MÜSLÜMAN DÜNYADA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE ULUSLARARASI ARENADA OKUYUCULARLA BULUŞTU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlanan "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" kitabının içindeki makalelerden seçkiler, uluslararası alandaki en önemli akademik yayıncılardan olan Routledge tarafından “Çağdaş Müslüman Sosyo-Politik Düşünce Uluslararası El Kitabı” başlığı ile İngilizce olarak yayımlandı...


  • Kayıt: 03.11.2021 13:31:47 Güncelleme: 03.11.2021 13:31:47

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlanan "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" kitabının içindeki makalelerden seçkiler, uluslararası alandaki en önemli akademik yayıncılardan olan Routledge tarafından “Çağdaş Müslüman Sosyo-Politik Düşünce Uluslararası El Kitabı” başlığı ile İngilizce olarak yayımlandı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Prof. Dr. Lütfü Sunar editörlüğünde hazırlanan "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” kitabında yer alan makalelerden seçkiler Routledge’dan “Çağdaş Müslüman Sosyo-Politik Düşünce Uluslararası El Kitabı” başlığı ile yayımlandı. Çok beğenilen ve talep gören eser, uluslararası alanda da okuyucularla buluştu. Kitabın içinde yer alan makalelerden seçkiler, uluslararası alandaki en önemli akademik yayıncılardan olan Routledge tarafından İngilizce olarak beğeniye sunuldu.

Routledge’dan yayınlanan İngilizce kitabın önsözünde Prof. Dr. Sunar, YTB’nin desteği ile hazırlanan bu yeni kitabı, dört ciltlik "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” kitabının halefi olarak değerlendiriyor ve yeni makalelerin de yer aldığının altını çiziyor.

“Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” başlıklı dört ciltlik eser, geçtiğimiz yıl YTB tarafından Prof. Dr. Lütfü Sunar editörlüğünde Türkiye ile benzer tarihi ve kültürel dönüşüm süreçleri yaşayan toplumların entelektüel, felsefi ve siyasi birikiminin, ülkemizdeki ilmi eserler külliyatına eklenmesi amacıyla Türkçe olarak hazırlandı.

8 ülkeden 42 araştırmacının katkı sunduğu çalışmanın tamamı; Türkiye, İran, Mısır ve Hint Alt Kıtası olmak üzere 4 ciltten oluşuyor. Söz konusu ülke ve bölgelerdeki çağdaş düşünce birikimini ele alan ve farklı ilgilere sahip kişilerin rahatlıkla okuyup faydalanabileceği içerikle hazırlanan eser, ilmi, fikri ve teknik gelişmelerin hız kazandığı süreçte Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması açısından önem taşıyor.

Ortak tarihi, kültürü ve coğrafyayı paylaştığımız toplumların günümüzdeki fikri yapılarını sistematik bir biçimde inceleyen bu eserin toplumlar arasındaki ilişki, iletişim ve iş birliğinin de başlangıç çerçevesini oluşturması hedefleniyor.