BİZİMLE İLETIŞİME GEÇİN

info@platformdergisi.com

 
Özüm Yavrum! Önemli İşlerini Gizlilikle Yürüt ve Sırlarını Sakla!

 

Özüm Yavrum! Önemli İşlerini Gizlilikle Yürüt ve Sırlarını Sakla!

Çünkü önemli işleri gizlilikle yürütmek başarı için şarttır. Sırları saklamak ise ahlakı 
korumak adına yüreklerde taşınması gereken bir emanettir. Nitekim Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Bir adam bir adama sır söylerse, bu ona emanettir, kimseye söyleyemez."(Ebû Dâvud.) İnsan hayatında başkaları tarafından bilinmesi istenmeyen, açığa çıkmayıp gizli kalması ve saklanması gereken şeyler olabilir. Bumutlaka yerine getirilmesi gereken büyük bir ahlaki fazilettir.

Başkalarına ait sırları saklamak fazilet olduğu gibi, kişinin kendisine ait sırlarını saklayıp başkalarına açmaması, söylememesi de fazilettir. Kişi, kendi sırlarını kimseye söylememelidir. Çünkü bu durumda onlar sır olmaktan çıkar. Hz. Ali (r.a.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun."Sır saklamakla ilgili olarak Amr b. el-Âs (r.a.) da şu hikmetli sözleri söylemiştir; "Kalpler sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde herinsan sırrının anahtarlarını saklamalıdır."

Özüm Yavrum!

Sırlarını sakladığın kalbini, sır saklamada kalbinin kilidi olan dudaklarını ve o kilidin

anahtarı olan dilini koruman ve kontrol altına alman için şu tavsiyelerime uymanı

istiyorum:

1-Şahsınla veya mensubu bulunduğun kurumla alakalı faydalı bulduğun, kazançlı gördüğün işlerle ilgili bilgileri, çalışmaları ve görüşmeleri gizlilikle yürüt! Çünkü açığa vurursan işin başkaları tarafından engellenebilir.

2-Özellikle İslâm'ın ve müslümanların sırlarını kafir ve münafıklara karşı koru! Çünkü bu müminler için önemli bir emanet ve görevdir.

3-Devletine ait sırları kendi sırlarından daha çok önemli görerek sakla! Çünkü senin sırrın ifşa edilirse sadece sen zarar görürsün. Ama devletin sırrı ifşa olursa kocaman bir millet zarar görür.

4-Sır saklamada Allah’ın övdüğü Peygamberini ve onun ashabını örnek al! Çünkü Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ve ashabı kendilerine söylenen sırları ve kendilerine ait sırları muhafaza eder ve kimseye açıklamazlardı.

5-Özellikle aile sırlarını korumada çok hassas ol! Çünkü aile sırlarını yayanların, kıyâmette en kötü kişiler arasında sayılacağını Peygamber (s.a.v.) Efendimiz haber vermiştir. (Müslim, Nikah. 123-124)

6-Başkalarının sırrını araştırıp ortaya çıkarmaktan şiddetle sakın! Çünkü sır saklamak nasıl güzel ve faydalı bir davranışsa, bunun aksini
 yapmak da o ölçüde kötü ve zararlı bir iştir.

7-Özellikle İslâm'ın ve müslümanların sırlarını kafir ve münafıklara karşı koru! Çünkü bu mü'minler için önemli bir emanet ve görevdir. Emanete ihanet ise münafıklık alametlerindendir.

8-Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını başkasına açıklama! Çünkü zamanın açıklamayacağı sır yoktur.

9-Bildiğin ve içinde tuttuğun bir sır varsa onun ucunu dahi çıkarma! Çünkü bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz.

10-Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostunada söyleme! Çünkü sen dostuna söylersen o da kendi dostuna söyler.Öbürü de kendi dostuna söyler...

11-Hayatında her sırrını dostuna söyleme! Çünkü günün birinde,düşmanınolmayacağını nerdenbilebilirsin.

12-Hz. Mevlana’nın şu güzel ve veciz sözünü hep hatırında tut! “İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.Unutma ki,kendi sırrını senden daha iyi kimse saklayamaz.

 

 

Reklam