Yüksek Kaliteli Yaşamda, Daimi İyimser Olmak ve Olabilmek


  • Kayıt: 18.11.2023 20:29:35 Güncelleme: 18.11.2023 20:29:35

Yüksek Kaliteli Yaşamda, Daimi İyimser Olmak ve Olabilmek

Genel olarak, yaşanan bütün olumsuzluklara ve gereksiz savaşlara rağmen ben olan olanaklar içinde iyimser olmaya çalışıyorum. Bu konuda sağdan, soldan ve ortadan "optimist" eleştirileri de alıyorum.

Her eleştiri, feedback benim için değerli bir tavsiyedir. "Yaşamda var olanla yetinerek mutlu ve tatminkar olmak, daha güzeli için çalışmak ve mücadele etmek". Bunun dışında başka bir yaşam felsefesine de sahip olamadık.

Bazen benden, bizden ve sizlerden kaynaklanmayan olağan olmayan yaşam ve yaşamın kendine özgü cilveleri ve olumsuzlukları olmuyor değil ama, o anlık mutsuzluk ve karamsarlık iyi ve geleceğe giden doğru yola inadına devam edebilmekte önemli.

Toplumsal sorunlarla birlikte

Toplumsal sorunlarda var olan çözüm yollarını aramak, var olan olanaklarla yeniden yeniden deneyerek "Bir Arpa boyu'da yol alsak" yola başlamak ve devam etmek gerek.

Çözüme giden yol politika mı? Çözüm, Hollanda'da var olan "Demokratik Parlamenter Sistemde" mi? Tabii ki çözüm ve çözümler var olan sistemin içinde. Sistemin dışında beklemek yanılgı olur.

Aslında bütün çözümleri var olan politik iktidardan, erk, erkan ve oligarşik yönetimlerden beklememek gerek.

O zaman ne yapmak gerek?

Bütün olarak "dünün" tecrübelerini değerlendirerek "bugünün" politik yaşamına katılımı gerçekleştirerek, "yarın" için politik sistemin içinde olmak gerek.

Politik karar mekanizmasının hazırlık (voorbereiding), karar (besluitvorming) ve uygulama (uitvoering) aşamalarında aktif rol alabilmek ve ortada pasta payından pay alabilmek gerek. Son 40 yılda, Hollanda varlığının pasta payımız artsa da, yine Hollanda toplumuna kıyasla, daha fazla pay alabilmek en önemli politik gündemimiz olmalıdır.

Son yıllarda var olan politik oluşum ve temsilde Türk göçmenlerinin yeterli temsili pay sorununu belirleyemedik. Her seçim sembolik olarak inanç, din, etnik ve ülkesel sunni sorunların gölgesinde kalmakta.

Belki birileri, bizlerin boş politik akım ve eylemlerle meşgul olmamızı isterler?

Bunu yerel, bölgesel, ülkesel ve Avrupa politik kurumlarında yer alarak toplumsal katılımımızı güçlendirmemiz gerekir. Başka bir seçeneğimiz de yok aslında.

Bütün güzellikler sizlerin olsun.

Hoşçakalın.

Nejat SUCU