Amsterdam'da gelir eşitsizliği artıyor

Amsterdam'da gelir eşitsizliği artıyor. 2021'de asgari gelirli hanelerin payı yüzde 17'ye geriledi. Bu, üst üste üçüncü yılda hafif bir düşüş oldu...


  • Kayıt: 06.12.2023 19:05:17 Güncelleme: 06.12.2023 19:05:26

Amsterdam'da gelir eşitsizliği artıyor

Aynı zamanda, en son Yoksulluk Gözlemcisi raporuna göre Amsterdam'da yaşayan varlıklı grup da büyüyor. 2011'de yüzde 30 olan yüksek gelirli grubun payı 2021'de yüzde 41'e ulaştı. Bunlar, sosyal minimumun yüzde 300'ünden fazlasını kazanan insanlar.

Her ne kadar en düşük gelir grubu bir miktar küçülse de Amsterdam'daki her altı haneden biri hala sosyal asgari sınırın yüzde 120'sine (tek kişi için brüt 20.876) varan bir gelirle yetinmek zorunda kalıyor. Kentin nüfusu arttığı için düşük gelirli hanelerin payı azalıyor, ancak düşük gelirli insanların sayısı yaklaşık olarak aynı kalıyor.

Bu rakamlar, Ukrayna'daki savaş öncesi ve yüksek enflasyon öncesindeki 2021 korona yılına ait. Yoksulluğu Azaltma Konseyi Üyesi Marjolein Moorman, yoksulluk içinde yaşayan grubun boyutunun artık artmış olmasından korkuyor. Ona göre "kaygılar her zamankinden daha büyük."

"Özellikle Amsterdam'da artan konut ve yaşam fiyatları nedeniyle, düşük orta gelirli insanlar da dahil olmak üzere giderek daha fazla insan geçim sıkıntısı çekiyor. Ailelere, örneğin kronik hastalara veya çalışan yoksullara giderek daha fazla yardım sağlamak zorunda kalıyoruz."

"Düşük gelirli grubun küçülmesinden daha hızlı büyüyen yüksek gelirli grupta bu durum daha da acı verici."

Tek ebeveynli aileler ve yaşlılar

Rakamlara yakından bakıldığında tek ebeveynli ailelerin ve yaşlıların nispeten zor zamanlar geçirdiği göze çarpıyor. 66 yaş üstü nüfusun neredeyse dörtte biri, yani yüzde 23'ü asgari gelire sahip.

Yaşlanan nüfus nedeniyle, yaşlı asgari ücretli çalışanların sayısı hızla artıyor: 2011'de 16.900 olan bu sayı, 2021'de yüzde 40 artışla 23.700'e çıktı. Büyük çoğunluğun Türk, Faslı veya başka bir göçmen geçmişi var.

Asgari gelirli hanelerin en büyük grubunu yüzde 35 ile tek ebeveynli aileler oluşturuyor. Vakaların yüzde 89'u çocuklu bir anneyle ilgilidir.

Ancak düşük gelirli bir evde büyüyen çocukların sayısı hızla azalıyor. Bu daha önceki CBS rakamlarında da açıkça görülüyordu. Yoksulluğun en yüksek olduğu 2014'te yüzde 24,5 iken 2021'de bu oran yüzde 17,8'e düştü: 9 bin daha az çocuk.

Ancak ilçeler arasındaki farklar büyüktür. Merkez sakinlerinin yüzde 13'ü düşük gelirle geçinmek zorundayken, Güneydoğu'da bu oran yüzde 24.

Amsterdam'ın güvenlik ağı

Amsterdam geniş bir güvenlik ağı kurmuştur. Ancak, yoksulluk programlarının sayısı o kadar fazla ve parçalı ki, pek çok kişinin bunu denetlemesi zor oluyor ve bu da onların para ve yardımdan mahrum kalmasına neden oluyor. Hedef grubun dörtte biri bu yardıma güvenmiyor.

Kendi şirketi olan ve City Pass almaya hak kazanan Amsterdam sakinlerinin yalnızca yüzde 9'u da bunu kullanıyor. Bu, Amsterdam'da yaşayanlar arasında sosyal yardım yardımlarından yararlananların oranı yüzde 97'dir. Belediye bu tür tazminatlara başvuruyu kolaylaştırmak istiyor.

Amsterdam / Furkan TURGUT