BİZİMLE İLETIŞİME GEÇİN

info@platformdergisi.com

 
HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu; Nedim Bahçekapılı şahsi çıkarları uğruna Avrupa İslam Üniversitesini kurban etmiştir

HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu; Nedim Bahçekapılı şahsi çıkarları uğruna Avrupa İslam Üniversitesini kurban etmiştir

 

Avrupa İslam Üniversitesi Hollanda ve Türk medyasında geniş yer almaya devam ediyor.

 

Özellikle Hollanda mahkemesinin kararı ve Üniversite rektörü Nedim Bahçekapılı’nın tutuklu kalması, Üniversite  evraklarında usulsüzlük yaptığı iddiası geçtiğimiz günlerde Hollanda medyasında ve Platform’da yer almıştı. Daha sonra Avrupa İslam Üniversitesi rektörü Nedim Bahçekapılı sosyal medya hesabı facebook’tan HOTİAD başkanı Hikmet Gürcüoğlu’na yönelik ağır ithamlarda ve iddialarda bulun açıklama yaptı. Bütün bu olanlara sessiz kalmayan HOTİAD başkanı Hikmet Gürcüoğlu,basın toplantısı yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

 

 

Nedim Bahçekapılı marifetini örtmek için çeşitli iftira ve yalanlarla beni işaret etmektedir

 

Son zamanlarda medya üzerinden şahsıma yönelik bir karalama ve iftira kampanyası yürütülmektedir. Bir yandan,  isminin önünde İslam yazıdığı için, o isim kirlenmesin diye, diğer yandan kişiliğim sebebi ile seviyemi düşürmemek,  adına sessiz kalmayı yeğledim. Avrupa İslam Üniversitesini tekrar kapanma noktasina getiren Nedim Bahçekapılı bu marifetini örtmek için çeşitli iftira ve yalanlarla beni işaret etmektedir, yani Yavuz hırsız evsahibini bastırırmış atasözünde olduğu gibi.  Bu nedenle bu basın duyurusunu yapma gereğini duydum. 

 

 

Üniveristeye 3,3 milyon avro, Nedim Bahçekapılının kendisine 1,5 milyon avro olmak üzere toplam 4,8 milyon avro ceza kesildi

 

Üniversite yönetim kurulunda  görev almayı kabul edip geldiğimizde üniversitenin durumu şöyle idi:

 

üniversitemiz kapatılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.


5 kişilik yönetim kurulunun 3 üyesi Bahçekapılı ailesinden olan önceki yönetimin döneminde yapılan sahtecilikler ve yolsuzluklar sonunda Hollanda Mali Suçlar Polisi (Fiod) olaya el koymuş.  Nedim Bahçekapılı başta olmak üzere sorumluları tutuklamış. Deliller karatılmasın diye üç aya kadar hapiste tutulup, soruşturması devam eder şekilde şartlı olarak serbest bırakılmış,


Üniveristeye 3,3 milyon avro, Nedim Bahçekapılının kendisine 1,5 milyon avro olmak üzere toplam 4,8 milyon avro ceza kesilmiş,

 

Nedim Bahçekapılı üniversitede her türlü mali ve idari görevlerden  men edilmiş. (Ek1. Rapport van bevindingen, sahife 18)  


Egitim müfettişliği hazırladığı raporla üniversitenin içinde bulunduğu idari ve mali yetersizlikler sebebi ile eğitim verme yetkisinin son derece riskte olduğunu  tesbit etmiş. (Ek 2 . Rapport van bevindingen, sahife ) Bunun anlamı üniversitenin eğitim izninin iptal edilmesidir. (Ek 3. Egitim müfettişligi yazısı)


Fiod'un talebi üzerine üniversitenin eşyalarına el koyma kararı alınmış, yetkili merciler tarafından gerekli işlemlere başlanılmış. (Ek 4. Bevel tot beslaglegging).

 

 

Daha Önceki Şaibeli İsimler yönetimden uzaklaştırılacaktı

 

