İslami İlimler Kursları,Büyük Başarılara İmza Atıyor


  • Kayıt: 05.04.2017 08:34:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:02:07

Değerli okuyucularımız. Bu ay Kuzey Hollanda İslami İlimler Sorumlusu Muhammed CEBECI ile bir söyleşi yaptık. Kendisiyle bu kursların açılış serüvenini, kurslara duyulan ihtiyacı ve de kurslar hakkında genel bilgi edinebilme adına çok verimli bir söyleşi gerçekleştirdik..Kendisine bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz.


 

Sayın Muhammed CEBECI Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Bendeniz, 1978 Gümüşhane doğumluyum. Türkiye’de İmam Hatip Lisesi mezunu olmakla birlikte, bir dönem yolum Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine uğramış, şahsıma yapılan Avrupa’da bir üniversite okuma teklifine hayır demeyip, eğitimime buralarda devam edebilme adına, Türkiye’de ki eğitimimi yarıda bırakarak 1997 yılında Hollanda’ ya geldim. Burada Amsterdam Üniversitesi’nde Theology (Teoloji/İlahiyat) bölümünü bitirdim. Son olarak ta yine aynı üniversite’de “Master of Arts teaching Religion’’ adı verilen birinci derecede din dersi  öğretmenliği ve pedagojik formasyon alanında post master yaptım. 


2004-2010 yılları arası 6 yıl boyunca Hollanda İmam Hatipliler Vakfı başkanlığı görevinde bulundum. 2005 yılında Hollanda Adalet Bakanlığına bağlı hapishanelerde Manevi Ruhsal Danışman olarak başladığım mesleğimi, şu an itibari ile JC Zaanstad hapishanesinde devam ettirmekteyim. Özellikle Hollanda eğitim sistemi ve din dersi öğretmenliği alanında yapmış olduğum post master geçmişimden istifade ederek de, 2015 ocak ayı itibari ile Kuzey Hollanda İslami İlimler Sorumlusu olarak güzide teşkilatımız Milli Görüş Eğitim Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktayım.


Bize şu an sorumlusu olduğunuz İslami İlimler Kursları’ndan bahsedebilir misiniz? Bu kurslar ne zaman kuruldu, geçmişi nedir?

 

Kurslarımız IGMG Genel Merkez Eğitim Başkanlığı bünyesinde 2012 yılında teşkilatımız olan 28 ülkede 

kurulmuş, daha önceleri şubelerimizde ve bölgelerimizde Hatibelik, Vaizelik ve diğer eğitim ile alakalı tüm kursları kendisine has özel bir müfredat ile bir çatı altında toplamış, yetişkinlere yönelik imam hatip liseleri seviyesinde Milli Görüş Teşkilatlarının her geçen gün bir yıldız gibi parlayan eğitim kurumlarımızdır. 

 

2009 yılında bölgemizde “her genç kaliteli bir eğitimi hak eder” sloganıyla kurulan Nizamiye Eğitim Kurumlarımız zamanla dönüşüm sağlamış olup, 2016-2017 Eğitim-Ögretim yılı itibari ile İslami İlimler Kursları olarak hizmet vermektedirler. Şu an halihazırda Amsterdam, Amersfoort, Utrecht ve Zaandam olmak üzere dört ilimizde kurslarımız olmakla beraber, önümüzdeki eğitim yılı itibari ile Beverwijk İslami Ilimler Kursumuzu da inşaAllah açmış bulunacağız.. Şu an bu dört kursumuzda eğitim gören toplam kız ve erkek öğrenci sayımız yaklaşık 300’dür. Bu azımsanmayacak bir rakamdır. Biz bu kurslarımızla Avrupa’da ki islami eğitime yeni bir tat ve yeni bir soluk getirdik.

 

Neden böyle İslami İlimler Kurslarına ihtiyaç duyuldu?

