Stres Nedeniyle Uzun Süreli Hastalık İzinleri Artıyor

Geçtiğimiz yıl, stres şikayetleri nedeniyle uzun süreli hastalık izni alan çalışanların sayısında önemli bir artış gözlemlendi...


  • Kayıt: 27.03.2024 13:18:26 Güncelleme: 27.03.2024 13:30:59

Stres Nedeniyle Uzun Süreli Hastalık İzinleri Artıyor

Geçtiğimiz yıl, stres şikayetleri nedeniyle uzun süreli hastalık izni alan çalışanların sayısında önemli bir artış gözlemlendi. İş sağlığı ve güvenliği hizmet sağlayıcıları Arboned ve Human CapitalCare'in verilerine göre, işe devamsızlıkların yaklaşık dörtte biri gerginlik, aşırı gerginlik veya tükenmişlik gibi stres kaynaklı problemlerden kaynaklanıyor.

Stresle Bağlı Uzun Süreli İzinlerde Yüzde 11 Artış

Stres şikayetleri, çalışanlar üzerinde büyük ve uzun süreli bir etkiye sahip. Arboned ve Human CapitalCare'e göre, stres şikayeti olan kişiler ortalama 235 gün boyunca işlerinden tamamen veya kısmen uzak kalıyor. Tükenmişlik vakalarında ise bu süre 300 güne kadar uzayabiliyor. 2023 yılında stres kaynaklı uzun süreli izinlerde 2022'ye göre yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti. Hastalık ve diğer nedenler de dahil olmak üzere toplam devamsızlık oranında ise yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya bir düşüş gözlemlendi.

Stresin Kaynağı Her Zaman İş Değil

Arboned'in verilerine göre, stres şikayetlerinin büyük bir kısmı işten kaynaklanmıyor. İş stresi vakaların sadece yüzde 18'ini oluştururken, vakaların yüzde 46'sında işle doğrudan bir bağlantı bulunmuyor. Şikayetlerin en önemli kaynakları genellikle boşanma, gayri resmi bakım yükümlülükleri veya mali sorunlar gibi özel hayattan kaynaklanan problemler.

En Çok Etkilenenler 25-45 Yaş Arası Çalışanlar

Stres şikayetleri, özellikle 25-45 yaş arası çalışanlarda daha sık görülüyor. Bu nedenle, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde stres kaynaklı devamsızlık oranları daha yüksek.

İşverenlere Öneriler

İş sağlığı ve güvenliği hizmet sağlayıcıları, işverenlere stres şikayetlerini dikkate almaları ve bu konuda duyarlı davranmaları konusunda tavsiyede bulunuyor. ArboNed'in şirket doktoru ve tıbbi işler direktörü Redmer van Wijngaarden, "Bu şekilde bu konudaki konuşmayı daha erken başlatabilir ve şikayetlerin birikmesini önleyebilirsiniz. Çalışanlarınıza gerektiğinde izin alma özgürlüğünü verirseniz, bu genellikle onlar için büyük bir fark yaratır." diyor.

Stres Her Zaman Olumsuz Değil

Van Wijngaarden, stresin her zaman hoş olmayan şeylerin sonucu olmadığını da vurguluyor. Örneğin, çocuk sahibi olmak ve onlara bakmak da stresli olabileceğini, tıpkı ev satın almak gibi.

İşgücü Piyasasındaki Gerginlik de Stres Kaynağı

Stres kaynaklı izinlerde yaşanan artışın tam olarak nereden kaynaklandığı bilinmemekle birlikte, artan işgücü piyasası gerginliğinin önemli bir etken olduğu düşünülüyor. Özellikle sağlık ve eğitim gibi sektörlerde programların düzenlenmesi zorlaşabiliyor ve bu da strese neden olabiliyor. Araştırma ajansı TNO'nun RIVM ile işbirliği içinde hazırladığı bir raporda da bu durum vurgulanıyor. Sıkı işgücü piyasası, işin az sayıda kişi tarafından yapılması gerektiği anlamına geliyor ve bu da stresi tetikliyor.

Önümüzdeki Yıllarda Daha Fazla Stres Bekleniyor

Yaşlanan nüfus gibi sosyal gelişmelerin önümüzdeki yıllarda iş stresini daha da artırması bekleniyor. Yaşlanan nüfus nedeniyle iş ve resmi olmayan bakımın birleşimi artacak ve bu da çalışanlar üzerinde ek bir yük oluşturacak.

Yaşlı Çalışanlar Daha Az Stres Yaşıyor

Yaşlanan nüfusun stres açısından bir avantajı da var. Yaşlı çalışanlar, daha genç çalışanlara kıyasla daha az stres yaşıyor. Dolayısıyla işyerinde daha fazla yaşlı insan olması, nispeten daha az stresli çalışanlar anlamına gelebilir.

Amsterdam / Furkan TURGUT