Hollanda'da 3200 Hapis Cezası İnfaz Edilemiyor

Hollanda Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, ülkede 3200 hükmedilen hapis cezası infaz edilemiyor...


  • Kayıt: 13.06.2024 09:29:59 Güncelleme: 13.06.2024 09:35:33

Hollanda'da 3200 Hapis Cezası İnfaz Edilemiyor

Hollanda Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, ülkede 3200 hükmedilen hapis cezası infaz edilemiyor. Bunun temel nedeni, cezaevlerinde yeterli sayıda Ceza İnfaz Koruma Memuru (cipere/bewaker) bulunmaması. Bu durum, hükümlülerin cezalarının ertelenmesine ve cezaevlerinde boş hücrelerin artmasına yol açtı.

Demisyoner kabinenin aldığı karara göre, 2 aya kadar olan kesinleşmiş hapis cezaları, yeterli personel bulunamaması nedeniyle ertelenmiş durumda. Bu karar, cezaevlerindeki 330 hücrenin boş kalmasına sebep oldu.

Hollanda Ceza ve Tevkifevleri Kurumu (De Dienst Justitiële Inrichtingen/DJI), yaklaşık 50 cezaevi ve tutukevinde toplam 16 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Ancak, kurum uzun süredir yeterli sayıda çalışan bulmakta zorlanıyor. Bu durum, cezaların ertelenmesine ve hükümlülerin geleceklerini planlamada güvensizliğe neden oluyor.

Yeni kurulan PVV, VVD, BBB ve NSG Parlamento kabinesi, suç ve ceza politikalarında sertleşme eğiliminde. Yeni kabinenin, cezaevlerindeki yaşam koşullarını asgari düzeye indirmeyi ve cezaları artırmayı planladığı biliniyor.

18 milyon nüfuslu Hollanda'da, ceza ve infaz kurumlarında her 100.000 kişiye 54 mahkum düşüyor. Bu oran, toplamda yaklaşık 11.800 kişinin hükmedilen cezalarını çektiğini gösteriyor. Bu mahkumlar arasında Türklerin oranı ise %4, yani yaklaşık 470 Türk mahkum bulunuyor.

Hollandalı Türk Gençlerine Yeni İstihdam Fırsatları

Ceza ve Tevkifevleri Kurumu'nun (DJI) web sitesinde 239 açık iş ilanı bulunuyor. Bu, özellikle eğitimli ve tecrübeli göçmenler için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Her ne kadar suç oranlarının artması istenmese de, mevcut durumun iş gücü piyasasında yeni fırsatlar yarattığı bir gerçek. Hollandalı Türk gençleri için cezaevlerinde çalışma, yeni bir iş ve gelecek imkanı olarak öne çıkıyor.

Gönül ister ki, kimse suç işlemesin ve özgürlüğü demir parmaklıklar arkasında son bulmasın. Ancak her olumsuzluğun bir de olumlu yönü vardır. Cezaevlerinde yaşanan personel eksikliği, göçmenler için aş, ekmek ve gelecek güvencesi sunuyor. 

Lahey / Nejat Sucu