Hollanda Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Hazırlıkları!..


  • Kayıt: 28.11.2022 16:14:06 Güncelleme: 28.11.2022 16:14:06

Hollanda Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Hazırlıkları!..

Nejat Sucu,

Socio worker

Hollanda’da yaşamayı çekici kılan faktörlerden en önemlisi, tabii Hollanda Sosyal Güvenlik Devleti’nin (Sociale zekerheidsstaat) Sosyal güvenlik sistemi (Sociale zekerheidsstelsel) Bunu 2022 ilk 9 ayında Hollanda’ya AB ‘den ve dışından göç eden 317 bin 900 kişinin olduğu belirlenmiş bulunmakta.
İmrenerek koşulan Hollanda

Belçika ve Almanya’dan gelen akraba ve hemşerilerimiz, Hollanda’da var olan yaşama imrenerek bakar, Hollanda’nın bir ucuzluğunu ve birde Sosyal haklar dediğimiz Sosyal güvenlik sisteminden özenle bahsederlerdi.

Reformlar zorunlu hale geldi mi? 

Hollanda’nın 2023 yılının 395 milyar avroluk bütçesinin yüzde 26,8 ‘i Sağlık (Zorg ), yüzde 25,7’si Sosyal güvenlik (Sociale zekerheid ) ve yüzde 19,5 ise Eğitim (Onderwijs ) giderlerine ayrılmış bulunmakta.

Her geçen yıl Sosyal güvenlik sisteminin yükü artmakta. Uzmanlar tedbir alınmaz ise, Sosyal güvenlik sisteminin getirisi (inkomsten) götürüsünü (Uitgaven) karşılamayacağı uyarısında bulunuyor. Kısaca Sosyal güvenlik Uzun ömürlü ve kalıcı olması tehdit altında.

Hollanda Bakanlar Kurulu Kasım 2022 almış bulunduğu kararda; Bağımsız İş göremezlik (Malullük ) Yasası Geleceği Komisyonunu 1 Ocak 2022’den itibaren görevlendirdi. (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel)

Bakanlar kurulu tarafından görevlendirilen komisyon, Gelecekte işveren, çalışan, serbest meslek sahipleri için geçerli olan anlaşılır, açık, uygulana bilinir ve ödene bilinir bir Yeni yasa önergesi tavsiyesini, 2024 ‘ün ilk üç ayında Hollanda kabinesine sunması isteniyor. Önemli olan Hastalık ve Malullük ödeneğinin ve sisteminin insanların yaşamlarını sınırlamak değil, bir hak değil, bir zorunlu sosyal devletin güvencesi olmasını sağlamak gerek.

Tabii, zorunlu ve geçici olarak alınan bir Sosyal güvenlik ödeneğinin, en temel ve zorunlu yaşam gereksinimlerini karşılayamaz durumda olduğunu biliyoruz. Önemli olan Hollanda’da yaşayanların gelecekleri için huzursuz ve güvensizlik duygusuna sahip olmadan, alınacak , sosyal geçim yardımı Bijstand, Malullük WIA, Hastalık ZW ve diğer ödeneklerle birlikte ek çalışma ve ek kazanç sağlama yollarının ve imkanlarının sağlanması da gerekli. “Modern Sosyal güvenlik“ ve Hollanda yaşamı için lüks olmayıp, bir gereklilik arz etmektedir. Malullük ödeneği (WIA/ WAO/ Wajong ) ödeneği alanlar fakirliğe ve yoksulluğa mahkûm edilmemelidirler.

Görünen köy kılavuz istemez

Hollanda sosyal güvenlik sistemindeki bir değişiklik var diğer sosyal güvenlik yasalarının da ( Halk sigortaları / Volksverzekeringen en Werknemersverzekeringen/ çalışanların sigortaları ) yeniden değişimini, uyumunu ve gerekli olan modern reformlarını yanında getireceği kesindir.

Saygılarımla,