Hollanda’da İstihbarat Skandalı: AIVD, Bazı Etnik STK ve Meslek Kuruluşlarını Yasa Dışı İzledi

İstihbarat ve Güvenlik Servisleri Denetleme Komisyonu (CTIVD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) "bir veya birkaç kişi hakkında" elde ettiği ‘etnik köken, dini inanç ve meslek gruplarına dayalı’ sinyaller ışığında, bu kişilerin ait olduğu toplulukları yasa dışı olarak araştırdı...


  • Kayıt: 10.02.2024 11:34:43 Güncelleme: 10.02.2024 11:37:13

Hollanda’da İstihbarat Skandalı: AIVD, Bazı Etnik STK ve Meslek Kuruluşlarını Yasa Dışı İzledi

İstihbarat ve Güvenlik Servisleri Denetleme Komisyonu (CTIVD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) "bir veya birkaç kişi hakkında" elde ettiği ‘etnik köken, dini inanç ve meslek gruplarına dayalı’ sinyaller ışığında, bu kişilerin ait olduğu toplulukları yasa dışı olarak araştırdı. Bu skandal, birkaç yıl önce Vergi Dairesinin veya belediyelerin uyguladığı izinsiz takipleri anımsattı.

CTIVD raporu, 23 Şubat 2022 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemde AIVD'nin en az üç kez bir topluluğu yasadışı olarak izlediğini ortaya koyuyor. Hollanda yasalarına göre bir topluluğun araştırılması büyük bir mahremiyet ihlali olarak kabul ediliyor.

Bu tür bir araştırmanın yasal olarak yapılabilmesi için, istihbarat servisinin öncelikle şüpheliler hakkında başka bir yolla bilgi edinip edinemeyeceğini değerlendirmesi ve ayrıca böylesine geniş bir soruşturmanın orantılı bir araç olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Ancak raporda, AIVD'nin her zaman bu prosedürü uygulamadığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı De Jonge'nin Tepkisi:

İçişleri Bakanı Hugo de Jonge, gelecekte tüm bir topluluğun neden izlendiğine dair gerekçelerin daha iyi açıklanması gerektiğini kabul etti, ancak soruşturmaların bir nedeni olduğunu da savundu. De Jonge, "Bir tehdit var ve bu bazen bir topluluk içinde gerçekleşiyor." şeklinde ifade kullandı.

Hangi Topluluklar Gözetlendi?

CTIVD raporu, AIVD'nin hangi toplulukları bu şekilde incelediği konusunda bilgi vermiyor. Ancak istihbarat servislerinin faaliyetlerine ilişkin hassas bilgileri incelemekle görevli olan ve aralarında bazı partilerin Meclis Grup Başkanlarının bulunduğu İstihbarat ve Güvenlik Servisleri Komisyonu’na bu üç vaka hakkında bilgi verildiği belirtiliyor.

Denetlenen Topluluk veya Nüfus Grubu:

Denetleyici kurum, AIVD incelemesine takılan topluluk veya nüfus grubunun, örneğin ‘etnik köken, dini inanç veya meslek grubuna dayalı' bir grup anlamına geldiğini belirtiyor. Hangi grupların haksız yere gözetlendiği belirsiz, ancak daha önceki yıllarda da patlak veren diğer skandallara bakıldığında bunun belirli bir caminin ziyaretçileri veya sert eylemler yapmak isteyen bir çiftçi grubu olabileceği düşünülüyor.

Skandalın Sonuçları:

Bu skandal, Hollanda'da istihbarat servislerinin yetkileri ve hesap verebilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, AIVD'nin faaliyetlerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesini ve yasa dışı gözetim uygulamalarının önlenmesi için daha fazla adım atılmasını talep ediyor.

Amsterdam