Hollanda ve Avrupa Birliği İşsizlik Raporu

Avrupa Birliği ülkelerinde işsizlik oranı olumlu bir şekilde düşmeye devam ediyor. Son ayda Eurozendelediğimiz Avrupa bölgesinde işsizlik oranı %6,5'ten %6,4'e düştü...


  • Kayıt: 01.06.2024 22:18:02 Güncelleme: 01.06.2024 22:24:15

Hollanda ve Avrupa Birliği İşsizlik Raporu

Her ne kadar işsizlik düşmeye devam etse de Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 11 milyon kişi işsiz olarak iş pazarında iş arıyor. Gençlerde işsizlik oranında küçük bir düşüş gözlense de genç işsizlerin Avrupa Birliği'ndeki oranı %14,1 olarak devam ediyor. Hollanda'da işsizlik oranı hafif bir artışla %3,7, olmasına rağmen işsizlik oranı Hollandalı gençlerde %8,7.

Enflasyon Nisan ayında %2,7 olarak gerçekleşti. Her ne kadar sanayide ve üretimde %10'lara varan düşüş gözlense de, işsizler için olumlu gelişme her 100 iş ve insan kaynaklarına 110 iş ve istihdam ilanı düşüyor.

Düşük işsizlik ödenekleri ve çalışan insan sayısındaki artış, aynı zamanda devlet kasasına gelir getiriyor ve daha düşük sosyal ödenek giderleri anlamına geliyor. Geçen yıllarda arz ve talepte belirgin bir düşüş gözlenmesine rağmen, geçen yılların yapılan yatırımlarının hizmete geçmesiyle birlikte iş ve istihdam için yeni iş gücüne ve insan kaynaklarına gereksinim devam ediyor.

Son yıllarda sağlık, teknik, eğitim, lojistik ve taşımacılık sektörlerinde çalışan eleman açığından kaynaklanan ağırlaşan çalışma şartları hastalık oranlarında artışa da sebep oluyor. Arz ve talep dengesiyle çalışanların kazançlarında ücret artışını ve çalışanların iş pazarında pazarlık yaparak daha fazla gelir sağladıkları biliniyor. Bu şartlar altında, var olan insan ve kalifiyeli eleman açığı, Türk toplumunda istihdamı, geliri ve kazancı artırmak için olumlu bir gelişme gösteriyor.

Türk toplumundaki işsizlik oranı ise bugün %6'ya düşmüş durumda. Bu, 2010 yıllarındaki %30'luk işsizlik oranına kıyasla önemli bir başarıdır. Bu başarıda, Hollanda'nın verimli topraklar üzerinde yenilikçi, rekabetçi ve kaliteli ürünlerle başarılı bir şekilde ekonomisini yönetmesinin etkisi büyüktür. €138 milyar euro'luk tarım ürünleri ihracatı ve kişi başına düşen €58 bin euro'luk milli geliri ile Hollanda zengin bir ülkedir. Diaspora'nın, entegrasyonun, asimilasyonun ve Hollanda toplumunun bir parçası olma yolunda atılan emin ve güvenli adımların verimli sonuçları da bu başarıya katkı sağlamaktadır. Kısaca, bu durum arz ve talep dengesiyle ilgilidir. Saygılarımla,

Lahey/Nejat Sucu