Hollanda’nın Yüksek Nitelikli Göçmenleri Ülkesine Çekmek İçin Uyguladığı Gelir Vergisi Teşviki (%30 Kuralı)


  • Kayıt: 28.06.2020 18:45:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:09:12

Hollanda’nın Yüksek Nitelikli Göçmenleri Ülkesine Çekmek İçin Uyguladığı Gelir Vergisi Teşviki (%30 Kuralı)


%30 kuralı yüksek nitelikli göçmenleri (yazılımcılar, arge personeli) ve bilim adamlarını Hollandaya çekmek için  uygulanan özel bir vergi rejimidir.  Aslında Hollanda da yüksek gelirler için %52 oranında vergi oranı uygulanmaktadır. Doğal olarak da, bu yüksek vergi oranı Hollanda’da çalışmak isteyen birçok nitelikli göçmeni caydırmıştır.


Bu uygulama ile birlikte en yüksek vergi oranı (%52) % 36,4 oranına inmektedir.   


Bu kapsamda, çalışanların brüt yıllık gelirlerinin %30‘u gelir vergisinin kapsamı dışında kalmakta ve sadece gelirlerinin %70’i üzerinden vergiye tabi olmaktadırlar. Dolayısıyla yüksek nitelikli çalışanların elde ettiği maaş tutarı yükselmektedir. Ayrıca, Bir kısım gelirin vergi dışı bırakılmasındaki diğer amaç, göçmenlerin yeni bir ülkeye göç etmelerinden kaynaklı giderlerinin(ulaşım giderleri, vize ücretleri, ev kiralama masrafları v.b) tazmin edilerek Hollandaya göç etmelerinin kolaylaştırılmasıdır.  

Kimler Bu Haktan Yararlanabilirler? Şartları Nelerdir?


  • Çalışanların gelir vergisi stopajı yapan işverenler adına çalışması
  • İşveren ve çalışanın bu kuralın uygulamasında fikir birliğine varması
  • Çalışanın yurtdışından transfer edilmesi
  • Hollanda’da çalışmaya başlamadan önce, Hollanda’dan 150km mesafeden daha uzakta iki yıldan fazla ikamet etmiş olması
  • Çalışanın minimum yıllık maaşının en az 347 euro olması (2020)
  • Çalışanın Hollanda işgücü piyasasında nadir bulunan ya da hiç bulunmayan bir uzmanlığa sahip olması (https://www.belastingdienst.nl/) Bu  Uzmanlıklar tek tek mevzuatta sayılmamaktadır. Bu durum sadece yıllık minumum maaş tutarı  ile tespit edilmektedir.

 

Bu haktan faydalanabilmek için çalışanın çalışma şekli bir farklılık yaratmamaktadır. Dolayısıyla çalışanlar part time statüsünde çalışsalar bile bu haktan faydalanabilmektedirler.


Ayrıca, master derecesine sahip olan 30 yaş altı çalışanlar için minumum maaş şartı 29.149 euro olarak uygulanmaktadır. Bilimsel araştırma yürütenler için minumum maaş şartı uygulanmamaktadır.


Süreci başlatmak için, bir göçmen çalışanı ve onun işvereni, Hollanda vergi dairesine “%30 kararının uygulanması için başvuru” başvurusunu sunmalıdır.

Nasıl Uygulanıyor?


Uygulamada, vergi dışında kalan yıllık brüt gelirlerin %30’u çalışanlara geri iade edilmektedir. Ayrıca, uygulamanın iyi anlaşılabilmesi için aşağıda tabloda 50.000 euro brüt yıllık gelir için %30 kuralının nasıl uygulandığı gösterilmiştir.


Örnek:

%30 kuralı uygulanıyor %30 kuralı uygulanmıyor
Brüt maaş 50.000 Brüt maaş 50.000
Vergilendirilebilir Gelir 38.347 Vergilendirilebilir Gelir 50.000
Gelir vergisi -4.725  Gelir vergisi -9.077
Genel vergi kredisi +1.711 Genel vergi kredisi +1050
İşçi vergi kredisi +3.615 İşçi vergi kredisi +2916
Yıllık net gelir 50.000 Yıllık net gelir 44.889
Aylık net gelir 4.166 Aylık net gelir 3.740

 

%30  kuralı daha önce 8 yıl süre ile uygulanmakta iken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 5 yıla indirilmiştir. Hollanda hükümeti bu kapsamda 2 yıllık bir geçiş sürecini kabul etmiştir.

 Diğer Avantajları


Bu kural kapsamında sayılan çalışanlar kısmı dar mükellef hükümlerinden faydalanabilirler. Dolayısıyla faiz gelirleri ve diğer yatırım gelirleri için dar mükellef hükümlerinden faydalanırlar. https://www.belastingdienst.nl/ Bu da Hollanda vergi kanunlarına göre daha az oranlarda vergi ödemek anlamına gelmektedir. Ayrıca ehliyet sınavından muaf tutulurlar. Son olarak işveren ile anlaşılırsa göçmenlerin çocuklarının uluslararası okul ücretleri de bu kapsamda karşılanabilmektedir.

 

Emrah KARACA/vergialgi.net