Çuvaldızı İlk Önce Kendimize, İğneyi Hollandalılara Batıralım!..


  • Kayıt: 17.01.2023 14:21:30 Güncelleme: 17.01.2023 14:22:11

Çuvaldızı İlk Önce Kendimize, İğneyi Hollandalılara Batıralım!..

Nejat SUCU

Ata sözlerimiz uzun yılların bilgi, tecrübe ve denemelerden sonra halk tarafından kabul edilen, çok değerli anlamları olduğu kadar geleceğimize ışık tutan ve yol gösteren kıymetli değer ve yargılarımızdır. Çok zaman, insan ilişkilerini, var olan kısır ve politik çekişmeleri, kendi bireysel değerlendirme ve özeleştiride birçok atasözümüze ihtiyacımız olduğu kesindir. Bazen de pasif kullanır ve kendimiz bile farkında olmayız.

Komplo teorileri ve politik kültür değişimi (politieke cultuuromslag ) 

Birçoğumuz olmayanı, iyi gitmeyeni, ülkelerde gelişen siyasi, etnik, inanç, bölgesel kavgaların sebeplerini başkalarından, yurtdışından, komşularımızda ve süper güçlerde arar dururuz da, sonuçta bir suçlu bulup kendimiz var olandan sıyrılıp kurtuluruz. Son Korona pandemisi ile var olan politik erkana ve devletin bürokrasisine karşı güven azalarak komplo teorilerine inananların sayısında belirgin artış gözlenmiştir, Hollanda devleti vatandaşını ve sosyal güvenlik hakkından faydalanan vatandaşını potansiyel yolsuz ve suçlu görmekten vazgeçmelidir.

Hollanda yönetiminden sorumlu seçilmiş çoğunluk hükümet Rutte IV ( VVD, D66, CDA, CU ) gelecek Yılları “ Devlete ve yönetimlere karşı zayıflayan güvenin iyileştirilmesini ve Sosyal devletin yeniden inşasını öne çıkarmış bulunmaktadır. Almış bulunduğu kararlar ve yasal önergelerle, “Var olan ve var olabilecek krizlerde Hollanda devletinin vatandaşının yanında olacağını verdiği 100 milyar avro’luk desteklerle gösterdi “. 

Yeni Post Modern Kapitalizmde sabit ve sevimli dostlukların yerini, ortak çıkar, kazanç, bölüşüm ve paylaşım dostlukları ve ilişkileri almış bulunmaktadır. Temelinde bu dostlukları destekleyen, daha güzel söyleyişle kullanılan etnik, enerji ve hammadde kaynakları, inanç, bölge ve dil farklıları bir politik amaca hizmet etmekte `altta kalanın canı çıksın ve üste kalan ise sütün kaymağını yemeye devam etsin `politikaları.

Bize uygun görülen ve bize biçilen bez 

Ne yaparsak yapalım bazen Hollanda’da bizim toplumsal konum, katılım ve pay belirgin, bilinen ve bizlere uygun görülen ve biçilen en uygun bezdir. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, daha iyisine sahip olmak mümkün olmamaktadır.

Demagojilerle yönetilen ülkeler

Demagoji, toplumun duygularını ve önyargılarını kullanarak var olan gerçekleri farklı şekilde gösterme sanatıdır. Genelde demokrasi geleneği az ülke yönetimlerinde habire çuvaldızı başkalarına batıran devlet yönetim sistemlerinde çokça görülen bir yöntem ve uygulamadır. Biz iğneyi ilkönce kendisine batıran bir eş, devlet erkanı, sivil toplum kurumları, üniversiteler ve politik yönetim sistemi geliştirebilirsek ne iğnelere nede çuvaldızlara ihtiyacımız kalır.

Biraz az siyaset yazalım derken yine siyasetin içerisinde bulduk kendimizi. Gönlüm ne ister. Bu sabahtan başlayarak daha da temiz, sağlıklı, geleceğe huzur ve güvenle bakan mutlu bir toplum ister gönlüm.

Hoşça kalın.