BİZİMLE İLETIŞİME GEÇİN

info@platformdergisi.com

 
Canım Oğlum!

Allahü Teâlâ; mü'min kullarını, ebedî hayatın mutluluğuna eriştirmek için, İslâm yolunun kenarlarına, âhiret hayatının tehlikelerini gösteren işaretler koymuştur. Bu işaretlere dikkat edenler tehlikelerden korunurlar. Bu işaretlerin en önemlisi Allah’tan korkmaktır. Bu tehlikelerden korunasın ve kurtulasın diye bir baba şefkatiyle seni uyarmak istiyorum. Çünkü senin ayağın taşa değse benim parmağım kanar, senin parmağın kanarsa benim yüreğim ağlar. Senin canın yanmasın benim de gönlüm ağlamasın diye şu hususlara uymanı istiyorum:

 


1. Hikmet başta olmak üzere her şeyin başının Allah korkusu olduğunu bil ve nerede olursan ol Allah’tan kork! Çünkü bu,  Allah’ın sana olan emridir: “Ey iman edenler, Allah'tan nasıl  korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.”  (Al-i İmran Suresi, 102)

 

2. Her işinde Allah’ın seni görüp gözettiğini bil ve düşün! Çünkü insan, yaptığı işlerin Allah tarafından görüldüğünü hakkıyle bi¬lirse kendini kötülükten çeker. Eli harama, dili yalana yönelmez. Bu bilgi ve düşünce; kötülüğe karşı ayakta bağ, elde kelepçe, dudakta kilit ve iyi¬lik yapmakta ise iten güç olur.

 

3. Allah’tan kork ki Allah katında derecen yükselsin! “Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, takvaca (Allah korkusunda) en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.” (Hucurat Suresi, 13)

 

4. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliği yalnızca insana ait bir özelliktir. Doğruyu yanlıştan ayıran özellik, mümine verilen akletme yeteneğidir. Bu özelliği yerinde ve zamanında kullanabilmen için Allah’tan kork! Çünkü Allah’tan korkanlara Allah tarafından doğruyu yanlıştan ayırma anlayışı verir. Rabbimizin şu çağrısına kulak ver: “Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir.”  (Enfal Suresi, 29) 

 

5. İşlerinde kolaylıklar görmek istiyorsan Allah’tan kork! Çünkü “Kim Allah'tan korkup-sakınırsa (Allah) ona işinde bir kolaylık gösterir.”  (Talak Suresi, 4)

 

6. Dünyada Allah korkusuyla yaşa ki ahirette tüm korkulardan emin olasın! Çünkü Rabbimizin bize olan sözü böyledir: İşte Rabbimizin sözü: “Artık bunların ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” (Bakara Suresi, 274)

 

7. Hayatında iyiliklere devam etmek ve kötülüklerden korunmak istiyorsan Allah korkusu düşüncesinden ayrilma! Çünkü insanları iyilikte devam ettiren, kötülüklerden koruyan şey yalnızca Allah korkusudur. Bu korku olmasa ihtirası firenlemek ve kötülüğü önlemek imkânsız hale gelirdi.

8. Rabbin katında derecen yükselsin istiyorsan hep Allah korkusuyla yaşa! Çünkü Allah korkusu, ibadetin ziyneti ve mânevi yükselişin merdiveni¬dir. 

 

9- Hayatta hayrı ve şerri görebilmek için kalbine Allah korkusunu yerleştir!  Çünkü Allah korkusu, kalbte yanan bir nurdur ki, insan hayır ve şerri onunla görür.

 

10- Dünya imtihanını verip ahirete göçtükten sonra bağışlanmak ve büyük ecir sahibi olmak istiyorsan, için titreyerek Allah korkusunu kendine elbise edin! Çünkü Allah korkusu, Yüce Rabbimize itaat edip isyan etmemek, hatırla¬yıp unutmamak ve şükredip nankörlük  etmemektir. “Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O'nu görmedikleri halde) içleri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.”  (Mülk Suresi, 12)

 

11- Günahın küçüklüğüne değil, günahı kime karşı işlediğinin büyüklüğüne bakarak Rabbinden kork ve günah işlememeye çalış! Çünkü bir günah, küçük de olsa, sahibinin yüzünde kara ve kalbinde yaradır. Şayet günah işlersen tevbe suyu ile yüzünün karasını ve kalbinin yarasını temizle! «Biriniz kendi nefsinde yaptığı en küçük günâhından (sorumlu) tutulmaktan korksun» (Hadis-i Şerif)

Denk Partisi