De Letselschade Raad

Kaza hukukunda en üst resmi bir kurum olan De Letselschaderaad, bu meslek dalı ile ilgili bir çok kurumdan uzmanların oluşturduğu tarafsız bir yönetim ile; sigorta, kaza uzmanı/avukatı ve kazazedeler için hizmet vermektedir.


 • Kayıt: 09.02.2021 09:36:17 Güncelleme: 11.02.2021 11:50:29

De Letselschade Raad

(www.deletselschaderaad.nl)

Kaza hukukunda en üst resmi bir kurum olan De Letselschaderaad, bu meslek dalı ile ilgili bir çok kurumdan uzmanların oluşturduğu tarafsız bir yönetim ile; sigorta, kaza uzmanı/avukatı ve kazazedeler için hizmet vermektedir.

Görevleri:

 • Kaza hukuku hizmetlerindeki uyulması gereken kuralları belirler,
 • Kaza tazminatları yönergelerini belirler,
 • Verilen hizmetlerde kalite kontrol görevini yürütür,
 • Taraflara özellikle internet sitesinden genel bilgi ve yönlendirmeler yapar.

Meslek Kuralları

 • Temsilci, kaza hukukundaki süreç, kazazedenin hakları, sigorta ile iletişimlerin nasıl yürütüleceği gibi konularda kazazedeyi bilgilendirir.
 • Sigorta, kazazedeye dosya takip sürecinin direkt temsilcisi aracılığıyla yürütüldüğünü yazılı olarak bildirir.
 • Sigorta, kaza sorumluluğu ile ilgili gerekli araştırmayı yapar.
 • Sigorta, en geç 3 ay içinde kaza sorumluluğu ile ilgili gerekçeli kararını verir.
 • Dosya ve sağlık süreci takipleri yapılır ve gerekli resmi yazışmalar yürütülür. Sigorta, ihtiyaca göre, temsilcinin de katılımıyla yılda bir kez kazaedeyi ziyaret eder.
 • Temsilci, kaza tazminat hesaplamalarını kazazede ile görüşerek hazırlar ve gerekli belgelerle birlikte sigortaya sunar. Temsilcinin hizmet masrafları sorumlu sigorta ile belirlenir.
 • Sorumluluk kabulü sonrasında, kazazedelere ödemeler sigorta tarafından2 hafta içinde yapılır.
 • 2 yılı geçen dosyalar taraflar arasında görüşülerek, gerekli çözümler üretilir.
 • Dosyada tıkanma söz konusu olursa, taraflar görüşerek çözüm üretirler.
 • Eğer taraflar bir çözüm üretemiyorsa, üçüncü bir aracı devreye konulur.

Bize ulaşmak çok kolay

İletişim bilgilerinden bize ulaşmanız çok kolay. Kaza sonrası bir an önce bize ulaşarak ve dosyanızı güvence altına alınız.

(www.deletselschaderaad.nl)

Ethem Emre