Hollanda’da Onlarca Hafız Yetiştiriyoruz


  • Kayıt: 12.07.2017 13:53:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:03:17

Hafızlık eğitimi; İslam aleminde ve Türkiyemizde resmi bir eğitimdir. Hollanda'da resmi olması için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalara katkısı olsun için hıfzını tamamlayan öğrencilerimizi yılda bir kere TC. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İGMG ile beraber organize ettiği hafızlık seviye tespit sınavına sokuyoruz. Şimdiye kadar 15 öğrencimiz resmi diplomalarını almıştır.

 

Kısa olarak kendinizi tanıtır mısınız?

Ahmet Kaya. 1972 yılından Bayburt Masat köyünde doğdum. İlk okul okumadan evvel 7 yaşında hafız olmuştum. Daha sonra Trabzon'un ilçesi Of'ta 4 yıl ilk okulla beraber Kıraat okudum. 1984-1999 yılları arasında İstanbul'da eğitimime devam ettim. Ortaokul ve lise öğrenimim süresince medrese eğitimime devam ederek İlmiyye icazetimi aldım. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önlisans mezunuyum. Son 15 yıldır İGMG Kuzey Hollanda Bölgesi'nde eğitimci, imam ve hatip olarak görev yapmaktayım. Dokuz yıldır Amsterdam Selimiye Camii'nde hem imamlık hem de kurduğumuz hafızlık kursunda müdürlük görevime devam ediyorum.


Hafızlık eğitimi ne zaman başladı?

2011 yılının Kasım ayında Amsterdam Selimiye Camii'nde başladı.


Hafızlık eğitimi almanın bir yaşı var mı?

Aslında bir yaşı yoktur. Kalıcı olması için tavsiye edilen yaş 7 – 10 arasıdır. Ama uygulamada 25 yaşa kadar hafızlık yapanlar görülmektedir.


Kimlere hafız denir?

Kuran-ı Kerim'i baştan sona ezberleyip, tümünü gönül aynasına indirerek hafızasında taşıyan kimseye hafız denir.


Şimdiye kadar 15 öğrencimiz resmi diplomalarını aldı

 

Neden buna gerek duydunuz?

Hazreti Kuran'ın günümüze kadar gelişi 2 şekilde olmuştur: 1. Nakli olarak: Yani mushaflarda yazılarak 2. Ümmetin Hafızasıyla: Yani hafızlıkla. Neden Kuran ile ilgili tüm eğitimler varken hafızlık olmasın diyerek niyet ettik.


İslam tarihine bakıldığında, Asr-ı Saadet'ten itibaren İslam toplumunun yaşaması için hassasiyet gösterdiği hafızlık, hep bir makam ve fazilet olarak telakki edilmiştir. Ayrıca Kuranımızda ve Nebevi sünnette hafızlık hep övülmüştür.

Hafızlık eğitiminin Resmi boyutu nedir?

İslam aleminde ve Türkiyemizde resmi bir eğitimdir. Hollanda'da resmi olması için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalara katkısı olsun için hıfzını tamamlayan öğrencilerimizi, yılda bir kere TC. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İGMG ile beraber organize ettiği hafızlık seviye tesbit sınavına sokuyoruz. Şimdiye kadar 15 öğrencimiz resmi diplomalarını almıştır.


Dini boyutu nedir?

İslam Fıkhında üzerine fetva için çaba verilmiş bir eğitimdir. Hanefi mezhebi nin fakihlerine göre farzı kifayedir.


Hollanda’da kaç kişi hafızlık eğitimi alıyor?

Elimizdeki verilere göre, Hollanda'da Milli Görüş'e bağlı yedi şubede hafızlık veya hafızlığa hazırlık yapan öğrenci sayımız 205'tir.


Hafızlık eğitimi alan çocuklar normal eğitimlerine de devam ediyor. Hafızlık eğitimi, çocukların normal eğitimde geri kalmalarına neden olmuyor mu?

Normal eğitimle kombine olmuş hafızlığı yaparken tam tersi okul derslerinde başarının daha da arttığı yönünde çok bilgi aldık. Az da olsa tersini de duymuştuk. Zamanı tasarruflu kullanan, hafızlıkla ilgili kriterleri taşıyan öğrencilerin kolay halledeceği bir eğitimdir.

Şu ana kadar kaç kişi hafız oldu?

İGMG Kuzey Hollanda Bölgesi'nde 34 öğrenci hafızlığını tamamladı.


Hollanda’da veya Türkiye’de resmi olarak tanınırlığı nedir?

Türkiye'de resmi tanınan bir eğitimdir. Hollanda'da ve tüm Avrupa'da yeni başladığı için gelecekte İslam topumu için tanınacaktır. Çalışmalar devam etmektedir.