BİZİMLE İLETIŞİME GEÇİN

info@platformdergisi.com

 
Yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili zaruri açıklama

Yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili zaruri açıklama


Değerli kardeşlerim,

 

 

 

Son günlerde başta dövizle askerlik bedelinin artırılması, yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme ve yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücreti konusunda vatandaşlarımızın haklı soruları ve tepkileriyle karşı karşıyayım.

 

1. Yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme konusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK'dan talep etmeme rağmen ne bilgilendirildim ne kanun teklifi benimle istişare edildi ne de görüşüm alındı. Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik herşeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.

 

Esasa gelince; yurt dışına yönelik primle emeklilik sistemine dahil olabilmesi konusunu birinci ve ikinci nesil için geçmişte olan uygulamanın sürdürülmesini, sonraki nesiller için ise Türkiye'deki vergi mükelleflerine külfet olmayacak biçimde, kendi kendini finanse eden bir sistemin getirilmesini savundum.

 

2. Yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücret konusu, Resmî Gazete'de okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sürece herhangi bir şekilde dahil edilseydim, elbette görüşümü bildirirdim. Netice itibarıyla Türkiye'ye izine gelenleri engelleyen bir düzenleme değil. 4 aya kadar getirilen telefonlar kullanılabiliyor zaten.

 

3. Dövizle askerlik konusunda, kendi çıkarttığımız kanunun tersine çevrilmesini doğru bulmadım ve görüşlerimi de her platformda dile getirdim, maalesef özel toplantılarda da belirttiğim endişeler kamuoyuna sızdığı için yeni birşey söylemiş olmuyorum.


Yeni düzenlemede endişem o ki, yükseltilen bu meblağ karşısında doğuştan ilgili ülkenin vatandaşlığını zaten almış olan yurt dışındaki gençlerimizin yoğun olarak vatandaşlıktan çıkacaklarıdır. Oysa 2016'da 1000 Avro olarak belirlediğimiz düzenlemede hem vatandaşlıktan çıkışları ciddi manada azaltmış, hem de Türkiye'ye gelirleri önceki yıllara nazaran ciddi manada artırmıştık. Umarım yeni düzenleme ile tersi olmaz.

 

Siyasete atılmadan önce de atıldıktan sonra da yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik politikaların nesnel ve şeffaf bir zeminde yürütülmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için hep mücadele ettim.

 

Yurt dışı vatandaşlarımıza özel seçim beyannamesi ilk olmuştur, yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik hükümet programında özel bölüm ilk olmuştur, 2015 Haziran ayı sonrası da çok önemli adımlar atılmıştır. Daha öncesinde başta YTB olmak üzere, yurt dışı vatandaşlar politikalarımızın kurumsallaştırılması, eğitim ve kültür politikalarının güçlendirilmesi noktasında önemli adımların atılmasını katkı sağladım. Keşke daimi ihtisas komisyonu olarak TBMM bünyesinde Göç Komisyonu veya Yurtdışı Türkler Komisyonu da kanun teklifimizde olduğu gibi kurulabilseydi. Bunun ötesinde de icraat makamı bünyesinde yurt dışı Türklere yönelik çalışan kamu kurumlarının periyodik olarak bir araya geldiği ve yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili meseleleri koordine ettiği bir kurulun oluşmasıdır. 

 

Umarım bu hususta verdiğimiz sözü yerine getirebiliriz.

 

Bundan sonra da istişare süreçlerine dahil edildiğimiz nispette, görüşlerimize değer verildiği kadar, hakkaniyet doğrultusunda yurt dışı vatandaşlarımızın gündemini takip etmenin mücadelesini sürdüreceğiz.

 

Her ortamda belirttiğim gibi benim icin öncelikli olan yurt dışındaki gençlerimizin ve bizden sonraki nesillerin anadil ve kültür birikiminin muhafaza edilerek geliştirilmesidir.

 

Kamuoyuna saygı ile arz ederim.

 

Mustafa Yeneroğlu

Avrupa 10.Şiir Yarışması Sonuçlandı