Amatör Kümeden Kurtulamayan, Hollanda Türk Politikacıları !..


  • Kayıt: 20.11.2021 21:45:18 Güncelleme: 20.11.2021 21:45:37

Amatör Kümeden Kurtulamayan, Hollanda Türk Politikacıları !..

Nejat Sucu

Sakın yanlış anlaşılmasın sözüm, işini ve politik görevini ehlince ve işin uzmanı gibi yapana değil. Asıl sözüm 1986 yılında başlayan aktif politik geçmişimizde genel ve başladığımız Amatör Siyaset Küme ’den bir türlü çıkamayışımızdır.

2000 yıllarına kadar politik yaşantımızda var olan sorunların tespiti, çözümü ve politik görevlerde yetkili ve etkili olma yolunda gözle görülür bir gelişme, nitelik ve nicelik olarak bir artış gözlerken, Amatör Politik Kümeden ha kurtulduk ha kurtuluyoruz derken ,Amatör politik kümede sahip olduğumuz nitelikli politikacıları da kaybettik.

Yerine yetişmiyor

Bir Hollandalı gibi yapacaksan, ben neyleyim o bir Türk – Müslüman - Hollandalı politikacıyı. Benim göçmen kökenli politikacımın bir Göçmen siyasetçisi olarak bir artı değeri olmalı (Meer toegevoegde waarde) .

Efendilerin umurunda değil

Hollanda politik kültüründe büyük hesap yapanlar son yıllarda temsilde küçüldüler. Aslında küçük ve büyük partilerle birlikte sayısal olan biz Türk göçmenlerinin de temsili yok denecek kazar azaldı.

Son yılların temsilinde sembol ve şekil politikaları

Son yıllarda, kendini kabul edilmediğini hisseden, düşünen, gören ve yaşayan Türk seçmeninde geleneksel Hollanda politikalarında kopmalar oldu. Yeni temsili partiler ve oluşumlar genelde inanç ve etnik köken politikalarıyla seçmenin kalıcı oy vereceğini düşünür oldular.

Kısmen ilk yıllarda politik partisiz kalan seçmenin sığınacağı bir politik parti gibi görünse de var olan sorunlara çözüm bulmaktan uzak, bir bilinmeyeni bilen politik temsil görülüyor.

Geçmişi nedir ki, geleceği ne olsun !..

Hollanda’da Politik partilerin ve siyasi oluşumların bir 200 yıllık politik, iktisadi, sosyal, kültürel ideolojik ve inanç temelinde geçmişleri vardır. Ayrıca bu politik, Kilise, sokak ve çalışanların siyasi oluşumları daha kaliteli bir yaşam, daha sağlıklı bir iş ve işgücü geleceği içinde. Geçen yıllarda her politik partinin toplum içinde, var olan bütün yaşamın içinde kurumlaştıklarını ve toplumsal merdivenler/ sütunlar(verzuiling ) oluşturduklarını biliyoruz. Beşikten mezara kadar/ Van de wieg tot aan het graf ) toplumsal organize ve örgütlü bir yaşam.

Yaraya Merhem olmayan politikacı

Evet politikacı, küçükte olsa, büyükte olabilir gelecek için, salgın, iş, istihdam, sağlık, eşit sosyal yaşam ve fakirlikle mücadele için projeler geliştirmek zorundadır.

Bunu yapamayan seçmenin, kökü ve kökeni fark etmez; seçmenin oyunun üçte birisi sandığa gitmeyecektir, üçte biri, başka alternatifleri deneyecek ve ancak üçte biri kalıcı destekte ısrar edecektir. Tabi ki bu yazdıklarımın yüzde yüz doğruculuğu da yoktur. Gelin hep birlikte yanılmayalım. 

Saygı ve sevgilerimle.