Avrupa Adalet Divanı Hollanda devletine cevabını net bir şekilde verdi

Yıllardır Hollanda devleti tarafından tanınmak istenmeyen 1963 yılında yapılanAnkara antlaşmasının son yıllarda ne kadar önemli olduğu Avrupa adaletDivanının almış olduğu kararla tekrar ortaya çıktı.


  • Kayıt: 02.06.2012 16:30:00 Güncelleme: 11.10.2012 17:55:00

Yıllardır Hollanda devleti tarafından tanınmak istenmeyen 1963 yılında yapılanAnkara antlaşmasının son yıllarda ne kadar önemli olduğu Avrupa adaletDivanının almış olduğu kararla tekrar ortaya çıktı.

Ankara antlaşmasının Türk işçileri veaileleri için önem taşıyan 1980 yılındakiek antlaşmasına göre belirlihaklardan yararlanabiliyor. Fakat HollandaYabancılar kanundaki yasaya göre çifte vatandaşlığıbulunan Türk vatandaşlarının buhakları ellerinden alınmak isteniyor idi. Yabancılarbakanlığının çifte vatandaşlığı bulananTürk vatandaşlarının haklarının kısıtlamagerekçesi ise Ankara antlaşmasının sadeceTürk vatandaşları için geçerli olduğunu veAnkara antlaşmasının maddelerinden yararlanamayacağınıbelirtmiş idi. Malesef çiftevatandaşlığı bulunan aile fertleri aşağıda belirtilenhaklardan yararlanamıyor idi:


• 3 Yıl aynı adreste ikamet ettikten sonrabağımsız oturum hakkı.
• Meslek eğitimini bitirdikten sonra bağımsız oturum hakkı
• Oturum harcı indirimi 1250 Euro yerine 60 Euro
• Ceza davasından hüküm yiyenlerinsınırdışı edilmesi
• Oturum iptali
• AB vatandaşlarıyla aynı muamelegörmemeleri
• Oturum haklarındaki diğer kısıtlamalar.

Yıllardır süren hukuk mücadelesinde bazımahkemeler tarafından haklı bulanan çiftevatandaşların kararına itiraz eden Hollandayabancılar bakanlığı temyize gitti. Danıştayise davanın binlerce kişiyi etkilediği için,dava Avrupa Adalet Divanına intikal etti. AvrupaAdalet Divanı 29 mart 2012 tarihindeDanıştayın yönelttiği soruları cevaplandırdı.


1. Türk ve Hollanda vatandaşlığı bulunanaile fertleri 1980 yılındaki ek antlaşmadaki7’ci maddeden yararlanabiliyorlar mı?

2. Çifte vatandaşlığı hangi tarihte aldığıönem taşıyor mu?

Avrupa Adalet Divanı Hollanda devletinecevabını net bir şekilde verdi.

Avrupa Adalet Divanı Türk vatandaşı olan kişilerinher zaman Ankara antlaşmasından yararlanabileceğinibelirtti. Aile fertlerinin çiftevatandaşlığının bulanmasının Ankara antlaşmasındakihaklarından mahrum olmayacağınıbelirtti. Böylece çifte vatandaşlığa sahipve AB üyesi ülkede yaşayan Türklerin Türkvatandaşı olan aile bireyleri açısından Ortaklıkhukukundan kaynaklanan haklardan yararlanabilmeleriyolu açılmış oldu. En önemlisi.Türkiye'den eşini getirmek isteyen çiftevatandaşlığa sahip olanlar 1250 Euro gibiastronomik bir rakam ödemesi gerekiyor idi.Ödenen harç paralarını geri almak için INDye başvuru yapılması gerekmektedir. Oturummüsaadesi iptal olan Türk vatandaşları.Davalarını yeniden açmaları gerekmektedir.Yıllardır Avrupa Adalet Divanına taşınan davalardahep gülen taraf Türk vatandaşlarıoldu. Fakat Hollanda devleti yıldırma politikalarıile. Avrupa adalet Divanının vermişolduğu kararları yok saymakta idi. Yabancılardansorumlu bakanlıktan henüz AvrupaAdalet Divanının almış olduğu karara biraçıklama gelmedi. Fakat Kanun değişikliğikaçınılmaz görünüyor.