Kadınım, Sorunlarım Var!


  • Kayıt: 17.12.2016 10:15:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:01:01

Günümüzde kadınların toplumsal cinsiyetçilik nedeniyle yaşadıkları ayrımcılık, kadına yönelik şiddet gibi durumlar, biyolojik etmenlere ek olarak kadınları ruh sağlığı sorunlarına daha yatkın kılmakta. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Kadın Ruh Sağlığı Merkez Direktörü Dr. Hatice Turan kadınları sorunlarını konuşmaya davet ediyor.

Araştırmalar, gelişmiş ülkelerde kadınların erkeklere göre daha uzun yaşamalarına rağmen, çok daha fazla akut ve kronik hastalık bulgusuna sahip olduklarını göstermektedir. Tüm dünyada başlıca kadı sağlığı sorunu ise “ruhsal sağlıktır”. Bu nedenle de kadın ruh sağlığı gelişmiş ülkelerde ayrı bir dal olarak ele alınmaktadır.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Kadın Ruh Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Hatice Turan kadınları sorunlarını tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için konuşmaya davet ederek şunları söyledi:

“Kadınların yaşamında kültüre, ekonomik duruma ve çevreye özgü farklılıklar ortaya çıkar. Kadınların cinsellikleri, doğurganlıkları, erkeklerle ve toplumla olan ilişkileri ruhsal yapıları üzerinde de farklılıklar oluşturur. Toplumsal cinsiyet rolleri kadın yaşantısını özgürce planlamasında zorluklara neden olurken yaşamını daha da stresli hale getirmektedir. 

Gebelik süreci, doğum, çocuk yetiştirme, ailenin diğer bireylerinin bakımını üstlenme, ikili ilişkilerde yaşanan zorlanmalar günlük yaşam sorunlarını da arttırır. Tüm bunların sonucu olarak, kadınların yaşadıkları durumları değiştirilemez olarak görmesi, kadının kendisini daha olumsuz algılamaya, benlik saygısında azalmaya, olumsuzlukları içselleştirmeye ve çevresel değişkenlerden daha çok etkilenmeye neden olur. 

Sosyoekonomik durum, cinsiyet rolleri, şiddete maruz kalma ve biyolojik faktörler (gebelik, doğum, adet döngüsü, menopoz süreci gibi) kadın ruh sağlığını doğrudan etkiler. Kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, bedensel belirtilerin ön planda olduğu somatoform bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozuklukları gibi ruhsal tanılar kadınlarda erkeklere oranla belirgin olarak daha sık karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bu konuların hassasiyetini ve önemini bilerek, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi bünyesindeki Türkiye’nin ilk özel kadın ruh sağlığı merkezinde kadınların hayatlarının her aşamasında karşılaşabileceği zorluklara ve ruhsal sorunlara yönelik tedavi ve psikolojik destek sağlamayı hedeflemekteyiz.

Kadın Ruh Sağlığı Merkezimizde, sağlıklı toplum için, kadın ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi 
için çalışıyoruz.  Kişiyi sadece ruhsal hastalıklar yönünden değil, kadınların biyolojik üreme döngüsü, aile içi veya toplumsal şiddete/ayrımcılığa maruz kalması, eğitim/çalışma hayatından uzak kalması ve sosyal destek yoksunluğu gibi pek çok etkenle karşı karşıya olduğumuzu unutmadan değerlendiriyoruz. Tedavi seçeneklerimizi buna yönelik planlıyor ve yardımcı destek sistemlerini harekete geçiriyoruz.

Tüm kadınlarımızı sağlık konuşmak, sohbet etmek üzere kadın ve ruh sağlığı merkezimize bekliyoruz…”