Bakınız, biz müslümanlar artık Avrupa’da kalıcıyız..Avrupa’ya gelen ilk neslimiz o günün şartlarında ellerinden gelenin en iyisini yapagelmiş; camiler, dernekler ve teşkilatlar kurmuşlar ve Türk İslam kimliğinin yeni nesillerde kaybolmaması için çok önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Bu yüzden ilk nesle her zaman müteşekkiriz..Yalnız Allah Rasulünün Medine’ye hicreti sonrası mescit yanına inşa ettirdiği ashab-ı suffeler benzeri eğitim kurumları zamanın şartları ve konjöktürü gereği Avrupa’ da bilahare kurulamamış veya ihmal edilmiştir. İlk emri OKU olan islam dininin Avrupa’ da ki garip nesli bu eksikliği hep hissedegelmiştir. Bunu bir bayrak yarışı olarak düşündüğümüzde, yeni nesil büyüklerinden almış oldukları bu bayrağı daha da ötelere taşımışlardır ve taşımaktadırlar..

 

Teşkilat olarak bizler, İslami İlimler Kursları ile yeni Mus’ablar ve Sümeyye’ler yetiştirme derdindeyiz…Biz bataklıkta batmayan, güzel kokulu gülleri yetiştirme telaşı ve çabası içerisindeyiz.. Mus’abların, Sümeyye’lerin özlemini son yıllarda daha da çok çektiğimiz Avrupa’da, bu işe öncü olmak, önderlik etmek ancak yeni Mus’ablara ve Sumeyye’lere özlem duyanların gerçekleştirebileceği kutlu bir eylemdir. Yükümüz ve sorumluluğumuz ağır, ama bir o kadar da ulvidir.


Yaklaşık 12 senedir Hollanda hapishanelerinde manevi danışman olarak çalışan bir kardeşiniz olarak şunu belirtmeliyim ki; müslümanların bir suça bulaşma oranı diğerlerine oranla çok fazladır. Hollanda hapishanelerinin hemen hemen %37,5’u müslümanlardan oluşmakta ve bu müslüman mahkumların  % 70’i gençlerden oluşmaktadır…Son dönemlerde Türkler arasında ki intihar vakaları malumunuzdur. Yine Hollanda’ da gençlerimizdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılıkları kanayan ayrı bir yaramızdır. Bu ve benzeri sorunların ana kaynağı tek kelimeyle eğitimsizliktir, gençlerin içinde bulundukları kimlik bunalımıdır. Bizler bu sorunlara en güzel cevabı doğru islami bir eğitimle vermekteyiz. 

 

Avrupa’da yaşayan gençlerin artık ekmeğe suya ihtiyacı olduğu kadar, bu tür islami eğitim kurumlarına da yadsınamayacak kadar ihtiyacı vardır..Yaşadığımız toplumun kendisinden beklediği görev ve sorumlulukların bilincinde olan Milli Görüş Teşkilatlarımız, bulunduğu ülkelerde İslami İlimler Kursları ile öğrenen, öğreten, araştıran ve uygulayan öğrenciler yetiştirerek böyle hayırlı bir çalışmanın içerisinde yer almakta, dini eğitim alanında Avrupa toplumunda öncü olmaktadır. 

 

Misyonumuz dini, ana kaynaklarından araştırmak suretiyle öğrenen, Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetini kendine rehber edinen, öğrendiği ve mezun olduktan sonra da öğreteceği islami bilgiler ile insanlığa bir değer katan, ümmet bilincine sahip, ‘’emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i anil münker’’ şuurunda iyiliği emreden ve kötülükten men eden; ahlaklı, şuurlu ve irfan sahibi örnek nesiller yetiştirmektir.

 

Siz söyleşimizin başında bir İmam Hatipli olduğunuzu ve daha önceleri Hollanda İmam Hatipliler Vakfı başkanlığı görevini yürüttüğünüzü söylemiştiniz? Peki siz imam hatip okullarını da iyi bilen bir kişi olarak, bugün sorumlu olduğunuz İslami İlimler Kursları ile arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?


