Hollanda’da Yeniden Çocuk ve Gençlik Eğitimi !


  • Kayıt: 13.10.2021 10:25:56 Güncelleme: 13.10.2021 10:25:56

Hollanda’da Yeniden Çocuk ve Gençlik Eğitimi !

Nejat SUCU

Her aile, her çocuk sahibi anne ve baba çocuklarına iyi bir eğitim, edep ve terbiye verdiklerini düşünür. Veona göre de bilgi ve becerinin niteliğinde çocuklarına iyi eğitim verdiklerine inanırlar.

Birçok, anne ve babanın çocuğuna verdiği eğitim, edep ve terbiye konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığı aşikâr. Ancak buna rağmen nedendir bilinmez, çoğu kendi aldıkları terbiye ve edep konusunda çocuklarını kendileri ile kıyaslamakta bir sakınca görmezler. Oysa böyle bir kıyaslama ile geçmişi günümüze taşımak gibi bir şansları yoktur.

Tartışma konusu Hollanda

Her geçen gün, Hollanda biraz daha değişiyor, Post modern gençlik eğitimi yeni bilgi, beceri ve kabiliyetleri gerekli kılıyor. Hollanda'yı ve Hollanda yaşamını tanıyan ve çocuklarının Hollanda’da mutlu bir vatandaş olmaları için çaba harcayan ailelerin yanında, Hollanda da yaşamayı kabul eden ve geleneksel eğitim, terbiye ve yaşam biçimini çocuklara ve gençlere aktarmaya çalışan ailelerinde olduğunu biliyoruz.

Nasıl bir kimlik ( İdentiteit ) ?

Kimlik sorunu ile bireysel özgür ve medeni kimliğin oluşumu ve gelişimi Hollanda’da çok kolay olmamaktadır. Eğitim yanında var olan, arkadaş, sosyal medya, Hollanda kültürü ve Renkli medya bazen, Anti Avrupa ve Anti Hollanda kimliğinin oluşumuna giden rolde önemli bir etki ve tepki görevi görmekteler.

En uygun olanı konuşmak, bilmek ve uygulamaları uygun şekilde kullanmaktan geçiyor. Orta yolu, geçiş döneminde, en uyumlu ve faydalı olan Orta ve ortak kimliğe giden yolu bulmak gerekli.

İdeal bir çocuk ve gençlik eğitimi var mıdır ?

Bu soru tüm ebeveynlerin aslında cevabını bildikleri ama cevaptaki zorluğun farkında oldukları ortak soru ve tabii ortak sorunlarıdır.

Her ailenin farklı inanç, gelenek ve bölgesel görenekleri, farklı yetişme tarzları vardır.

Ve tabii alınan eğitimin yanı sıra doğuştan başlayan karakter, yetenek ve beceri farklılığınıda unutmamak gerek.

Gençlerimizin geneli bütün engellere rağmen doğru yolda ilerlemeye devam ediyor. . Var olan sorunlu çocuk, kısmen genç yetiştirme ehliyetine ve becerisine sahip olamayan aile ve parçalanmış ailelerin çocuklari çok ( multi ) sorunlarla boğuşmakta.

Ahlâk ve maneviyat sahibi gençlik ?

Ahlâk ve maneviyat sahibi gençlik yetiştirememekten bahseder, üstüne bir de yakınır dururuz. Peki, onca yakınmadan sonra başımızı öne eğip bu soruyu kendimize hiç sorduk mu? Acaba bizler, gençlere ne verebildik? Gençleri yerden yere vururken biz neler yapabildik? Ne derece iş, istihdam, yönetim, eğitim, siyasi ve hemşehri ahlakına sahip olabildik? Bence soralım ve önce kendimizi geliştirelim, gençleri yargılamayı sonraya bırakalım.

Gençler bizi ne derecede samimi ve güvenilir buluyorlar ?

Ahlâklı ve maneviyat bakımından bir gençlik yetiştirmek için yola koyulanlar acaba örnek olabildiler mi ?

Sorunu zor kılan ise

Ne yazık ki çoğumuz bir Deve Kuşu misali kafalarımızı kuma gömüp, sorunun teorilerle ve belirli faaliyetlerle çözüleceğini beklemekteyiz.

Bizler bir umut yapıllan faaliyetlerden çözüm beklerken, gerekli olan konuşmalar, tartışmalar ve organize edilemeyen kurumlaşmayı gerçekleştirememiş, Hollanda da yaşayan bananeci Türk Müslüman toplumu gerçeği varken, bizim umutlarımız daha çok gerilerde kalacaktır.

Bana göre herkesin elini taşın altına koyma zamanı geldi geçiyor bile.

Zaman miskin-miskin oturup başkalarından medet umma zamanı değii. Bilakis hepimizin el ele çalışma ve faaliyetlerde bulunma zamanıdır. Her türlü fikir ve düşüncelerinizi bekler saygılarımı sunarım.

Nejat SUCU

Sosyal Hizmetler Uzmanı