Uluslararası Amsterdam Üniversitesi Eylül ayında eğitime başlıyor


  • Kayıt: 13.09.2018 17:22:00 Güncelleme: 20.12.2020 13:06:16

Uluslararası Amsterdam Üniversitesi Eylül ayında eğitime başlıyor

 

Hollanda Milli Görüş teşkilatının kurduğu ve Eylül ayında eğitime başlayacak olan Uluslararası Amsterdam Üniversitesi (International University of Amsterdam) rektörü Bahaddin Budak ile Üniversiteyi konuştuk.Bahaddin Budak alanında tecrübeli bir isim.Ayrıca Üniversitede eğitimciler arasında Hasan Yar gibi isimlerinde yer alması eğitimin kalitesi açısından güzel bir gelişme. Ayrıca ilk etapta din dersi öğretmeni ve hoca açığınında karşılanması açısından önemli katkıları olacağı kanaatındayım.

 

 

 

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?


 Bahaddin Budak 1969 Mardin  doğumluyum. 1974’te Hollanda’ya geldim. İlkokul ve üç yıl ortaokulu okuduktan sonra Suriye’ye gittim. Suriye’de bir yıl medrese eğitimi gördüm daha sonra Türkiye’ye döndüm imam hatip okudum.  Hollanda’da Nijmegen Üniversitesin’de Orta Doğu uzmanlığı İslam İlimleri bölümünde master yaptım. Manevi rehber olarak hapishane ve hastanede çalıştım. Bir süre din dersi öğretmeni olarak görev yaptım.. Üniversite bittikten sonra İslam ilkokulları için din dersi programı hazırladım. Öğretmenlerin İslami kimlik açısından gelişmeleri için kurslar hazırladık. İslam ilkokuluna müdürlük yaptım. Son on bir yıldır Inholland Üniversitesin’de din dersi bölüm baskanıyım. Aynı zamanda Inholland’ın imam ve manevi rehber bölümünde eğitim verdim. Kur’an ilimleri, Arapça, Siyer, Hadis Usulu, Tefsir Usulu, Usul Fikih, Islam Pedagojisi, Ilmi Araştırmalar gibi konularda ders verdim. Şu anda Milli Görüş Teşkilatı, yeni kurulan International University of Amsterdam’ın rektörlüğüne getirildim.

 

Uluslararası Amsterdam Üniversitesi’nin amaç ve gayesi nedir?


 Şimdi Hollanda’da yaşayan Müslüman toplumunun İslami açıdan kimliğini koruması ve geliştirmesi için iki temel vasıflı insanlara ihtiyacımız var. Birincisi vasıflı insanlar Hollanda’da Hollanda toplumunu iyi anlayan gençlerin dilini iyi bilen İslami kimliği kimliğinden ödün vermeyen. İslami ilmin seviyesine uygun olan imamlara ihtiyacımız var. İkincisi aynı vasıflara sahip İslam din dersini veren din dersi öğretmenlerine ihtiyacımız var. Bu iki görevliye o kadar ihtiyacımız var ki toplumumuzun kimliğini anlaması, ifade etmesi ve devam ettirmesi açısından elzemdir. Bunlar bu toplumun temel ihtiyaçlarıdır. Bundan dolayı Hollanda’da bu iki görevlileri yetiştirme amacıyla böyle bir üniversite kurmaya karar verdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda kurmuş olduğumuz üniversite tüm Avrupa için de örnek şahıslar yetiştirecek.

 

Eğitim kadronuz hazırmı?


Beş kişilik ekiple inşallah eylülde başlayacağız. Şu anda daha önce belirttiğim gibi Inholland Üniversitesin’de 11 yıldır eğitim veriyorum.   üniversitenin baş sorumlusu olarak  üniversitede sorumluluk alacağım, eğitim de vereceğim rektörlük haricinde. Yine Inholland Üniversitesi’nde yirmi yıldır deneyimli Hasan Yar hocamızı da aramıza aldık. İkimiz Inholland üniversitesinin temel taşları sayılırız. Yirmi otuz hatta elli talebeli bir sayı olduğunda dört tane eğitim kadrosunda bu işi rahatlıkla götürebiliriz. Nitekim Inholland Üniversitesi’nde de şu anda dört kişiyle yürütüyoruz. Geri kalan iki eğitimciyi de arıyoruz  başvurular arasından seçeceğiz. Beşinci kişiyi de idari işlere bakması için alacağız.

