Sayı değil; “nitelik” önemli


  • Kayıt: 29.05.2023 12:45:21 Güncelleme: 29.05.2023 12:45:21

Sayı değil; “nitelik” önemli

Mustafa Nejat SUCU

Hollanda’da yaşayan Türk göçmenlerin kurduğu 2500’ün üzerinde vakıf, dernek, komite ve federasyon ile gençler, kadınlar ve yaşlıların dahil olduğu pek çok çalışma grubu bulunuyor. Ancak bu sayıya aldanmamak gerek: Hollanda Türk toplumunun haklarını savunan, onlar adına lobi faaliyetlerinde bulunan ve daha kaliteli bir göçmen yaşamı için mücadele veren “nitelikli” sivil toplum kuruluşlarının sayısı, yok denecek kadar az.

Bireysellik ve toplumsal sorunlara uzak kalma

Hollanda’da yetişen yeni Türk göçmen jenerasyonu, yeni kimliğini, kendi bireysel başarısı ve bireysel mutluluğunda arıyor. Onun için de Türk göçmenlerin sorunlarına uzak kalıyor ve bu konuda sorumluluk taşımıyor.

En büyük tehlike: Asimilasyon

Hollanda yasalarının arkasına sığınılarak, mevcut hakların birer birer kaybedilmesi, “asimilasyonun” en büyük göstergesidir. Yılgınlık ve bıkkınlık, Hollanda’da yaşayan Türk göçmen toplumunun eridiğinin ve erozyona uğradığının işaretidir.

Yasalar, tabu değildir; yeniden düzenlenebilir

Yürürlükteki kanunlar, tüzükler, genelgeler, yönetmelikler ve yasal düzenlemeler vatandaşları mutsuz, huzursuz ve mağdur hale getiriyorsa, bunların gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerekir. Çözüm, paylaşmaktan ve bütçede yapılacak yeni tercihlerden geçer.

Yasalar çerçevesinde her türlü olumsuzlukla mücadele ederek ve lobi çalışmalarına ağırlık vererek, bugüne dek yaşanan mağduriyeti asgariye indirmenin mümkün olabileceğine inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla.