Türkiye'de yoksulluk azalıyor


  • Kayıt: 22.10.2014 12:04:00 Güncelleme: 22.10.2014 12:04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoksulluk oranı 2007 ile 2013 yılları arasında düşüş gösterdi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin %60'ına göre yoksulluk oranı %22,4 olarak hesaplandı. Yoksulluk oranı 2007 ile 2013 yılları arasında 1 puanlık düşüş gösterdi.
Yoksulluğu daha uzun süreli yaşayanları ifade eden ve dört yıllık panel veri üzerinden hesaplanan "sürekli yoksulluk oranı" ise bir önceki yıla göre 3 puan düşerek 2013 yılı için olarak hesaplandı.

 

En son mevcut verilere göre, 2012 yılında Avrupa Birliği üyesi 28 ülke için medyan gelirin %60'ına göre elde edilen yoksulluk oranı ,9 olarak hesaplandı. Yoksulluk oranı en düşük ülkeler sırasıyla Çek Cumhuriyeti (%9,6), Hollanda (,1) ve Danimarka (,1) oldu. Yoksulluk oranı en yüksek ülke olan Yunanistan (%23,1)'ı Türkiye (%22,7), Romanya (%22,6) ve İspanya (%22,2) izledi.

 

Sürekli yoksulluk oranı Avrupa Birliğine üye 28 ülke için ,2 iken, bu oranın en düşük olduğu ülkeler; Çek Cumhuriyeti (%4,3), Danimarka (%5,7) ve Hollanda ile Avusturya (%5,8), en yüksek olduğu ülkeler ise Romanya (,2), Türkiye () ve Yunanistan (,8) oldu.

 

Maddi yoksunluk azaldı

 

Finansal sıkıntıyla karşı karşıya olduğu için temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan "maddi yoksunluk" oranı, 2013 yılında 9,5 puanlık düşüşle %49,7 olarak gerçekleşti.

 

Maddi yoksunluk oranı parasal yoksulluk göstergelerinden olan sürekli yoksulluk oranının üzerinde, son yıllarda benzer bir seyir izleyerek her iki göstergede de 2013 yılında düşüş gösterdi.