 

 

Dersler Haftada kaç gün  olacak?


Başlangıçta Çarşamba ve Cumartesi tam günlü  öğrenciler için ders olacak.Yarım günlü öğrenciler için Cumartesi günü dersler olacak. Bütün detaylara sitemizden bakıla bilir.

 

Öğrenci kapasiteniz nedir?


 Şu anda yeni başladığımız için ilk yıl ortalama otuz öğrenci almayı bekliyoruz.

 

Eğitim Dili Tamamıyla Hollandaca

 

Eğitim hangi düzeyde ve dilde olacak?


 Eğitimimiz tamamıyla Hollandaca. Çünkü, Hollanda’da kurulmuş bir egitim kurumudur. Hollanda akreditasyon kurumunun kriterine uygun düzeyde bir eğitim vereceğiz. Şu anda yeni kurulduğumuz için akredite almış değiliz. Ama başlar başlamaz müracaatımızı yapacağız. Yıllarca bu eğitimi verdiğimiz için ben iki defa, Hasan Yar hocamız dört defa akreditasyon geçirmiş insanlarız. Akreditasyonda neler incelendiğini neler olması gerektiğini bilen insanlarız.  InHolland üniversitesi sorumlusu olduğum din dersi bölümün en son akreditasyonda almış olduğu raporda bütün fakülteler arası en iyi derece alan bölümü oldu. Rabbim bir mani çıkarmazsa bu tecrübemizi gözönünde bulundurarak akreditasyon alacağız inşallah.

 

 Manevi rehberlik ve ilahiyat olacak mı?


 Evet, inşallah başlayacağımız imam ve manevi rehberlik, din dersi bölümüyle birlikte yapacağız. İki bölümle mezun olan din dersi öğretmeni olur, isteyen imam veya manevi rehber olur. Dört yıllık bacholer seviyesinde yani lisans seviyesinde eğitim vereceğiz. Daha sonraki yıllarda yüksek lisans seviyesinde de eğitim vereceğiz inşallah.

 

Eğitim materyalleri hususunda nasıl bir metod izleyeceksiniz?


 Eğitim materyalleri tamamen eğitimcilerin kendi belirledikleri materyaller olacak. Hollandaca bazen İngilizce materyaller de kullanacağız. Türkçesi Arapçası iyi olanlar Türkçe, Arapça kaynaklara da müracaat edebilirler. Akreditasyon kurumu ve şartlarını göz önünde bulundurursak haliyle eğitim Hollandaca olacak.

 

Milli görüş teşkilatı olarak iki üniversite ile iş birliği yapmak için teklifte bulunduk maalesef olumlu cevap alamadık

 

Biliyorsunuz Hollanda’da sizin dışınızda iki İslam üniversitesi var. Bunlardan farkınız ne olacak? Birlikte çalışma imkanınız olacak mı?


 Diğer üniversitelerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fakat sadece şunu söyleyebilirim camiya olarak yani Milli Görüş teşkilatı olarak iki üniversite ile iş birliği yapmak için teklifte bulunduk maalesef olumlu cevap alamadık. Bu yüzden Amsterdam’da kendi kurumumuzu kurma kararı aldık. Bizim kurduğumuz üniversitenin belki farkı şu olabilir. Bu bir cemaatin kurumu olduğu için herhangi bir şahsın değil cemaatin denetiminde olacağı için Allah’ın izniyle eğitimimizi başarılı bir şekilde devam ettireceğiz. Diğer üniversitelerin eğitimi hakkında olumsuz bir şey söyleyemem. Biz kendi işimizi yaparız, onlar kendi işlerini yaparlar.

 


 

 Türkiye ve  Hollanda  üniversitelerinden misafir hocalar ders verecek mi?


 Bizim eğitimimiz Hollandaca olacağı için Türkiye’den gelebilecek olan eğitmen ancak misafir hoca olarak gelir.Tabii ki uluslararası üniversitelerle bağlantılarımız olacak. Üçüncü yılda örneğin bir sömestr farklı üniversitelerle öğrencilerimizi yollayacağız. Avrupa veya Avrupa dışındaki üniversitelere. Şu anda Türkiye’de olsun, Malezya’da olsun Avrupa’nın farklı ülkelerindeki üniversiteler olsun görüşmelerimiz devam ediyor.

 

Türkiye’deki bazı üniversiteler ile görüşmelerimiz var

 

Türkiye ile resmi görüşmeleriniz oldu mu?


 Bizim üniversitemiz, buradaki toplumun temel taşı olan Milli görüş teşkilatı tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte Türkiye’deki bazı üniversiteler ile görüşmelerimiz var fakat bu görüşmeler sadece ilmi bilgi alışverişi üzerine şu anda.

 

 Katoliklere ve Protestanlara hükümetin tavrı nasıl ise Müslümanlara karşı da aynı tavırda olması gerekir

 

Hollanda devleti bu çalışmaları onaylıyor mu?


 Hollanda devleti bu üniversitenin kurulduğundan haberdardır.  Hollanda devletinin bizzat isteği ya da maddi açıdan bir desteği yok. Biz şunu iddia ediyoruz ve istiyoruz; Hollanda’da olan ilk okullardan tutun üniversiteye kadar Katoliklere ve Protestanlara hükümetin tavrı nasıl ise Müslümanlara karşı da aynı tavırda olması gerekir. O anlamda ilerde finansal destek hakkını elde edebilecek kriterlere uygun eğitim verdiğimiz zaman hakkımızı talep edeceğiz.

 

Inhollanda Üniversitesi bünyesindeki imam eğitimi bölümü maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandı

 

Biraz önce siz de değindiniz Hollanda üniversitelerinde imam eğitimi çalışmaları oldu şu anda onlar ne aşamada?


Hayır bildiğiniz gibi on iki yıl önce Hollanda hükümeti imam yetiştirmek için karar verdi ve bu kararını Inholland Üniversitesi’yle gerçekleştirmek için başladı. İki farklı üniversiteye daha maddi destek verdi. Altı yıl önce imam ve manevi rehberlik bölümünü finansal yetersizlik nedeniyle kapatma kararı aldı . 1995’ten 2018’e kadar yani bu yıla kadar İslam din dersleri bölümü de mevcuttu Inhollan’da. O bölümü de kapattılar. Sadece o bölümü değil Inholland’ın ortaokul ve liselere öğretmenler yetiştirdiği bölümün tamamını kapattı. Hollanda’da İslam din dersi öğretmeni yetiştiren tek kurumdu. Bu kararı da alınca artık Hollanda’daki Müslüman toplumun din dersi öğretmeni yetiştiren kurumu kalmamış oldu. Bu vesile ile iki bölümü birleştirerek Milli Görüş Teşkilatı Amsterdam’da kendi üniversitesini kurmaya karar verdi.

 

Biz o kriterleri yerine getirdikten sonra bize akredite vermek zorundadırlar

 

Avrupa genelinde son dönemde  imamlarla ilgili sıkıntılar var.  Hollanda devletinin ileriye yönelik sizin vereceğiniz eğitime sıcak bakacağına inanıyor musunuz?


 Biz onları önemsemiyoruz. Önemsediğimiz iki şey vardır. Toplumumuzun ihtiyacı, bu toplumu anlayan manevi rehberlere ihtiyacı var. İkincisi eğitim kalitesi ve eğitim seviyesi belli bir kalite düzeyince olması. Biz bu iki temel meseleyi göz önünde bulundurarak eğitim verdikten sonra kimin bizi tanıyıp tanımadığı o kadar da önemli değil.

 

İlerde bu diplomanın tanınırlığı açısından önemli değil mi?