 

Ben şahsen genelde Avrupa’da ki, özelde de Hollanda’ da ki İslami İlimler Kurslarının açılış serüveni ile Türkiye’de Cumhuriyet döneminde başlangıçta 10 aylık kurslar olarak kurulan İmam Hatip Liseleri arasında bir benzerlik görüyorum. Her iki ilim yuvasıda ihtiyaca binaen kurulmuştur. Mekke döneminde Darul Erkam, Medine döneminde Ashab-ı Suffeler nasıl ki bir ihtiyaca binaen kurulmuş ise, IGMG bünyesinde kurulan ve hizmet veren İslami İlimler Kursları’da aynı misyon ve vizyon ile böyle bir ihtiyaca binaen kurulmuş olup, herkeste var, bizde de olsun düşüncesiyle hayata geçirilen çalışmalar asla değildir. Bu kurslar, tıpkı günlük tüketilen ekmek ve su gibi icinde yaşadığımız Avrupa toplumunda bir ihtiyacın ürünü olup, ulvi bir davaya hizmet etmektedirler…


Her ne kadar güzel ülkemiz Türkiye’de, ilk imam hatip kursları o günün şartlarında cenaze yıkayacak, namaz kıldıracak imam eksikliğini gidermek için açıldı ise de, suyun akıp yolunu bulması gibi, imam hatip liseleride asli yolunu bulmuş, kendisine tarihin yüklediği sorumluluğu yüklenmiş ve nihayetinde bağrından toplumumuza örnek olacak şahsiyetler çıkarmıştır. Tarih imam hatiplilerin bu başarılarını günümüzde nasıl altın harflerle yazıyorsa, bundan 40-50 yıl sonra da, Avrupa’da ki müslümanların bugünleri yazıldığında, bugün besmele ile atılan tohumların nasıl meyveye durduğunu, yaşarsak bizler, ömrümüz elvermez ise çocuklarımız şahit olacaklardır…Sadaka-i cariye dediğimiz işte tam da budur..


Bize birazda İslami İlimler Kurslarının işleyişi hakkında bilgi verirmisiniz?


Tabiki. İslami İlimler Kurslarımız bir eğitim–öğretim yılı içersinde uygulanan ders programı ile toplamda 3 sene sürmektedir. İslami İlimler Kursu için yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan öğrenci adaylarına yönelik ‘Hazırlık Sınıfları’ larımız mevcuttur. Kurslar, çalışan öğrenciler ya da hafta içi örgün eğitime gidenler için hafta sonu; vakti müsait olanlar için de, hafta içi olarak planlanmaktadır. Bu konuda ihtiyaca göre hareket edebilmesi için, tüm insiyatifi kurs müdürlerimize bırakıyoruz. Haftalık ders saati 6 saattir. Kursa devamlılık, mesleki uygulamaya katılma, sınavlara katılma kursun şartlarındandır. Şunu bir imam hatip menşeili kardeşiniz olarak içtenlikle belirtmeliyim ki, İslami İlimler Kurslarımızın müfredatı ve eğitim seviyesi imam hatip okulları ile kıyaslandığında hemen hemen hiçbir fark bulunmamakta ve dersler o seviyede verilmektedir. Hatta akademimizde üniversite hocaları tarafından ilahiyat seviyesinde dersler verilmektedir.


İslami İlimler Kursları’nda öğrenci olabilmek için gerekli şartlar var mıdır, yoksa her genç bu kurslara katılabilir mi?


Malumunuz kaliteyi düşürmeme ve seviyeli sınıflar oluşturabilme adına bizlerinde kurslarımıza kabul edeceğimiz öğrencilerde aradığımız belli başlı şartlar mevcuttur. Bunlar;

• 16 yaşını bitirmiş olmak

• 35 yaşından büyük olmamak

• Temel dini bilgilere sahip olmak (İlmihal, Akaid, Siyer-i Nebi vs.)

• Kur’an-ı Kerim’i iyi derecede okuyor olmak

Bu şartlara sahip olan herkes giriş sınavlarına katılarak, başarılı olduğu takdirde kurslarımıza kaydını yaptırabilmektedir. İslami İlimler Kursu için yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan öğrenci adaylarına yönelik ‘Hazırlık Sınıfları’ larımız mevcuttur. Yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan öğrencilere, bu hazırlık sınıflarında gerekli bilgi seviyesi kazandırmaktayız.


