Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki antlaşmalar


  • Kayıt: 28.01.2017 21:29:00 Güncelleme: 28.01.2017 21:29:00

Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki antlaşmalar  

 

Turkiye cumhuriyeti yarim asırdan fazla  Avrupa birliğine tam üyelik icin bekletilmektedir. Avrupa parlementosu son olarak 26 kasim 2016 tarihinde Turkiye ile müzakerelerin dondurulması gerektiğini kararına vardı. 

 

Daha önceki yazılarımızda Türkiye ile Avrupa birliği arasında yapılan antlaşmalardan bahs etmiştik.

 

Yapılan ilk antlaşma 1957 Sağlık antlaşmasıdır, daha sonra 1963 yılında Ankara antlaşması imzalanmıştır. Daha sonraki yıllarda 1976, 1980, 1983, 1995 ve son olarakta 2016 yılında geri kabul antlaşması imzalanmıştır. 

 

Turkiye Cumhuriyeti imzalamış olduğu antlaşmalarda Türk vatandaşlarına birçok hak elde etmektedir. Özellikle Avrupa Adalet Divanı, Ankara antlaşmasına dayanarak Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin bu antlaşmaya uyması gerektiğini birçok kez tekrarlamıştır. 

 

Daha önceki yazılarımızda Türk vatandaşları için önem taşıyan vize muafiyeti konusundan bahs etmiştik.

 

Avrupa Adalet Divanı kararında 1 Ocak 1973 tarihli Katma Protokole gőre, 1 ocak 1973 tarihinden sonra uygulanan kısıtlamalar Türk iş adamları için geçersiz olduğuna karar verdi. Hollanda 1 ocak 1973 tarihinde vize őngőrmediği için, şu anda yűrűrlűkte olan vize uygulamasının yeni bir kısıtlama olduğu için, bu uygulamanın Türk vatandaşları için geçerli olmamaması gerekmektedir.

 

Daha sonra danıştay işçi ve aile fertlerininde 1980 ek antlaşmasına göre 1980 yılından sonra çıkan yeni kısıtlamaların Türk vatandaşları için geçerli olmadığını belirtmişti.  Hollanda’da Türk vatandaşlarına vize uygulaması 1982 yılında yürürlüğe girdiği için, vize uygulaması bir kısıtlama anlamına gelmektedir. 

 

Maalesef Hollanda ve diğer ülkeler HUKUK devleti olmasına rağmen Avrupa Adalet Divanının kararına uymamaktadır .

 

Saygılarımla,