Avrupa İslam Üniversitesi bu şartlar altında iken Nedim Bahçekapılı bir grup arkadaşın yanında, üniversitenin kurtuluşunun, ancak temiz ve güçlü bir ismin destegi ile mümkün olacağını ifade etmiştir. Şahsımı da ismen anarak desteğimi istemiştir. Yukardaki şartlar sebebi ile her türlü riske rağmen,  "evet" dedim. Fakat şartlarım vardı.  Öncelikle bir önceki dönemin şaibeli isimleri yönetimden en kısa sürede uzaklaştırılacak. Üniversite,  Hollanda eğitim siteminin bir parçası olacak şekilde dizayn edilecek, her türlü yasal yönetmeliklere ve mevzuatlara en yüksek derece uyğunluk sağlanacak. Her alanda tam bir şeffaflık olup, nakit para kullanımına  en kısa süre içinde bir son verilecekti. Ve,  hem tüm riskleri bertaraf etmek, hem de etkin bir çalışma için bir kadroyu göreve çağıracaktım. Böylece başka bir üniversitede yönetici olan  bir arkadaşımı üniversitemizin  akademik yönetiminde görev alması için davet ettim. Hollanda'da ilahiyat, imam eğitimi gibi özel bir konuda proje yöneticilikleri yapmış başka bir arkadaşımı  çağırdım. Aynı şekilde işlerinde uzman arkadaşlarımdan, günlük idare, finans danışmanlığı ve hukuk danışmanlığı gibi pozisyonlarda görev almaları için çağırdım. Hepimiz bu görevi kutsal bir görev olarak görüp, dört elle sarıldık.

 

Üniversitenin kapatılma tehlikesinin başımızda Demoklesin kılıcı gibi sallandığı  bir dönemde, bu kadro ile çok kısa bir sürede büyük bir mesafe aldık.

 

Yeniden yapılanmaya gidildi. Büyük bir mali ve idari disiplin sağlandı. Hocalar ve çalışanlar için ilk defa akademi CAO'su uygulamasına geçildi. Tüm mali yükümlülükler gününde yerine getirildigi gibi geçmişten kalan bazı ertelenmiş borçlar da ödendi. Egitim proğramı  azami ölçüde memnuniyet verir şekilde düzenlendi ve uygulandı. Kaybetmekle karşı karşıya oldugumuz akademik mastır akreditasyonumuz,  tekrar denetlenmek istenmiş, bizim yönetimimiz sırasında yapılan yoklama sonunda 2021 yılına kadar tekrar uzatıldı. (Ek 5. NVAO). Üniversite içinde, sınav komisyonundan, öğrenci temsilciliği komisyonuna kadar tüm orğanlar yerini aldı.

 

 

Beni birileri aracılığıyla tehdit ettirdi

 

 Uygulanan idari ve mali disiplin, ona alışkın olduğu "tek adam" olma ve istediği gibi nakit para toplama ve harcama imkanını vermiyordu. İdari ve mali işlerden hukuken yasaklı olduğunu hiçe sayarak, özellikle mali alanda tekrar bildiğini yapmaya koyulduğunda, üniversiteden uzaklaştırmaktan başka çare kalmamıştı. Konuyu karara bağlamak için yapacağımız yönetim kurulu toplantımızı, kızı dışındaki diğer yönetim kurulu üyesi Faslı arkadaşımızı  "esrarengiz"  bir  şekilde ikna  ederek, toplantıyı yaptırmayarak enğelledi. (Ek 6. Oproep Bestuursvergadering,  agenda en afzegging).  Beni de aynı şekilde "birileri" aracılığı ile tehdit ettirip, yönetimden uzaklaştırmak istemiş, sonuç alamamıştı. Bilemedi ki bu tehdit telefonu polisin takibine takılmış ve kendisi ismi geçtiği için suçüstü olmuştu. Hollanda ve Türkiye'de bu konu en üst adli mercilerce ele alınmıştır. Konuya dair polis bildirim raporu ekdedir. (Ek 7. Aangifte politie).  Yönetimde tek başıma kalmıştım ve etki alanım artık daralmıştı. Hukuksuzlugun sorumlusu olmamak için aynı akşam KvK'ya istifamı bildirdim. (Ek 8  KvK Functionaris uitschrijving). Ve istifamı bir yazı ile üniversiteye ilettim. (Ek 9. Ontslagberief).

 

Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Nedim Bahçekapılı

 

Nedim Bahçekapılı Mali Suçlar Polisinin Takibinde


Nedim Bahçekapılı şahsi çıkarları uğruna Avrupa Islam Üniversitesini kurban etmiştir. Zira kendisi yine Mali suçlar polisinin takibine düşmüştür. Üniversite yine Eğitim Bakanlığının projektörleri altına girmiştir. Hatta dosya  ilgili bakanın elinde olup, üniversiteye üç ay mühlet tanınmıştır. (Ek 10. Kamerbrief over IUE). Bakalım bu defa bir kurtarıcı daha bulabilecek mi? Yoksa Hollanda tarihinde bir ikinci üniversitenin kapanmasını sağlayan kişi olarak tarihe mi geçecek?  Fakat maalesef bu defaki bir İslam üniversitesi olacak!

Denk Partisi