Hollanda'da Gençlik Suçları ve Önemli Bulgular


  • Kayıt: 02.11.2023 16:19:19 Güncelleme: 02.11.2023 16:19:19

Hollanda'da Gençlik Suçları ve Önemli Bulgular

Ebubekir Turgut

2022 yılında Hollanda'da yaşları 12 ile 18 arasında değişen tam 17,500 genç, polis tarafından suç şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Bu rakam, genç nüfusun suça olan katılımının arttığını gösteriyor.

Raporun dikkat çekici bir tarafı, bu şüphelilerin dörtte birinden fazlasının kızlardan oluştuğunu gösteriyor. Bu yaş grubundaki kızların suç şüphesiyle karşı karşıya olma oranı tarihsel olarak en yüksek seviyede.

2022'de 12-18 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 1,4'ü suç şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Bu, geçmiş yıllara kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Reşit olmayan şüphelilerin sayısı son yıllarda artmış ve bu grup, tüm suç şüphelilerinin yüzde 10'unu oluşturuyor.

Erkek çocuklardan oluşan şüpheli grup hala daha büyük olsa da, kızlar arasındaki artış oranı yüzde 42 ile en belirgin olanıdır. 2022'de suç şüphesiyle karşı karşıya olanların yüzde 26'sı kızlardı, bu oran 2021'de yüzde 20 idi.

Özellikle kızlar arasında hırsızlık olaylarında belirgin bir artış yaşandı. 2022 yılında toplam 6.200 reşit olmayan hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Bu artışın bir kısmı, korona krizi sırasında mağazaların kapanmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Bu rapor, Hollanda'daki gençlik suçlarının karmaşıklığını ve artışını gösteriyor ve toplumsal ve eğitimsel önlemlerin alınmasının gerekliliğini vurguluyor.