Hollanda'da Doğan Bebeklerin Yüzde 42'si Evlilik Dışı

Hollanda'da modernleşme süreci ile birlikte, evlilik dışı doğan çocuk sayısının arttığını görüyoruz, özellikle büyük şehirlerde bu oran daha da yüksek...


  • Kayıt: 15.09.2023 18:26:13 Güncelleme: 15.09.2023 18:26:13

Hollanda'da Doğan Bebeklerin Yüzde 42'si Evlilik Dışı

Hollanda'da modernleşme süreci ile birlikte, evlilik dışı doğan çocuk sayısının arttığını görüyoruz, özellikle büyük şehirlerde bu oran daha da yüksek. Mesela Dört büyük şehirden Rotterdam'da doğan çocukların çoğunluğunun ebeveynleri evli değil (yüzde 52). Amsterdam’da ise yüzde 50,1.

Hollanda istatistik kurumu CBS verilerine göre 2022 yılında doğan yaklaşık 71 bin bebekten annesi evli değildi, bu da o yıl doğan tüm bebeklerin yüzde 42'sini oluşturuyor. İlk çocuklarının doğumu sonrasında bile, ebeveynler giderek daha fazla evlenmeyi tercih etmiyorlar.

2022'de ikinci ve sonraki çocukların yüzde 37'sinin evli olmayan ebeveynlere sahip olduğu görüldü. Artık çocuklar, geçmiş yıllara kıyasla daha sık evlilik dışı olarak doğuyorlar.

1960'lar ve 1970'lerde neredeyse tüm anneler, çocukları doğduğunda evleniyordu. 1980'lerden itibaren ise anneler giderek daha az evli olmaya başladılar. Bu dönemde ebeveynlerin kayıtlı bir ortaklığı olduğunda, istatistiksel olarak evli olarak kabul ediliyorlar.

Yeni doğan bebeklerin üçte biri evli olmayan ebeveynlere sahipti.

Bekar annelerden doğan bebeklerin sayısı da arttı. 1970'lerde bu durum nadiren görülürken, şimdi neredeyse her on bebekten biri bu durumda doğuyor.

Özellikle genç annelerin evli olma olasılığı daha düşük. 2022'de her on genç anneden biri evliyken, 20-25 yaş arasındaki genç annelerin dörtte biri birlikte yaşıyordu. Ergen annelerin bebekleri genellikle başka hanelerde büyürler, bu da üç nesilden oluşan bir aile yapısı anlamına gelir: bebek, ergenlik dönemindeki anne ve büyük ebeveynleri. Annesi 25 yaş ve üzerinde olan bebeklerin yarısından fazlası evli ebeveynlere sahiptir ve birlikte yaşarlar. Annesi 40 yaşın üzerinde olan bebeklerde bu oran biraz daha düşer ve genellikle bekar annelerden doğarlar.

Amsterdam / Furkan TURGUT