BİZİMLE İLETIŞİME GEÇİN

info@platformdergisi.com

 
İyi Eğitimin en İyisini İstemek!

İyi Eğitimin en İyisini İstemek!

 

19 Mayıs 2020 tarihinde Hollanda var olan liberal ve özgürlükçü bir yasayla ilk ve orta dereceli okullar kurma olanağı sadece inanç temelindem çıkarıldı.

 

Özgür yaşamdan hoşnut Hollanda

 

Özgür yaşam, düşünce ve özgür politik yelpazelerin bulunduğu ülke Hollanda’ya, yeni liberalleşen eğitim kurumlarları kurma özgürlüğü getiren yasa Hollanda’da yaşam gelişimine doğal uygunluk gösteriyor.

 

Bu konuda, Kileseler birliği, Barolar ve diğer toplumsal sivil örgütleriden de hiç bir olumsuz tepki ve etki duymuyoruz. Bütün faklılıklar kendi özgür yaşam ve örgütlenme olanağından hoşnutlar.

 

Yeni yasa hangi imkanları sunmakta?


Hollanda Senatosu (Eerste Kamer der Staten-Generaal) kabul etttiği yasada; Yeni okullar için daha fazla imkan / Meer ruimte voor nieuwe schölen. 1 Temmuz 2021‘de yürürlüğe girecek olan Yeni eğitim okulları kurma yasası, bağımsız, geçen yıllarda Hristiyan, Katolik, Ortodoks ve İslam inancı temelinde ilk ve orta dereceli okulların kurulmasını ve finansını sağlıyordu.

 

Hollanda'da din, dünya görüşü ve daha birçok konuyu temel alarak oluşmuş çok çeşitli ilkokul BO, ortaokul VMBO, liseler, HAVO, Gynasıum, Atheneum, Orta dereceli meslek eğitimleri MBO. Yüksek meslek eğitimleri HBO ve Üniversiteler (WO) bulunmaktadır.

 

Devlet okullarının yanı sıra örneğin Protestan-Hıristiyan, Katolik-Hıristiyan, Musevi, Müslüman, Hindu, hümanist ve antroposofik* (benlik felsefesine yönelik) okullar sayılabilir. İlke olarak, bütün bu okullarda aynı müfredat uygulanır.

 

Asıl geçmişte var olan inanç ve inanç dışı bir kurumlaşmanın (Verzuiling) sonucudur inanç temeline bağlı okullar ve bağımsız devlet okulları (Openbare schölen) Beşikten mezara kadar, (Van wieg tot het graf) .İnanç ve mezhep temelinde kurumlaşma, Katolik doğumhaneden, katolik mezarlığa kadar uzanan bir sosyal, inanç ve en önemlisi ekonomi iş ve ticaret bağı ve örgütlenmesidir verzuiling.

 

Bizde bunu Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan inanç azınlıklarının kurmuş oldukları hastenelerden ve mezarlara kadar giden yoldaki kurumlaşma ve teknik kökenini, inancını ve kültürünü  koruma  olarak görmek mümkün.

 

Açılacak okullarda, istenen eğitim sisteminden yeterli derecede velinin, ebeveynlerin isteği ve desteğinden (verklaring) sonra, yapılan görüşme ve araştırmalardan sonra, okul yönetim kurullarının Hollanda Adalet Bakanlığı’ ndan temiz sicile sahip olmaları (VOG) ve son beş yılda başarısız bir eğitim okullarında yöneticilik yapmamış olması gerekmektedir, Tabiki verilecek temel eğitimin kaliteside burada önemlidir.

 

Laik, Seküler, Atatürkçü, liberal ve Alevilik temelinde yeni eğitim okullarını başlatmak mümkün olsada, yeterli öğrenci sayısını bulmak ve istenen eğitim kalitesini yakalamak çokta kolay olmayacaktır. Birde yukarıdaki grubların büyük çoğunluğu çocukları için kaliteli eğitim, mümkün olduğu kadar entegre bir yaşam seçimi yapmaktadırlar.

 

Saygı ve sevgilerimle,

Nejat Suçu

Harrisons baklava