Hollanda'da Bilgi Göçmeni Programı Kötüye Kullanılıyor

Avrupa dışından gelen çalışanlara hızlı oturma izni imkanı tanıyan "Bilgi Göçmeni" programı, suistimal riski taşıyor...


  • Kayıt: 29.03.2024 10:33:26 Güncelleme: 29.03.2024 10:37:41

Hollanda'da Bilgi Göçmeni Programı Kötüye Kullanılıyor

Avrupa dışından gelen çalışanlara hızlı oturma izni imkanı tanıyan "Bilgi Göçmeni" programı, suistimal riski taşıyor. Programda herhangi bir eğitim şartı aranmadığı için berberler, kablo satıcıları, catering çalışanları, tırnak stilistleri ve bordrocular da bu programdan faydalanabiliyor. Bu durum, Çalışma Müfettişliği'nin 2023 yılı raporunda ortaya konuyor.

Bilgi Göçmeni Nedir?

Belirli koşullar altında Hollanda'ya gelip çalışabilme imkanı tanıyan bir programdır. Bu programdan faydalanabilmek için, göçmen işçinin en az lisans diplomasına sahip olması ve Hollanda'daki işverenden asgari 2.800 - 5.331 Euro arasında maaş alması gerekiyor.

Program Suistimale Açık:

Rapor, 10.500 şirketin bu programdan faydalandığını ve bu kişilerin çoğunun berber, kablo satıcısı, catering çalışanı, tırnak stilisti ve bordrocu gibi mesleklerde çalıştığını gösteriyor.

Çalışma Müfettişliği Uyarıyor:

Programın isminin "bilgi göçmeni" olmasına rağmen, herhangi bir "bilgi" kriterinin bulunmadığını ve asgari ücretin talep edildiğini, asgari bilgi seviyesinin ise talep edilmediğini vurgulayan Rits de Boer, suistimal riskinin yüksek olduğunu söylüyor.

Göçmen İşçi Akınına Gerek Yok:

2004 yılında Hollanda'yı rekabetçi bir bilgi ekonomisi haline getirmek için uygulamaya konulan bu programın artık güncelliğini yitirdiğini ve 2050 Demografik Gelişmeler Devlet Komisyonu'nun da ılımlı bir nüfus artışı önerdiğini savunan De Boer, göçmen işçi akınına gerek olmadığını belirtiyor.

Çalışmayan ve Az Maaş Alan Bilgi Göçmenleri:

Hiç çalışmıyor gibi görünen bilgi işçileri ve çalışıp çok az maaş alan veya hiç maaş almayan bilgi çalışanları da var. De Boer, "Düzenleme o kadar plansız ki, bunların hepsi mümkün. Ama şu anda arzu edilen şey, göç üzerinde kontrol ve sömürünün önlenmesi" diyor.

Sistemin Düzeltilmesi Gerekiyor:

De Boer, "Yüksek vasıflı bilgi" kavramının iyi bir şekilde tanımlanması halinde, programın yalnızca "gerçekten yüksek vasıflı bilgi" ihtiyacına sahip birkaç yüz şirket tarafından kullanılabileceğini ve "uygunsuz ve hileli kullanım" olasılığının azalacağını savunuyor.

Daha Fazla Kontrol Gerekiyor:

De Boer, programın şu anda çoğunlukla ihbarlara dayalı olarak denetlendiğini ve bunun yetersiz olduğunu söylüyor. De Boer, "Kontrol mekanizması yetersiz. Daha fazla ve proaktif kontrol olması gerekiyor" diyor.

Kaynak: Arbeidsinspectie Jaarverslag 2023 (Çalışma Müfettişliği Yıllık Raporu 2023)

Lahey / Furkan TURGUT