Küresel Isınma


  • Kayıt: 26.12.2018 21:48:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:06:57

Küresel Isınma

 

SICAK YILLAR 

 

Yerküreyi çepeçevre saran atmosferde bulunan CO2, CH4, N2O, CFC, O3, ve CO gibi gazlar sera etkisi yaparak yeryüzünün bugünkü sıcaklık derecelerinde kalmasını sağlamaktadır. Atmosferin yeryüzünden itibaren ortalama 11 km yukarısına kadarki troposfer katmanında bulunan sera gazlarının atmosferde giderek artması, küresel ısınma dediğimiz, tüm canlıların yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşan olaylar zincirinin oluşmasına neden olmaktadır.  Bilhassa fosil yakıtların aşırı kullanımı, hızlı nüfus artışı, yaşam standardının yükseltilmesi gibi insan aktiviteleri küresel ısınmanın etkilerini artıran olaylardır.

 


Küresel ısınma olgusu sonucu gözlenen doğal felaketler, insan yaşamı başta olmak üzere bitki ve hayvanların yaşam koşullarını güçleştirmektedir. Dünya iklim sistemindeki bu ani, aşırı ve sert değişimlerin 30-40 yıl sonra tarım yapacak toprak, yaşanacak yeryüzü bırakmayacağı tahmin edilmektedir.


Tüm canlılar yaşamak için önce havaya, suya ve besine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları doğadan elde ederler. İhtiyaçlarının bazıları için doğal kaynakları olduğu gibi kullanırlar. Bazı ihtiyaçlar için de doğal kaynakları ihtiyaçlarına göre değiştirip kullanırlar.Doğal çevrede, kendi içinde bir denge ve yenilenme vardır. İnsanlar bazen doğal çevreyi değiştirirken ve ondan yararlanırken bu dengeyi olumsuz olarak etkileyecek şekilde davranırlar.Canlıların gelecekte de sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri içim doğal çevrenin korunması gerekir. Bu da ancak doğal çevreye duyarlı insanlar sayesinde olacaktır. Doğal çevreyi korumak herkesin görevidir. Çok basit tedbirler doğal çevreyi korumaya önemli katkı sağlar.


Hollanda’da meclise sunulan dünyanın en kapsamlı iklim yasası, çok büyük başarı değil ama dönüm noktası.İklim kanunu Hollanda Parlamentosu'nun beş yıl içinde atacağı adımları planlıyor.Bu planla yürürlüğe sokulması planlanan iklim politikası ilerleyen yıllarda da etkili olacak.Bununla birlikte plan her iki yılda bir revize edilecek. Her Ekim ayının dördüncü Perşembe günü Ulusal İklim Günü ilan edilecek.

 

Hollanda’da iktidarla muhalefeti bir araya getiren yasa teklifi, Başbakan Mark Ruttenin partisi VVD ve muhalefetteki Yeşiller başta olmak olmak üzere toplam yedi parti tarafından destekleniyor.Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olanHollanda’da, 2016 yılı verilerine göre kişi başına 9.6 ton emisyonla, dünya ortalamasının iki katı olarak gerçekleşiyor. Yasa teklifiyle ülkede emisyonların 2050’ye kadar yüzde 95 azaltılması hedefleniyor. Yasa aynı zamanda emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 49 azaltılmasını da yasal olarak zorunlu kılıyor.


Yasaya göre 2019’dan sonra Hollanda hükümetleri her beş yılda bir iklim planlarını gözden geçirip güncellemesi zorunlu. Bu süreç, Paris Anlaşmasına uyumlu bir biçimde yürütülecek. Ayrıca Enerji ve İklim Bakanlığı, düzenli olarak hedefleri takip etmek ve raporlamakla zorunlu tutuluyor.

 

Aralarında ABD Savunma, Enerji, Ticaret, Ulaştırma Bakanlıkları ile NASA'nın bulunduğu 13 resmi kurumun hazırladığı "İklim Bilimi Özel Raporu" yayınlandı.Son 115 yılda dünya genelinde ortalama sıcaklığın 1 santigrat derece arttığına dikkat çekilen raporda, 1901-2016 döneminin modern medeniyet tarihindeki en sıcak dönem olduğu vurgulandı.


Raporda, son 3 yılın dünya tarihindeki en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğinin altı çizilirken, bu trendin devam etmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.


Raporda, şunlara yer verildi:"Bu değerlendirmeler ve kapsamlı delillere bağlı olarak, 20'nci yüzyılın ortasından bu yana görülen ısınmanın asıl nedenleri insan faaliyetleri ve sera gazı emisyonları. "Raporda ayrıca, dünya genelindeki binlerce bilim insanı tarafından yapılan araştırmaların, dünya yüzeyinde, atmosferde ve denizlerde sıcaklık değişimini ispatladığı hatırlatılırken, bu araştırmaların buzullardaki erimelerle deniz seviyelerindeki yükselmeleri de ortaya koyduğuna işaret edildi.

 

ATALAY KIZILAY