Almanya'da Müslümanların Yarısı Alman Vatandaşı

Almanya'da Türkiye kökenli Müslümanlar, 2,5 milyonluk nüfuslarıyla halen en büyük köken grubunu oluşturuyorlar...


  • Kayıt: 29.04.2021 20:27:13 Güncelleme: 29.04.2021 20:27:13

Almanya'da Türkiye kökenli Müslümanlar, 2,5 milyonluk nüfuslarıyla halen en büyük köken grubunu oluşturuyorlar.

Fakat yüzde 45’e denk gelen oranlarıyla artık salt çoğunluk değiller. Yaklaşık 1,5 milyon (yüzde 27) Müslüman kökenli göçmen ya Orta Doğu (yüzde 19) ya da Kuzey Afrika’dan (yüzde 8) Arapça konuşulan ülkelerden geliyor.

Müslüman nüfusun beşte biri (yüzde 21), çocuk ya da 15 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. 15-24 yaş aralığındakiler ise yüzde 22’yi teşkil ediyor. Nüfusun sadece yüzde 5’i 64 yaşın üzerinde: Almanya’nın toplam nüfusuna bakıldığında ise bu oran 4 katı fazlalıkla yüzde 21’e tekabül ediyor. Almanya’daki Müslümanların neredeyse yarısı ise (yüzde 47) Alman vatandaşı.

Tarık OKAN