Sağlık sektöründe ayrımcılık kapsamlı araştırılmalı!

Amsterdam Üniversitesi'nin bir parçası olan AMC'de sosyal tıp profesörü olan Prof. Dr. Karien Stronks göçmen-yerli hasta ayrımı yapılmadığı kanaatinde...


  • Kayıt: 21.01.2023 11:03:09 Güncelleme: 21.01.2023 13:32:20

Sağlık sektöründe ayrımcılık kapsamlı araştırılmalı!

Amsterdam Üniversitesi'nin bir parçası olan AMC'de sosyal tıp profesörü olan Prof. Dr. Karien Stronks göçmen-yerli hasta ayrımı yapılmadığı kanaatinde. Bunu Hollandalı ve göçmen korona hastalarının ayni iyileşme şansına sahip olup olmadıklarını araştıran bir çalışma sonucuna dayandırıyor.

Stronks: “Amsterdam`da yaptığımız bu araştırmada, hastaların etnik kökenine bakarak ne oranda iyileştiklerini takip ettik. Etnik gruplar arasında yoğun bakım ünitesine kabul edilme veya ölme olasılığı açısından hiçbir fark bulamadık. Bu, göç geçmişi olan hastalara yönelik hastane bakımının, COVID ile hastaneye yatırıldıktan sonra Hollanda kökenli hastalara verilen bakımdan daha az iyi olduğuna dair hiçbir belirti bulamadığımız anlamına geliyor. “

Ancak çoğu göçmen Stronks gibi düşünmüyor! Medya geçen yıl vergi makamlarının binlerce göçmene karşı kurumsallaşmış yaygın ayrımcılığa ilişkin haberlerle dolup taştı. Hükümetin bile istifasına yol açan bu skandal, birçok göçmen hasta arasında da endişe uyandırdı. Erdem ve Şahin açık bir ayrımcılık görmediklerini söyleseler de, diğer örneklerde ayrımcılık kuşkusu açıkça dile getiriliyor. Gülay: “Annemin fişini çekmeye karar veren doktordan öyle bir izlenim almadım. Ama babamın tedavisinde ayrımcılık yapıldığı kuşkum kesinlikle var. Daha ilk günde babama, inme ve felç vakalarında uygulanan o standard protokolü uygulamaktan kaçındılar! Yatakları boş tutmayı yeğlediler! Unutamıyorum. “

Geçtiğimiz günlerde STATERA Bilimsel Enstitüsü adlı bir kuruluş konuyla ilgili bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. "Ayrımcılık Hasta Eder" başlıklı rapor, bazı sağlık çalışanlarının göçmen kökenli hastalara karşı ayrımcılık yaptığını belirtiyor. Yaklaşık iki yüz hastayla görüşülerek hazırlanan raporda, göçmen kökenli hastaların yaşadıkları "doktorları tarafından ciddiye alınmama, sağlık çalışanlarının olumsuz tutumları ve bazen açık ırkçılık veya ayrımcılığa maruz kalma" şeklinde özetleniyor.

Rapora göre, göçmen hastalar iyi Hollandaca konuşsalar ve yüksek eğitimli olsalar bile "kötü tedavi ve yaklaşım" ile karşılaşabiliyorlar. STATERA müdürü Gökhan Çoban: “Vergi makamlarının yaptığı ayrımcılığın ardından sağlık sektöründe de kimlik ve din temelinde ayrımcılık yapıldığı görülüyor. Bu da tedavide farklılıklar yaratıyor.” Önerisi şu şekilde: “Öncelikle bu sektörün sorunu tanıyıp çözüm üretmesi gerekiyor çünkü sağlık çalışanları kendilerini genelde suçsuz sanıyor veya yaptığı ayrımcılığın farkında değil. Aslında yabancılara karşı bilinçaltı davranışlarının farkında olmaları için daha iyi bir kültürel eğitim almaları gerekiyor.” Oğuz Şahin, kendisi ayrımcılık yaşamasa da özellikle 50 yaş üstü göçmenlerin tedirgin olduğunu düşünüyor:

"Birçok kişi şimdi diyor ki: 'Doktorlar 24 yaşındaki kızınızın fişini iki hafta içinde kesmeye karar verdiyse kimbilir biz yaşlı ve yalnız olanlara ne yaparlar?” Gülay: “Fişi çekilmek istenen Hollandalı hastalar da oldu tabii. Bana göre onlar da genellikle annem babam gibi fakir ve korumasız, sosyal ve ekonomik açıdan alt tabakadaki insanlardı. Ama Hollanda`da yatak sayısı rezalet derecede azken, korumasız ve yoksul bir hastanın fişini kısa sürede çekme kararının, hele bir de göçmense, bilinçli ya da bilinçsiz, çok daha kolay verilebileceği kanısındayım. Bu konuda geniş bir araştırma şart“ Evet, bu konuda ülke düzeyinde geniş bir araştırma şart! Göçmenlerle sağlık sektörünün çoğu Hollandalı temsilcisinin birbirine zıt değerlendirmeleri ortada! Kurbanla, kasabın olaya zıt bakması gibi mi acaba!

Ali Develioğlu