırsatların herkes için geçerli olması için caba göstereceğim. Üçüncüsü, sağlam devlet, sağlam yönetim bir ülkenin huzuru için çok önemli. Hollanda’da siyasete duyulan güven eskisi kadar değil, azalmakta. Bu güvenin tekrardan sağlamlaşması ve toplumun ve siyasetin arasındaki bağın güçleşmesi için güzel işler yapmayı istiyorum.

Wat is je grootste politieke doel dat je wilt bereiken?

Meryem Kılıç Karaaslan: Eigenlijk heb ik 3 doelen. Eerst worden de wetsvoorstellen besproken in de Senaat. Ik wil bijdragen aan de totstandkoming van wetten die in de praktijk toepasbaar zijn en waarbij de menselijke maat voorop staat. Ten tweede worden helaas niet iedereen in onze samenleving gelijke rechten en kansen gegeven, of het nu gaat om werk of onderwijs. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat gelijke rechten en kansen voor iedereen beschikbaar zijn. Ten derde zijn een gezonde staat en een goed bestuur erg belangrijk voor de vrede in een land. Het vertrouwen in de politiek in Nederland is niet meer zo groot als vroeger, het neemt af. Ik wil goede werken doen om dit vertrouwen weer te versterken en de band tussen samenleving en politiek te versterken.

Oyunuzu kullanın, Sesinizi duyurun

15 Mart seçimleri için Türk seçmenlere söylemek istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı?

Meryem Kılıç Karaaslan: Evet, kesinlikle. Oyunuzu kullanın. Türk seçmeninin çok büyük oy potansiyeli var ve bu kullanılmıyor. Senelerdir sağ partilerin oyları yükseliyor. Ve bu genellikle bu toplumda ‘yabancı’ olarak tanımlanan insanların lehine olmuyor. Bu çarkı çevirme gücünüz var. Bu gücü, yani oyunuzu kullanın. Türkiye’de secim olunca otobüs dolusu insanlar Hollanda’nın başka şehirlerinde oy atmaya gidiyorlar. Yaşadığımız ülkeyi kimin yöneteceğini belirlemek için evimizin yakınında oy atma imkanımız var. Bu imkanı kullanın. Sesinizi duyurun.

Heeft u een boodschap die u zou willen meegeven aan de Turkse kiezers voor de verkiezingen van 15 maart?

Meryem Kılıç Karaaslan: Ja absoluut. Gebruik je spel. Turkse kiezers hebben een enorm stempotentieel en daar wordt geen gebruik van gemaakt. De stemmen van de rechtse partijen stijgen al jaren. En dat is vaak niet in het voordeel van mensen die in deze samenleving als 'buitenlanders' worden aangemerkt. Jij hebt de kracht om aan dit wiel te draaien. Gebruik deze bevoegdheid, dat wil zeggen, uw stem. Als er verkiezingen zijn in Turkije, gaan busladingen mensen naar andere steden in Nederland om te stemmen. We hebben de mogelijkheid om in de buurt van ons huis te stemmen om te bepalen wie het land waarin we leven zal regeren. Gebruik deze kans. Laat je stem horen.

Çok sayıda kişi belki sandığa gitmeyecek. Hollanda’daki Türk seçmenine yönelik bu konuda bir mesajınız olur mu?

Meryem Kılıç Karaaslan: Bu toplum sizin de toplumunuz. Geleceğimiz burada. Ve bu gelecekte etkiniz olsun. Bu ülkeyi, eyaletleri ve belediyeleri kimin yöneteceği üzerinde büyük rolünüz var. Benim oyum neyi değiştirir demeyin. Bir oy bir oydur. Siz oyunuzu kullanmazsanız aşırı sağ partiler güçlerini daha da büyütecek. Bu büyümeyi durdurabilirsiniz.

Veel mensen gaan waarschijnlijk niet naar de stembus. Heeft u een bericht over dit onderwerp voor de Turkse kiezers in Nederland?

Meryem Kılıç Karaaslan: Deze community is ook van jou. Onze toekomst is hier. En laat dit uw invloed zijn in de toekomst. Je hebt een grote rol in wie dit land, staten en gemeenten bestuurt. Denk niet wat zal mijn stem veranderen. Eén stem is één stem. Als je niet gaat stemmen, vergroten de extreemrechtse partijen hun macht nog meer. Je hebt daar invloed op.