 Elbette ama  diplomanın tanınması devletin işi değildir. Ayrı bir kurum vardır NVAO dediğimiz akreditasyon kurmu. Bu kurumun kriterleri belli. Üniversite düzeyinde eğitim verecek kurumların bağlı olması gereken kriterler bellidir. Biz o kriterleri yerine getirdikten sonra bize akredite vermek zorundadırlar. Hollanda hükümeti bizimle aynı düşünüp düşünmediğini baz alamaz yani Hollanda hükümeti bu konuda nötr kalmak zorundadır. Aksi takdirde Protestan, Katolik üniversiteye de müdahale eder. Böyle bir şey beklemiyoruz. Hollanda bir hukuk devletidir. Eğitim konusunda özgür bir ülkedir. O yüzden biz hukuku çiğnemediğimiz sürece, eğitimimizi akredite ettiğimiz sürece bir sorun olmayacaktır.

 

Başarılı öğrencilere burs vereceğiz

 

Bu üniversiteye devam edenler  burs alabilecekler mi?


 Şu anda kurumumuz tabii akredite olmadığından dolayı Hollanda hükümetinin verdiği bursu öğrenciler alamazlar. Zaten şu anda Hollanda nerdeyse kimseye burs vermiyor. Kredi, ödünç veriyor geri ödemeli olarak. Ama bizim üniversiteye devam eden  öğrencilere başvuruları durumunda burs imkanını oluşturacağız inşallah. Hayır sever vatandaşlarımızla dirsek temasında bulunup Milli Görüş Teşkilatı vasıtasıyla burs çalışmamız olacak. Belki herkese burs veremeyeceğiz lakin başarılı talabelere burs vereceğimizin sözünü verebilirim.

 

 

Diğer İslam üniversitelerinin Hollanda kamuoyu nezdinde imajlarında sıkıntılar var.Bu üniversitelere baskınlar oldu.

 

 Daha önce ifade ettiğim gibi diğer üniversiteler hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum.

 

Üniversitemizden alınan diplomaların uluslararası tanınırlığı olacak

 

Türkiye dahil uluslarası tanınırlığı konusunda çalışmalarınız olacak mı?


 Tabii ki başlar başlamaz yapacağımız ilk şey budur. Burada akredite aldıktan sonra Türkiye’de kesinlikle geçerli olacaktır. Burası tanıdıktan sonra uluslarası tanınmış olur.

 

Türkiye ile Hollanda arasında birtakım sorunlar var bu çalışmalarınızı etkiler mi?


 Hayır, o bir sorun yaratmaz.

 

Bu kurulan üniversite de kimler eğitim alabilir?


Hollanda da VMBO 4 yada HAVO dediğimiz lise mezunu herkes kaydını yaptırabilir. Ancak lise mezunu değil ise  6 aylık hazırlık sınıfını  başarıyla bitirmesi gerekiyor. Onun dışında Hollanda’da sistem nasılsa bizde de o geçerli

 

Türkiye’den hangi okul mezunları katılabiliyor?


 En az lise mezunu artı Hollandacası olması lazım.

 

Bu üniversiteye İslam üniversitesi diyebilir miyiz?


 International University of Applied Science Amsterdam diyoruz. Şu anda Theoloji yani Ilahiyat bölümü başlatıyoruz. İlerde Allah nasip ederse diğer bölümleri de açmayı düşünüyoruz.

 

Son sozünüzü alabilirmiyiz?


Tekrar söylüyorum; İslam’ın Hollanda’da kök salması,Müslümanların Hollanda toplumunu iyi anlayıp ve kendi dinini kimliğini iyi bir şekilde ifade edebilmek  ve yayabilmek için bilimsel açıdan yetişmiş üst düzeyde manevi rehberlere, imamlara ve dindersi öğretmenlerine ihtiyac vardır. Bu ihtiyacı gidermek için gayret edeceğiz. Kendini islami ilimler konusunda geliştirmek isteyen herkesin kayıt olmasını tavsiye ediyorum.

 

Uluslararası Amsterdam Üniversitesi hakkında geniş bilgiye www.i-ua.nl  adresimizden ulaşa bilirler.

 

Röportaj: Ebubekir TURGUT