G Ü L E G Ü L E G U R B E T C İ M


  • Kayıt: 15.08.2022 18:30:24 Güncelleme: 15.08.2022 18:30:24

G Ü L E G Ü L E G U R B E T C İ M

Murat pınarbaşı

Avrupa'yı katettin geldin dolana dolana.
Binbir zorluğu aştın kavuştun sılana.
Sarıldın anaya babaya dayına,halana.
Gelişin izmir gidişin mehter marşı gibidir gurbetçim.
—————————————————
Yola çıkmadan göze aldın ölümü kazayı belayı.
Köye gelince beğenmediler çocuklar helayı.
Vakit ezanı sandın minarede verilen selayı.
İlk günün heyecanı sarar seni gürbetcim.
—————————————————-
Rüşvet verdin sırplara bulgara.
Gümrükde bolca aldın içki sigara.
Dövizi bol al burda düşmüyesin dara.
Gelişin izmir dönüşün mehter marşı gibidir gurbetçim.
————————————————-
İlk sabahdan uyandın horoz ezan sesiyle.
Nefes alıp verdin seherde köyün yeliyle.
Gördüğüne sarıldın hasretliğin hevesiyle.
Gelişin izmir gidişin mehter marşı gibidir gurbetçim.
————————————————-
Ziyaret ettin eşi dostu hısımı akrabayı.
Zevkle yedin içtin ikram edilen kahveyi çayı.
Cız etti yüreğin aklına düşünce dönüş ayı.
İzmir marşıyla gelip mehter marşıyla
Gider gurbetçim.
————————————————-
Cebelleştin sucuyla fayanscıyla tamirinen.
Kanal patladı suyun kesildi yatıp kalktın kirinen.
Tapuda, nüfus da belediyede uğraştın amirinen.
İzinin biter işi bitmez gurbetçim.
————————————————
Çocuklara kolye hanıma aldın altını inciyi.
Gezdin durdun mobilyacıyı kilimciyi.
Bazıları ziyaret etti muskacıyı cinciyi.
İhtiyaçların bir türlü bitmedi gurbetçim.
————————————————-
Çok uğraştın iş bitsin diye ama nafile.
Sen çalıştın gençleri gönderdin sahile.
Borç verdin alamayacağını bile bile.
Gelişin izmir dönüşün hüzünlüdür gurbetçim.
—————————————————
Düğün yapacakmış komşu oğluna kızına.
Borç para istedi kanaat etmek azına.
Senet yaptı gelecek senenin yazına.
Avro verir TL alırsın gurbetçim.
—————————————————
Döviz akıttın yıllar yılı türkiye’ye.
Valizlerle eşe dosta getirdin hediye.
İnşallah yine bekleriz sizi seneye.
Güle güle cefakar gurbetçim
—————————————————
İzinin bitti elveda dedin sılaya.
İstikamet kapıkuleye ipsalaya
Hasretle sarıldın ana baba dayı halaya.
Güle güle boynu bükük gurbetçi gardaş.
————————————————-