Çocukların okulda başarılı olması için ne yapmalı?

Ebeveynler, okul hayatında başarılı olması için çocuklarına destek olmalıdır. İşte çocuklarının eğitim hayatına destek olmak isteyen anne babalara pratik öneri.


  • Kayıt: 24.03.2014 19:40:00 Güncelleme: 24.03.2014 19:40:00

Ebeveynler, okul hayatında başarılı olması için çocuklarına destek olmalıdır. İşte çocuklarının eğitim hayatına destek olmak isteyen anne babalara pratik öneri.

 

Okulda başarısız öğrenciler için ilk akla gelen neden, başarılı olmak için zekalarının yeterli olup olmadığıdır. Oysa ilkokulu normal koşullarda başarılı bir şekilde bitirmeye yeten zeka; orta öğrenim, hatta yüksek öğrenim için bile yeterlidir. Okulda başarısızlık, zeka faktöründen çok, çocuğun sosyal ve çevresel etkileşimleriyle eğitimsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Zekanın hammaddesine işlerlik kazandıracak olan, çevredeki etkileşimlerdir. İleri derecede eğitim eksikliği, ekonomik ve coğrafi nedenler, zeka potansiyelinin gelişmesini engelleyerek, zekaya yeterli düzeyin altında bir görünüm verebilir.

 

 

Güçlü aile ilişkileri

 

Çocuğun okul başarısında zeka ve yetenek önemli rol oynar. Elbette zeki olmayan ve yeterli bir zeka potansiyeline sahip olmayan çocuğun başarılı olabilmesi çok güç olacaktır. Fakat yeterli zeka potansiyeline ve yeteneklere sahip olan birçok çocuk da okulda başarılı olamayabilir. Bu konuda farklı bir faktör ortaya çıkıyor; aile ilişkileri. Çocuk öğrenme ve başarma isteğini önce aile ortamında edinir. Anne babadan gördüğü sevgi, ilgi ve uyarılma sonucu, doğal öğrenme dürtüsü artar. Anne babasıyla iyi ilişkiler içinde olan çocuk, onlar gibi bilgili, güçlü ve becerikli olmaya özenir. Başka bir değişle çocuk anne babasını model alır. Soruları yanıtlanan, merakı giderilen çocuk daha çok öğrenme isteği duyar. Tersine ilgi ve destekten yoksun, soruları geçiştirilen çocukta öğrenme isteği körelir.

 

 

 

 

Olumsuz faktörler

 

Ailelerin çocuklarıyla yeterince, ilgilenememeleri, aile içinde yaşanan huzursuzluklar öğrencinin zekasını olumsuz yönde etkileyerek geçici bir süre için de olsa zekaya işlerliğini kaybettirebilir. Çevreyle uyum içinde olmaksa zekayı daha verimli hale getirebilir.

 

Öğrencinin duygusal olarak dengeli ve uyumlu bir kişiliğe sahip olması, zeka özelliklerini olumlu bir şekilde yönlendirir. Bu nedenle daha önce çok iyi uyum ve belirli bir potansiyel gösteren öğrencilerin birdenbire başarısız, dikkatsiz hale gelmelerinde altında yatan duygusal nedenler araştırılmalıdır.

 

 

Anne babalara öneriler:

 

• Güveninizi gösterin. Çocuğunuz, onun başarılı olacağına inandığınızı bilmelidir. Eğer siz çocuğunuzun başarılı olamayacağını düşünüyorsanız çocuğunuz da hemen bu fikre kapılabilir ve başarısız olabilir.

 

• Çocuğunuzu övün. Eğer çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız, ona sürekli olumlu mesajlar vermelisiniz. "Sen bunu yapamazsın", "Sen beceremezsin", "Aklın ermez" gibi olumsuz mesajlar yerine; "Sen bu işi yapabilirsin", "Bunu anlayabilirsin", "Bu işin üstesinden gelebilirsin" gibi motive edici mesajlar vermeyi deneyin.

 

• Öğretmeniyle iyi bir ilişki kurun. Anne, baba, çocuk üçgeni; okul ortamıyla birlikte genişleyecek ve bu üçgene öğretmen de katılacaktır. Bu bakımdan öğretmen önemli bir konuma sahiptir. Öğretmenle geliştirilecek sıcak ilişkiler ve samimi bir bağ çocuğun başarısını artıracaktır.

 

• Okul aile toplantılarını kaçırmayın. Bu tür toplantılar aile ile öğretmenlerin rahatça konuşabilecekleri ve çocuk hakkında görüşebilecekleri uygun ortamı sağlar. Bu toplantılar çocuğunuzun okul ortamındaki durumunu gözler önüne serecektir

 

• Sorularına cevap verin. Çocuklar bitmek bilmeyen bir soru sorma potansiyeline sahiptirler. Sürekli soru üretirler. Bu soruların cevap bulması da çocuğunuzun öğrenmeye karşı ilgisini artıracaktır.

 

• Çocuğun yanında yüksek sesle kavga etmekten kaçının. Yanında kavga edilmeyen ve huzurlu bir çocuğun tüm dikkatini öğrenmeye yoğunlaştırması kolaylaşacaktır. Aksi durumda çocuk derse ve öğrenmeye karşı bir ilgisizlik yaşayacaktır. Çocuğun kafası, aile içi problemlerle doluyken öğrenmeyi düşünmesi beklenemez.

 

 

 

Kaynak : Kadın Dergisi