Hollanda'da Girişimciler Arasında Memnuniyetsizlik Artıyor: Şirketlerin Dörtte Biri Hollanda'yı Terk Etmeyi Düşünüyor

Hollanda, şirketler nezdindeki çekiciliğini hızla kaybediyor. Yalnızca teknoloji şirketleri değil, girişimcilerin de neredeyse dörtte biri ülkeden tamamen veya kısmen ayrılmayı düşünüyor...


  • Kayıt: 17.02.2024 10:34:15 Güncelleme: 17.02.2024 10:34:15

Hollanda'da Girişimciler Arasında Memnuniyetsizlik Artıyor: Şirketlerin Dörtte Biri Hollanda'yı Terk Etmeyi Düşünüyor

Hollanda, şirketler nezdindeki çekiciliğini hızla kaybediyor. Yalnızca teknoloji şirketleri değil, girişimcilerin de neredeyse dörtte biri ülkeden tamamen veya kısmen ayrılmayı düşünüyor. Artan mevzuat karmaşıklığı, vergi ortamı ve hükümet koşulları, Hollanda'yı şirketler ve girişimciler için giderek daha az cazip hale getiriyor.

Amsterdam Üniversitesi ve araştırma ajansı SEO tarafından yayınlanan yıllık inovasyon monitöründe bu durum açıkça görülüyor. Bu yılın başlarında ikili, farklı sektörlere ve tüm ülkeye eşit olarak dağılmış 712 şirketin ruh halini araştırdı.

Son haftalarda Hollanda'nın artık vaat edilen teknoloji ülkesi olmadığına dair görüşler artıyor. Hükümet ve Amsterdam gibi belediyeler ise internet girişimcileri ve teknoloji şirketleri için gelişen ortamdan övgüyle söz ediyor. Ödeme şirketi Mollie de kısmen yurt dışına taşınmayı düşündüğünü, teknoloji yatırımcısı Flow Traders ise merkezini Bermuda'ya taşıdığını açıkladı.

Katı Kurallar ve Memnuniyetsizlik

Anket, sadece girişimci Hollanda'nın önde gelen isimlerini değil, tüm şirketleri etkileyen bir sorun olduğunu gösteriyor. Katılımcıların sadece yarısı taşınmayı hiç düşünmüyor. Yüzde 23'ü Hollanda'yı tamamen veya kısmen terk etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Shell ve Unilever devleri de kısmen buradaki katı standartlar nedeniyle merkezlerini Büyük Britanya'ya taşımaya karar verdi.

Hollanda'nın ekonomi politikasına ilişkin memnuniyetsizlik artıyor. Her üç girişimciden biri, iş ortamının son yıllarda kötüleştiğine inanıyor. UVA strateji ve inovasyon profesörü Henk Volberda, bunun farklı motivasyonlara sahip olduğunu söylüyor: “Maliyet avantajlarından, yeteneklere ve müşterilere erişimden vergi amaçlarına kadar.”

Hollanda'daki iyi altyapı, uygun personelin mevcudiyeti ve yaşam kalitesi hala yüksek puanlar alıyor. Ancak, işgücü piyasasındaki sıkışıklık bu unsurları tehdit ediyor. Yabancı şirketler ve Hollandalı çokuluslu şirketler, iş ortamının gelişimi konusunda Hollanda'da faaliyet gösteren kuruluşlara göre daha olumsuz bakıyor.

Amsterdam / Furkan TURGUT