OSMANLI RESSAMLARI


  • Kayıt: 11.01.2019 18:19:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:07:04

OSMANLI RESSAMLARI


Cumhuriyet dönemi Türk resminin temeli Osmanlı ressamlarına dayanır. Sanayii Nefise Mektebiyle birlikte Türk resmi ivme kazanmıştır. Fakat Türk resminin evveliyatı daha da eskidir. Minyatür resim üç boyutlu resme göre daha da eskidir. Üç boyutlu resmin başlangıcı da Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında başladığı söylenebilir.

 


 “Fatih; sanat, fikir ve politika yönünden açık fikirli biri olduğu için çağdaş Batı resmine ilgi göstermiştir.”


Fatih saraya Gentile Bellini, Constanze da Ferrera gibi ünlü İtalyan sanatçılarını getirtmiştir. Bilindiği Bellini Fatih’in o ünlü portesini yapmıştır.Fatih’in gül tasvirli portesini yapan Sinan Bey’in İtalyan sanatçılarından etkilendiği söylenir. Bu resmin figürü modle ederek bir kütle etkisi araştırmalardan ileri gidemediği ifade edilse de üç boyutlu resmin Osmanlı’da bu resimle başladığının belirtilmesine karşılık Lale Devri’nin ünlü nakkaşı Levnî ve Abdullah Buharî’nin yaptığı minyatürlerde ortaya çıkmıştır. Buharî’nin 1729 tarihinde cilt kapağı üzerine iki peyzajı ilk figüratif manzara resmikabul edilmektedir.

 

Minyatür sanatı


Fatih’ten sonra Yıldırım Beyazıt, Kanuni, Yavuz Sultan Selim gibi Osmanlı Sultanları Türk resmine değer vermişlerdir. Fakat bu resimler minyatürden öte geçememiştir. Nitekim minyatür sanatı da Selçuklulardan bir miras olarak Osmanlılarda devam etmiş ve yükselişini sürdürmüştür.

 Minyatür sanatı 16.yy.da doruk noktasına çıkmıştır. Saray da tarihi ve edebi eserlerin resimlendirildiği bilinmektedir. Bu yüzyılda Matrakçı Nasuh, Nigarî, Osman gibi ünlü sanatçılar, XVII. yüzyılda Nakkaş Hasan başarılı sanatçılar tarihteki yerin almışlardır.
Türk resim sanatının doğuşu 19.yy.da başlamıştır. Batıdan gelen teknik ve biçim yoğunlaşmasının sonucu olarak Türk resmi yükselişini sürdürmüştür.


II. Mahmut, XIX. yüzyıl başlarında portresini yaptırıp devlet dairelerine astırmıştır. Resim sanatına düşkünlüğü ile bilinen Abdülaziz’in, resim çalışmalarındaki değişim çabalarına katkıları olmuştur.


Sultan Abdülaziz 1871 yılında heykeltıraş Fuller’e heykelini yaptırarak bu değişimde belki de hem resim hem de heykel sanatı alanında çağdaş sanatta önemli bir değişimde payı olmuştur. Bu tarihten sonra Türk ressamları porte ve peyzajda özgün eserler vermişlerdir.