Hollanda’da Asgari Ücretle Kaç Çalışan Var?


  • Kayıt: 03.07.2024 19:42:03 Güncelleme: 03.07.2024 21:13:39

Hollanda’da Asgari Ücretle Kaç Çalışan Var?

Hollanda'da Yasal Asgari Ücret (Het Wettelijk Minimumloon/WML) her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde enflasyona göre yeniden belirlenmektedir. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Hollanda’da Yasal Asgari Ücret (WML) brüt 2.133,60 euro olarak belirlenmiştir.

CBS Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, 2003 ile 2023 yılları arasında 1 milyon 800 bin kişi çalışanlara eklenmiş olup, toplam çalışan sayısı 9 milyon 800 bine ulaşmıştır. Çalışabilir nüfusa göre çalışma oranı 15 ile 75 yaş arası yüzde 73,3 olarak belirlenmiştir (CBS).

2020 yılında toplam Yasal Asgari Ücretle çalışan sayısı 438 bin iken, bu sayı 2023 yılında 400 bine düşmüştür. Asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 5'in altına inmiştir. Asgari ücretle çalışanların oranındaki azalma, aynı zamanda çalışan fakirlerin azalması ve toplumun alım gücünün artması anlamına gelmektedir.

Hollanda’da çeşitli nedenlerle çalışamayanların sayısı 3 milyon 300 bindir. Özel ve tüzel kurumların, yerel, bölgesel ve ulusal yönetim ve hükümetlerin yıllarca süren çabaları ve projeleri işsizlik ve fakirlik sorununa tam olarak çözüm getirememiştir. Bu konuda arz ve talep (üretim ve tüketim) mekanizmaları, gerekli olan insan kaynakları, istihdamı ve işsizlik sayılarını belirlemektedir.

Geçen yıllara göre doldurulamayan iş ilanı ve istihdam olanaklarında belirli bir azalma görülse de, bugün bile her 100 iş arayana 110 iş ilanı ve istihdam olanağı bulunmaktadır.

Lahey / Nejat SUCU