*Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar Eseri Yayınlandı*

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık yeni eseri Ankara Otto Yayınlarından çıktı...


  • Kayıt: 23.02.2022 22:49:03 Güncelleme: 23.02.2022 22:50:51

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık yeni eseri Ankara Otto Yayınlarından çıktı.

Müslüman Azınlıklar setinin 5’inci cildi olan “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli eser birçok akademisyenin bir araya geldiği önemli bir çalışma olarak Avrupa ülkelerindeki Müslümanları mercek altına alıyor. Daha önce „Günümüz Asyasında Müslüman Azınlıklar”, “Günümüz Avustralya Kıtasında Müslüman Azınlıklar”, “Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar” ve “Günümüz Afrikasında Müslüman Azınlıklar” isimli akademik çalışmaların editörlüğünü üstlenmiş olan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın yeni çalışmasında Almanya’nın da yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz edilmektedir.

Kitap Avrupa’daki Müslüman azınlıklar hakkında kaleme alınan çeşitli akademik makaleleri ve kırka yakın Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Bunlar arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların siyasi, sosyal, dinî, ekonomik, kültürel ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konulmaktadır. Kitap önce tarihsel bir bakış açısıyla başlamaktadır. İslamiyet’in Avrupa ile ilk teması daha Hz. Muhammed hayatta iken gerçekleşmiştir. Asırlar boyu süregelen İslam-Avrupa ilişkisi Endülüs Medeniyeti ile zirveye ulaşmıştır. Günümüzde Avrupa denildiğinde akıllara gelen zenginlik ve refahın Avrupa’da yaşayan Müslümanlar açısından geçerli olup olmadığı meselesi de araştırılmaktadır. „20. Yüzyılda Avrupa’ya yönelik göç hareketleri ve ardında yatan dinamikleri” ele alan ünlü sosyolog ve antropolog Kadir Canatan’ın da bu kapsamlı eserde bir makalesi bulunmaktadır. “Avrupa’da İslamofobi ve sebepleri”nin de ortaya konulduğu çalışmada, “Avrupa’da İslam ve Müslümanların geleceği” de irdelenmektedir.

Ülkeler kısmında özellikle Avrupa’lı Müslümanların Fransa’dan sonra en yoğun yaşadığı Almanya göze çarpmaktadır. Almanya bölümü siyaset ve tarih bilimcisi Yasin Baş tarafından ele alınmıştır. Yasin Baş 33 sayfalık akademik makalesinde Almanya’daki Müslüman hayatın adeta röntgenini çekmiştir.

Yasin Baş kimdir?

1982 yılında Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Osnabrück şehrinde doğan Yasin Baş, yüksek lisans eğitimini Osnabrück Üniversitesinde Siyaset Bilimleri ve Tarih alanında tamamladımıştır. Bir sivil toplum kuruluşunda araştırmacı olarak görevli olan Yasin Baş, aynı zamanda gazetecilik, mütercimlik ve siyasi danışmanlık mesleğini de ifa etmektedir. Baş, 2003 senesinde T.C. Hannover Din Hizmetleri Ataşeliğince düzenlenen kompozisyon yarışmasında Aşağı Saksonya ve Bremen birincisi, 2005 yılı T.C. Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavriliğince düzenlenen Almanya „5. Ödüllü Kompozisyon Yarışması“ Almanya birincisi olmuştur.

Birçok şirket, kurum ve kuruluşta pratik tecrübe kazandı

2002 ile 2007 yıllarındaki üniversite tahsili esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Federal Alman Meclisi, Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı, IMAP Siyaset ve Şirket Danışmanlığı Enstitüsü gibi önemli devlet ve sivil kurumlarında stajlar yapmıştır. Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) ve Neue Westfälische Zeitung (NWZ) gibi Almanya’nın tanınmış gazetelerinde de stajyerlik yaparak iş deneyimi kazanmış olan Baş, siyasetçi, gazeteci ve yöneticilere danışmanlık yapmaktadır. Yasin Baş’ın ağırlık verdiği diğer çalışma alanları Türkiye-Almanya ilişkileri, Alman medyası, ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobi’nin yanı sıra göç, uyum, katılım ve Almanya’daki Türkler’dir. Yasin Baş’ın yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan birçok kitap, makale ve araştırmaları bulunmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri ve fahri görevler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez için de çalışmalar yapmış olan Yasin Baş, birçok resmi ve sivil kurumlara, milletvekili ve STK yöneticilerine de danışmanlık yapmıştır. 2016 ile 2018 ve tekrar 2021 yılında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Yasin Baş, 2014 ile 2016 yılları arasında Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Akademik çalışmaları:

Baş, Yasin: “Günümüz Avrupasında Müslüman azınlıklar – Almanya”, Aycan, İrfan (eds.): Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar, Ankara 2022, p. 149-182; Baş, Yasin: Almanya’da Medya: Yazılı, görsel ve online medya analizi ve medya sistemine yönelik eleştiriler, Köln 2020; Baş, Yasin: Almanya’da Medya, Bağcı, Hüseyin / Ermağan, İsmail / Gümüş, Burak (eds.): Dünya Siyasetinde Almanya, Cilt 2, Ankara 2020, p. 131-175; Baş, Yasin: „Presseschau 2018 – Muslime in den Medien“ [“Basın Taraması 2018 – Medya’da Müslümanlar”], Köln 2019; Baş, Yasin: „Geschichte der Türken in Deutschland“ [“Almanya’da Türklerin tarihi”], Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yodaş, Yunus (eds.): Deutsch-Türkische Beziehungen, Historische, sektorale und migrationsspezifische Askepte [“Alman-Türk İlişkileri, Tarihi, Sektörel ve Göçmenlik Alanından Bakış Açıları”], Frankfurt am Main 2017, p. 485-506; Baş, Yasin: „Muslime in den Medien und der Öffentlichkeit“ [“Medya ve Kamuoyunda Müslümanlar”], Bulut, Yılmaz (eds.): Almanya’da Müslümanlar, Toplumsal Etkileşim Sürecinde Sorun ve Perspektifler, Ankara 2014, p. 314-329; „nach/richten – Muslime in den Medien 2010“ [“nach/richten – Medya’da Müslümanlar“], Köln 2011; Baş, Yasin: „Islam in Deutschland – Deutscher Islam?“ [“Almanya’da İslam – Alman İslam’ı mı?”], Saarbrücken 2008.