Hollanda Türkleri: Entegrasyon ve Asimilasyon Trenleri


  • Kayıt: 08.02.2024 13:12:41 Güncelleme: 08.02.2024 13:12:41

Hollanda Türkleri: Entegrasyon ve Asimilasyon Trenleri

Hollanda'da göçmenlik ve entegrasyon politikaları uzun yıllardır değişim ve dönüşüm yaşıyor. 1990'lara kadar göçmenlerin kendi kimliklerini korurken Hollanda'ya uyum sağlamaları hedefleniyordu. 2000'den sonra ise geri dönüşün bireysel bir tercih olduğu ve Türk toplumunun Hollanda'da kalıcı olduğu kabul edildi. Bu değişimle birlikte entegrasyon, katılım, eğitim, konut ve toplumsal konum gibi konularda yeni politikalar uygulamaya konuldu.

Entegrasyon Trenine Binenler

Hollanda Türk toplumu çok kültürlü ve renkli bir yapıya sahip. Farklı inanç ve geleneklere sahip bu toplum, Hollanda'da yaşamaya devam ederken topluma katılım ve uyum için "Entegrasyon Trenine" bindi. Bu trenin son durağında ise "Asimilasyon Treni"nin beklediği Hollandalı toplum mühendisleri tarafından biliniyordu.

İki Sınıflı Yolculuk

Entegrasyon ve asimilasyon trenlerinde iki sınıf yolculuk etmek mümkün. İkinci sınıf kompartımanlar daha lüks ve pahalı olsa da lokomotifleri elit ve varlıklı yolcular, yani "Havermelkelit" oluşturuyor.

Asimilasyon Treni: Varlıklı Bir Yaşam Mücadelesi

Asimilasyon treni, toplumsal uyum ve katılımın bir üst kademesini temsil ediyor. Bu trene binenler, sahip oldukları sosyal, kültürel ve iktisadi pozisyonlarını her geçen gün iyileştirmek için büyük bir varoluş ve yaşam mücadelesi veriyor.

Asimilasyon: Göçmenlikten Küçük Burjuva Olmaya

Asimilasyon, göçmenlik ve mültecilikten Hollandalı olmaya uzanan bir yolun gelişmiş ve ilerlemiş yaşam dilimidir. Bu yolun sonunda bürokrat, esnaf veya küçük burjuva olmak için verilen bir yaşam mücadelesi yatıyor. Bu süreçte fikir, inanç ve etnik köken çok önemli değil. Her birey ve her aile, varlıklı Hollanda'dan sınırsız pay alarak Hollanda burjuvasına katılmak istiyor.

İki Pasaportlu, İki Gelirli Yaşam

İki ülke vatandaşı, iki pasaportlu, iki gelirli ve iki ülkede yaşamak, göçmenler için lüks bir birikim ve zenginlik olarak görülüyor. Sahip olunan ikinci ve öz vatan ise 60 yıldır bindiğimiz Entegrasyon ve Asimilasyon treninden inme ve terk etme imkanı da veriyor.

Yanılmış Umutlar: Ortak Uyum ve Katılım

Bir zamanlar Hollandalıların bize kısmen uyum sağlayacağını ve ortak bir uyum ve entegrasyonun gerçekleşeceğini umut etmiştik. Fakat Hollanda toplumu çok toplumlu, seküler, bireysel ve özgür seçime dayalı bir toplum haline geldi. Her geçen gün inançların ve dini kuralların toplumsal değeri ve etkisi azaldı.

Barışçıl Harmoni ve Refah Yaşam

Hollanda toplumuna uyum ve asimilasyon, her çeşit yaşam biçimini içine alarak ve eriterek devam eden bir süreç. %60'ı Hollanda'da doğan bir Türk toplumu var. Her geçen gün Hollanda'da doğmayan ilk ve ikinci nesil azalıyor. Bir Türk toplumu artık geleceğe güvenle bakmaya çalışıyor.

Yeni Göçmenler: Beyaz Yakalı ve Hızlı Uyum

Hollanda'ya yerleşen 15 bin yeni Türk göçmen genelde akademisyen ve beyaz yakalı. Bu grubun katılım, uyum ve asimilasyon süreci 62 yıl önce misafir işçi olarak Hollanda'ya yerleşen ilk nesile göre daha hızlı gerçekleşecektir.

Özgür İrade ve Güvenle Geleceğe Bakmak

Kendimizi hangi trene bindireceğimize ve ne zaman ineceklerimize karar verme özgürlüğü ve güvene sahip olmak ne güzel. Sağlıcakla bir gelecek dileğiyle.

Mustafa Nejat Sucu