TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜSİAD’IN, HOLLANDA KOLU, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK/SİYASİ İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Hollanda ile olan kurumsal ilişkileri ve bu ülkeye yönelik etkinlikleri sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde koordine edecek olan Görev Gücü, Hollanda’daki muadil kuruluşlar VNO-NCW gibi çeşitli kurum ve paydaşlar vasıtasıyla Türk ve Hollanda iş dünyası temsilcileri arasındaki işbirliğinin artırılması hedefiyle faaliyetler yürütecek...


  • Kayıt: 05.07.2022 22:34:57 Güncelleme: 05.07.2022 22:48:38

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜSİAD’IN, HOLLANDA KOLU, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK/SİYASİ İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Bir süre önce kurulmuş olan, ‘Hollanda Görev Gücü’nün Amsterdam’daki toplantısı büyük ilgi gördü.

Hollanda ile olan kurumsal ilişkileri ve bu ülkeye yönelik etkinlikleri sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde koordine edecek olan Görev Gücü, Hollanda’daki muadil kuruluşlar VNO-NCW gibi çeşitli kurum ve paydaşlar vasıtasıyla Türk ve Hollanda iş dünyası temsilcileri arasındaki işbirliğinin artırılması hedefiyle faaliyetler yürütecek.

Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş insanlarının 1971 yılında kurduğu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ (TÜSİAD), İstanbul’daki merkezi, Ankara, Brüksel, Washington, Berlin, Londra ve Paris’teki temsilciliklerden sonra, Amsterdam’da kurulan ‘Hollanda Görev Gücü’ kanalıyla, Hollanda ile olan kurumsal ilişkileri ve bu ülkeye yönelik etkinlikleri sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde koordine edecektir. Öncelikle Hollanda’daki muadil kuruluşlar VNO-NCW olmak üzere, çeşitli kurum ve paydaşlar vasıtasıyla Türk ve Hollanda iş dünyası temsilcileri arasındaki işbirliğinin arttırılması hedefiyle faaliyetler yürütecek olan ‘Hollanda görev Gücü’nün hedefleri şöyle belirlenmiştir:

  • Türkiye ve Hollanda arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla toplantılar/etkinlikler düzenlemek,
  • TÜSİAD’ın Hollanda’daki muadil kuruluşu ve ilgili paydaşlar ile biraraya gelmek suretiyle iki ülke arasındaki iş ilişkilerini / işbirliklerini güçlendirmek,
  • İlgili paydaşlarla olan diyaloglarda, Türk iş dünyası ve Türkiye’deki iş yapma ortamı ile ilgili bilgiler paylaşmak; Türkiye’nin AB üyeliği ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecini vurgulamak,
  • Hollanda’nın teknoloji gibi katma değeri yüksek iş alanlarında ve Afrika ve Doğu Asya gibi diğer bölgelerde Türk iş dünyasına sunduğu fırsatların daha iyi değerlendirilmesine katkı sağlamak.

AMSTERDAM TOPLANTISI

kişi, poz, pencere, iç mekan içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Amsterdam’da yapılan toplantıda yer alan (soldan sağa) Nazif Ertekin, Can Yücaoğlu, Pınar Salda, Rıza Kadılar ve Murat Başbay.

‘Hollanda Görev Gücü’nün, Amsterdam’daki Corenden’a ait College Hotel’de yaptığı toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı Bedii Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Hollanda Görev Gücü Başkanı Dr. Rıza Kadılar, Hollanda’daki Türk ve Hollandalı iş dünyası temsilcileri katıldılar.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanındaki işbirliği olanakları ile Hollanda’daki teknoloji alanında girişimcilik ekosistemine ilişkin fırsatlar görüşüldü.

TÜSİAD’DAKİ GELİŞMELER

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükümete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdi.

1960’lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. Önde gelen 12 sanayicinin 2 Nisan 1971’de verdiği imza sonucunda, hükümet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971’de resmen kabul etti. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu (1974-1980).

SİYASETTE SÖZ SAHİBİ OLDU

TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970’lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı.

Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979’da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi.

1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) – Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

KADIN BAŞKAN SEÇİLİNCE DERNEĞİN ADI DEĞİŞTİ

metin içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

25 Ocak 2007’de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD’ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. Çalkantılı bir dönem geçiren Yalçındağ, daha sonra görevi Ümit Boyner’e teslim etti.

metin içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

12 Aralık 2009’da Ümit Boyner, TÜSİAD’ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu. Ümit Boyner de çalkantılı bir dönem geçirdi.

18 Ocak 2018’deki 48. Olağan Genel Kurul’da ‘Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’ adı,  ‘Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ olarak değiştirildi.

TÜSİAD YÖNETİM KURULU (2022-2024)

metin içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2022 günü gerçekleştirilmişti. Genel Kurul’da yapılan oylamada, iş insanı Orhan Turan, TÜSİAD’ın yeni başkanı seçildi.

TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:; Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu.

TÜSİAD’ın 29 Mart 2022 tarihinde yapılan genel kurulunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına 2 yıllığına Orhan Turan seçildi. Devir teslim törenin konuşan yeni TÜSİAD Başkanı, “Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz” dedi.