İş sözleşmelerinde dikkate alınması gerekenler


  • Kayıt: 15.03.2020 22:15:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:08:47

İş sözleşmelerinde dikkate alınması gerekenler

 

İş hukuku içerisinde farklı tip iş sözleşmeleri vardır. Esnek iş sözleşmeleri (flexibele arbeidsrelaties) iş hukukunda yer aldığı gibi, işverenler ve işçiler tarafındanda sık sık uygulandığı görünüyor. Esnek iş sözleşmelerinde en fazla uygulanan sözleşmeler ise ‘nulurencontract’ ve ‘min-maxcontract’. ‘nulurencontract’ tıpı sözleşmenin özelliği ise işverenin işçiyi sadece ihtiyacı olduğu zaman işe çağırmasıdır ve çalışılan saatler bazında maaş ödenmesidir. ‘Min-maxcontract’ tipi sözleşmelerde ise işveren işçiyi belirli bir zaman dilimi içerisinde en az (garantie-uren) ve en fazla belirlenmiş saatler için işe çağırır. Esnek iş sözleşme modelleri geçici iş sözleşmelerinde (bepaalde tijd) veya süresiz iş sözleşmelerinde (onbepaalde tijd) uygulanabilir.

 

Peki bu tip iş sözleşmeleri zannedildiği kadar esneklik ve özgürlük veriyormu?

 

Yukarıda belirtmiş olduğum sözleşmeler uygulamada riskli olabilir. ‘Wet flexibiliteit en zekerheid’ kanununda esnek iş sözleşmeli çalışan işçilerin pozisyonu bir hayli güçlendirildi. Önemli noktalardan biri ise kanunda yer alan ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’. Kanunda yer almasının sebebi ise işçiye çalışma saatleri kapsamında güvence vermesi içindir. Bu kanuna  (rechtsvermoeden arbeidsomvang) dayanarak bir iş sözleşmesinin (mesela nulurencontract) üç ay sürdüğü taktirde, işçi bu üç ay öncesinde çalıştığı saatlerinin ortalamasını hesap ederek sabit çalışma süresi talep edebilir. Bu demek oluyorki esnek iş sözleşmelerinde sürekli ve belirli saatler çalışıldığında ve bir motif oluştuğu zaman, sözleşme sabit bir sözleşmeye (vaste arbeidsomvang) dönüşebilir. İşçinin çalışma saati kararlaştırılmamış ise, veya anlaşılan çalışma saatlerinin kararlaştırıldığından yüksek bir seviyedeyse, işçi çalıştığı saatlerinin ortalamasını hesap ederek sabit çalışma saati talep edebilme ihtimaline sahiptir. Bu kanun (rechtsvermoeden arbeidsomvang) aynı şekilde ‘min-maxcontract’ içinde geçerlidir.

 

Yeni yılda esnek sözleşmeli işçiler daha fazla koruma altına alınacak


1 ocak 2020’de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ yürürlülüğe giriyor. Bu kanun Hollanda iş hukukuna yeni yasalar getirmekte. Değişikliklerden biri ise esnek iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin daha fazla koruma altına alınmasıdır. 1 ocak’tan itibaren bir işçi 12 aydan fazla esnek iş sözleşmeli çalıştığında işveren işçiye sabit çalışma saati teklif etmek zorunda (recht op een contract met vast aantal üren na 1 jaar’). İşveren bu teklifi yaparken son 12 ayda çalışılan saatlerin ortalamasından yola çıkması gerek. Yukarda belirttiğim ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’ yeni yıldada aynı şekilde devam etmekte. Birbirinden farkı ise inisiyatif in birinde işçinin ve diğerinde işverenin üzerinde olmasıdır.

 

Son olarak belirtmek isterim ki toplu iş sözleşmesinde (CAO) esnek iş sözleşmeleri ile alakalı farklı kurallar anlaşılmış olabilir. Eğer branşınızda toplu iş sözleşmesi var ise orada yazan kuralları daima göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.

 

Detaylı bilgi için Av. Cem Çakır ile irtibata geçebilirsiniz: 0263510004

 

Saygılarımla.

Av. İsmet ÖZKARA