Hollanda'da KOBİ Patlaması: 10 Yılda Yüzde 70 Artış!

Hollanda'da girişimcilik ruhu zirvede! Son on yılda KOBİ sayısında muazzam bir artış gözlemlendi...


  • Kayıt: 12.04.2024 08:52:01 Güncelleme: 12.04.2024 08:52:56

Hollanda'da KOBİ Patlaması: 10 Yılda Yüzde 70 Artış!

Hollanda'da girişimcilik ruhu zirvede! Son on yılda KOBİ sayısında muazzam bir artış gözlemlendi. 2024'ün başında, Hollanda'da 1,56 milyondan fazla KOBİ olduğu kaydedildi. Bu rakam, 2014'teki sayıya kıyasla %70'lik bir artışı temsil ediyor ve bu da Hollanda'daki toplam işgücünün önemli bir kısmını oluşturuyor.

Bu büyümenin büyük kısmı serbest meslek sahibi kişilerden geliyor. 2014'ten bu yana sayıları neredeyse iki katına çıkarak 1,25 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu durum, esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi modern çalışma trendlerinin artan popülaritesini yansıtıyor.

KOBİ'ler, 250'den az çalışanı kapsayan işletmeleri ifade ediyor. Serbest meslek sahipleri, 2 ila 10 çalışanı olan mikro işletmeler ve 10 ila 250 çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) bu kategoriye dahildir. Son on yılda mikro işletmelerin sayısı %13'ten fazla artarak yaklaşık 258.000'e ulaştı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise %15 artışla 55.000'in üzerine çıktı.

Büyümenin hemen hemen tüm sektörlerde gözlemlenmesi dikkat çekici. Özellikle karayolu taşımacılığı (teslimat hizmetleri dahil) ve inşaat sektörlerinde serbest meslek sahibi kişilerin sayısı sırasıyla üç ve iki katına çıkarak öne çıktı. Buna karşın, catering sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmeler bireysel girişimcilerden ve mikro işletmelerden daha hızlı büyüdü.

Ancak bazı sektörlerde KOBİ sayısında düşüş de yaşandı. Benzin istasyonu ve matbaa sektörleri bu düşüşten en çok etkilenenler arasında yer alıyor.

Genel olarak bakıldığında, Hollanda'daki KOBİ manzarası son on yılda önemli bir değişim geçirdi. Serbest meslek sahibi kişilerdeki artış ve mikro işletmelerin büyümesi, girişimcilik ruhunda ve yeni iş modellerini benimsemede bir canlanma olduğunu gösteriyor. Bu durum, Hollanda ekonomisinin geleceği için umut verici bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Amsterdam / Tarık OKAN