Yüksek Ev Fiyatları Doğum Oranlarını Düşürüyor

Bölgesel ev fiyatlarının hızla yükseldiği yerlerde doğum oranlarının düşüş gösterdiği tespit edildi. Bugün Hollanda Interdisipliner Demografi Enstitüsü (NIDI) web sitesinde yayınlanan demograf Daniël van Wijk’in araştırması, bu dikkat çekici bulguyu gözler önüne seriyor...


  • Kayıt: 28.06.2024 09:01:45 Güncelleme: 28.06.2024 09:17:52

Yüksek Ev Fiyatları Doğum Oranlarını Düşürüyor

Van Wijk'in araştırması, ev fiyatlarındaki artışın doğum oranlarındaki düşüşte önemli bir etken olduğunu ortaya koyuyor. 40 bölgeyi kapsayan çalışmada, ev fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde doğum oranlarının daha düşük olduğu tespit edildi. Bu durum, konut piyasasının daha erişilebilir olduğu bölgelerle karşılaştırıldığında belirgin bir farklılık gösteriyor.

2010 yılında Hollanda genelinde yaklaşık 184.000 bebek dünyaya gelirken, bu sayı 2022'de 168.000'e düştü. CBS verilerine göre, ev fiyatlarının en yüksek olduğu Büyük Amsterdam bölgesinde, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 2010’da 1,64 iken, 2022’de 1,23'e geriledi. Konut piyasasının daha sakin olduğu Güney Limburg'da ise bu düşüş daha az belirgin: kadın başına ortalama çocuk sayısı 1,53'ten 1,34'e düştü.

Çeşitli Etkenler

Van Wijk, doğum oranlarındaki düşüşün sadece yüksek ev fiyatlarına bağlanmasının zor olduğunu belirtiyor. Genç yetişkinlerin daha az istikrarlı partner ilişkileri kurması ve iş piyasasındaki belirsizlikler gibi faktörlerin de bu düşüşte etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Demografa göre, iklim değişikliği konusundaki endişeler ve son yıllarda gelirlerin neredeyse hiç artmaması da doğum oranlarındaki düşüşe katkıda bulunuyor. Van Wijk, bu nedenlerin etkilerini daha detaylı incelemek amacıyla gelecekte daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Gelecek Araştırmalar

Araştırmanın sonuçları, konut piyasasının demografik trendler üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor. Van Wijk, bu bulguların, gelecekte konut politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Ev fiyatlarının yükselmesi ve doğum oranlarındaki düşüş arasındaki bağlantıyı tam olarak kavramak için, farklı sosyal ve ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu araştırma, politika yapıcılar ve toplum için önemli bir uyarı niteliğinde olup, konut piyasasının geniş çaplı etkilerini vurguluyor.

Haber: Tarık OKAN