Az önce mesleki uygulamadan bahsettiniz. Bu konuda bizleri aydınlatabilir misiniz?


 

Şöyle izah edeyim..Bu kurslarımızın en önemli özelliği, ders çeşitliliğiyle öğrencilerimizin dini eğitimlerini tamamlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda öğrenilen bilgilerin aktarımını da pedagojik formasyon dersleri ile öğretiyoruz. Kurslarımız bilginin tecrübeye dönüşmesi ve toplum içinde köprüler kuran eğitimli kişilerin yetişmesini özellikle amaç edinmiştir. Mesleki okullardakine benzer bir şekilde, kurslarımızda uyguladığımız sistemimiz ile, işlenen deslerde öğrenilenlerin, öğrencilerimizde yetenek haline gelmesini sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Bu amaçla ogrencilerimize “Mesleki Uygulama’’ adı altında uygulamalar yaptırmaktayiz. Bu uygulamalarla öğrencilerin; cami ve şubelerimizde, ev sohbetlerinde, Temel Bilgiler Kurslarında, pedagojik temelli ders vermelerini, sohbet, vaaz ve sunum hazırlayıp bunları sunmalarını istemekteyiz. İslami İlimler Kursunu bitiren öğrenciler temel manada islam dininin ana ilimlerinin kaynaklarına ulaşma yollarını, yapılan yorumları anlayabilme yeteneğini kazanmaktadırlar. İslami İlimler Kurslari ile öğrencilerimize bu yeteneği kazandırırken, onlara böylelikle mesleki uygulama imkanı da sunmaktayız. Güzel olan taraf, mezun öğrencilerimiz özellikle Eğitim Merkezli çalışmalarımız, programa dayalı ev sohbetlerimizin yanı sıra, Teşkilatlarımızın her kademesinde görev alabilmektedirler..


 

Bizlere son olarak söyleceğiniz birşeyler var mı?

Ben şahsıma bu fırsatı verdiginiz için size teşekkür etmek istiyorum..Son olarak sizinle iki önemli hususu paylaşmak istiyorum…


Bakınız burada Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarımızı önemli bir gelişmeden haberdar etmek  istiyorum. Bildiğiniz gibi açık öğretimden imam hatip lisesi mezunu olabilme hakkı mevcuttur. Bu haktan Avrupa’da ki Türk vatandaşlarımızda istifade edebilmektedir. Bu konuda tüm yetki ve sorumluluk IGMG Genel Merkez Eğitim Başkanımıza dolayısıyla da Milli Görüş Teşkilatlarına verilmiştir. İşte tam da bu noktada, bizler açık öğretimle imam hatip mezunu olmak isteyenleri, İslami İlimler Kursları ile buna hazırlıyoruz,  bu yönde kendilerini destekliyoruz ve yönlendiriyoruz. Bir bakıma bu alanda, bir dershane görevi üstlenmekteyiz. Ben sizin aracılığınızla, gerek açık öğretim imam hatip lisesi bitirme konusunda, gerekse de tüm islami ilimler eğitimlerimizin tanıtımı için 6-7 mayıs 2017 tarihlerinde bölge binamızda düzenleyeceğimiz ‘’Tanıtım Gününe’’ ilgi duyan herkesi davet etmek istiyorum.


Ve aynı zamanda bu sene ilk defa mezun vereceğimiz İslami Ilimler Akademisi mezuniyet proğramımıza ve diğer kurslarımızın diploma törenlerine tüm kardeşlerimizi davet etmek istiyorum. Amsterdam’da Kristal düğün salonunda 4 Haziran 2017 Pazar günü organize edeceğimiz iftarlı bu mezuniyet proğramı için değerli kardeşlerimizden şimdiden o gün bizlere ajandalarında yer ayırmalarını istirham ediyorum.