15 Mart 2023, Eyalet Yönetimleri ve 21 Bölge Su İdareleri Yönetim Seçimleri

Hollanda ve yurtdışında yaşayan, Hollanda tabiiyetine sahip ve seçmen olarak kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş her Hollanda vatandaşı önümüzdeki 15 Mart 2023 tarihinde oylarını kullanabilecekler...


  • Kayıt: 12.03.2023 09:39:49 Güncelleme: 12.03.2023 09:39:49

15 Mart 2023, Eyalet Yönetimleri ve 21 Bölge Su İdareleri Yönetim Seçimleri

(15 Maart 2023, Provinciale Statenverkiezingen en 21 waterschapsverkiezingen)

Oyumuzu kullanmak neden önemli?

Hollanda ve yurtdışında yaşayan, Hollanda tabiiyetine sahip ve seçmen olarak kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş her Hollanda vatandaşı önümüzdeki 15 Mart 2023 tarihinde oylarını kullanabilecekler.

Bir değil, iki değil üç Hollanda yönetim birimlerini seçeceğiz !..

Hollanda’da var 12 eyaletin yönetimini, her 4 yılda bir seçimle belirlemekteyiz. Eyalet yönetimde yine bizlerin Vali, Eyalet valisi diyebileceğimiz Komiser,Commisaris van de Koningen van Provincie… atanarak göreve gelmektedir.

Günlük yönetim birden çok partinin katıldığı temsilci (Statenleden) ve partilerin var olan koalisyona temsilci verdikleri Gedupeerde Staten (Dagelijks bestuur van de provincie) denen günlük Daimî encümenlerden Gedeputeerde (afgevaardigde of volksvertegenwoordiger) oluşmaktadır. Daimî öncümeler Eyalet valisi ile birlikte var olan koalisyonun yönetim programını (Bestuursakkoord/programma) yürütmekle sorumludurlar.

Eyalet seçimlerinde 75 kişilik, Eerste Kamer der Staten-Generaal olan bildiğimiz Hollanda Senatosu'nda belirliyoruz!..
Hollanda Eyalet yönetimleri seçimleri yapıldıktan sonra alına sonuçlardan sonra politik partiler kendi aralarında 75 kişilik Hollanda Senatosu’nda temsili belirliyor. Hollanda Senatosu’nda yer alacak kişinin Eyalet Meclisi Seçimleri listesinde yer alması gerekli.

12 Eyalet te politik partilerin aldıkları sonuçlar göre kaç temsilci gönderecekleri belli olmakta olup, Eyaletlerin nüfus oranına göre ve alınan oylar

(Stemwaarde) temsilde etkili olmaktadır.

Neden Hollanda Senatosu önemli 

Hollanda Eerste Kamer – der Staten- Generaal görevi Hollanda Temsilciler Meclisi (Tweede Kamer der–Staten–Generaal) kabül ettiği Kanun önergelerini ve değişiklerini denetleme ve kontrol etme görevi ile yükümlüdür. Kanunda yapılan değişiklikler Hollanda Senatosu tarafından onaylandıktan ve Resmî Gazetede (Staatscourant) sonra yürürlüğe girmektedir.

Geçmiş yıllarda Hollanda Senatosu’nun rolünde dahada önemli olmuştur. Var olan koalisyon hükümetlerinin her zaman 75 kişilik Senatoda salt çoğunluğa

(38 ) sahip olmadıklarını izliyoruz. Bu aynı zamanda yasa değişikliklerini kabul eden Hollanda Temsilciler Meclisi’nde yasanın Senato tarafından onanması için muhalefetle orta yolu bulduğu ve çözüm için taviz verdiklerini gözledik.(Compromis / water bij de wijn doen). Geçmiş yıllarda D66 Partisi'nin “Seçilmiş belediye başkanları yasası Wetvoorstel gekozen burgemeesters“ yasası Hollanda Senatosu’nda çoğunluğu sağlayamamıştı. Bu yönetim sistemini, İngiliz yönetim sistemine çok yakın bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. “Het Britse Lagerhuis en Hogerhuis).

15 Mart’ta bir seçim daha

Evet 15 Mart tarihinde Bölge eyaletleri ile birlikte Hollanda’da ayaklarımızın Kuru olmasını sağlayan Kurbağalar ülkesinde (Kikkerland) 21 Bölge Su İdarelerinin yönetim kurullarını seçeceğiz. Vergisini ödediğimiz çokta temsilinde yer almadığımız, 12 bin çalışanı ve 2 milyar avroyu geçen bütçesi ile Bölge Su İdarelerinin yönetim kurullarını seçeceğiz (Het besturen van Waterschappen).Diğer seçimin aksine Hollanda nüfusuna kayıtlı her bir seçmen Bölge Su idarelerinde oy kullanma hakkına sahiptir.

Su idareleri genelde birden fazla eyalette, bölge ve şehirler faaliyet gösterebilmektedir.

Su idarelerini yönetim kurulları

Var olan politik partilerin yanında Almelo’da bulunan Bölge Su idaresi “Waterschap Vechtsromen ”başında günlük Yönetim Kurulu başkanı Watergraaf bulunmaktadır. Bazı bölgelerde Dijgraaf da denmekte. Politik partilerin katılımı yanında “Water Natürellik“ gibi D66, GL. ve PvdA‘nın desteklediği Doğal Su Partisi ülke genelinde 21 Bölge Su idarelerinin yönetimlerinde seçimlerle görev almaya devam etmektedir. Bende 2013 ile 2018 yılları arasında Doğal Su Partisi temsilcisi olarak Almelo ‘da Bölge Su İdarecisi olarak görev yapmıştım.

Seçilen üyelerden (gekozen leden) ve atanan üyeler (geborde zetels) Algemeen Bestuur denen yönetimi oluştururlar. Geborgde zetels dediğimiz işverenlerin ,çiftçilerin LTO ve Orman ve doğal yaşam temsilcileri de Genel ve Günlük (DB ) yönetimlerde (Algemeen bestuur) seçilmeden kontenjandan yer alabilirler.
Daha sonra varılan koalisyon sözleşmesine/anlaşmasına (Bestuursakkoord) göre günlük yönetim ve koalisyon oluşturulur ve her temsili partinin kendi encümeni (Portefeuillehouder/Db–lid) olarak görev yapar. Günlük ve Genel Yönetim başkanlığını Watergraaf /Dijkgraaf dediğimiz başkan yapar,

15 Mart 2023 ‘de oylarımızı kullanmayı ulatmayalım. Yeniden geçimlere katılmak dileğimizle hoş ve güzel kalın. Saygılarımla

Nejat SUCU

Socio worker