Hollanda'da Sigara Zammından Sonra Ülke Dışından Sigara Alanların Sayısı Arttı

Hollanda'da sigara ürünlerine yapılan zamlar, sigara içenlerin sayısında azalmaya neden olacak mı? Uzmanlar bu konuda farklı görüşler belirtiyor...


  • Kayıt: 04.04.2024 10:14:27 Güncelleme: 04.04.2024 10:18:58

Hollanda'da Sigara Zammından Sonra Ülke Dışından Sigara Alanların Sayısı Arttı

Hollanda'da sigara ürünlerine yapılan zamlar, sigara içenlerin sayısında azalmaya neden olacak mı? Uzmanlar bu konuda farklı görüşler belirtiyor.

Fiyat Artışı Sigarayı Bırakıyor mu?

Göğüs hastalıkları uzmanı ve Gençlik Sigarayı Önleme Vakfı'nın başkanı Wanda de Kanter, NU.nl'ye yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının sigara içen sayısında önemli bir azalmaya yol açacağını savundu. De Kanter, "Bu konuda hem Hollanda'da hem de yurt dışında pek çok çalışma yapıldı. İlk çalışmalar yaklaşık yirmi yıllık. Sigara içenlerin sayısını azaltmak için en etkili önlemin fiyatları yükseltmek olduğunu yıllardır gösteriyor." dedi.

Maastricht Üniversitesi'nde Koruyucu Tıp profesörü Onno van Schayck da fiyat artışlarının sigara içen sayısında azalmaya katkıda bulunacağına katılıyor. Van Schayck, "Bunun kadar hiçbir şeyin bilimsel kanıtı yok. Fiyat artışı yapmanın sigara içenlerin sayısında azalmaya neden olduğunu dünya çapındaki birçok araştırmadan biliyoruz." diye konuştu.

Van Schayck, Avustralya'da yapılan bir araştırmadan örnek verdi. Avustralya'da nüfusun yaklaşık %12'si sigara içiyor. Bu oran daha önce %19'du. Van Schayck, "Avustralya'da sigara içenlerin sayısındaki bu önemli azalma, esas olarak fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Şu anda orada bir paket sigaranın fiyatı yaklaşık 25 avro." dedi.

Sınır Geçişleri Artıyor mu?

Hollanda'da sigara ürünlerinin giderek pahalı hale gelmesi, insanların ucuz karton sigara satın almak için sınırı geçtikleri düşünülüyor. De Kanter, bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. "RIVM bu konuda bir araştırma yaptı. Bu, sınırda yaşayan insanların sigara ürünlerini satın almak için sınırı daha hızlı geçtiğini gösteriyor. Ancak ulusal düzeyde bunun pek de gerçekleşmediğini görüyorsunuz." dedi.

De Kanter, sigara içmenin topluma her yıl toplam maliyetinin 30 milyar avrodan fazla olduğunu ve devlet tarafından sigara ürünlerinden elde edilen gelirin bu maliyetin yanında çok düşük kaldığını vurguladı.

Gençleri Sigaradan Uzak Tutmak

Van Schayck, sigara fiyatlarındaki artışların özellikle gençleri sigaradan uzak tutmak için önemli olduğunu savundu. Van Schayck, "İnsanlar genellikle ergenlik döneminde sigara içmeye başlıyor. Yaşamlarının bu hassas döneminde gençlerin çoğu zaman fazla parası olmuyor. Özel tüketim vergilerini artırarak onların sigara satın alma olasılıklarının azalmasını sağlıyorsunuz. Bunu yaparken, bir bakıma, sorunu kökünden ele alıyorsunuz." dedi.

Van Schayck, yapılan araştırmaların düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip kişilerin iki kat daha fazla sigara içtiğini gösterdiğini ve bu grup için mali teşviklerin önemli bir fark yaratabileceğini ekledi.

Yoksul Kesim Sigarayı Bırakamıyor mu?

De Kanter, sigara fiyatlarındaki artışların yoksul kesimi sigarayı bırakmaktan alıkoyduğu yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. De Kanter, "Bu fiyat artışının Hollanda'da sigara içmek isteyen yoksul insanlar için üzücü olduğu sık sık söyleniyor. Ancak siz onlara uygun fiyatlı sigara malzemeleriyle yardımcı olmuyorsunuz. Bu insanlara iş ve sigarayı bırakma rehberliği konusunda yardımcı oluyorsunuz." dedi.

Sosyal Etki

Sigara fiyatlarındaki artışların yoksul kesimi orantısız şekilde etkilemesi ve sınır geçişlerinde artışa yol açması gibi endişeler de dile getirildi. Bu endişeler, sigara fiyat artışlarının tüm toplum üzerinde yaratacağı sosyal ve ekonomik etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini gösteriyor.

Sonuç

Sigara fiyatlarındaki artışların sigara içen sayısında azalmaya ve sigarayı bırakmaya teşvik edici bir etkisi olduğu konusunda uzmanlar hemfikir.

Amsterdam / Tarık OKAN